Søkeresultat

Hopp til søkeresultater
Nettstedsøk

Fant 328 treff for "kriminalitet" på nettstedet

Sorter etter:
 • Rapportering fra krisesentrene 2005

  Publisert:

  Rapporter 2006/25 Rapportering fra krisesentrene 2005 Publisert: 10. juli 2006 Det finnes en nyere versjon av denne publikasjonen. Gå til den nyeste publikasjonen Med utgangspunkt i samlestatistikken

  Publikasjon
 • Levekårsundersøkelse blant studenter

  Dokumentasjonsrapport

  Publisert:

  Notater 2006/42 Dokumentasjonsrapport Levekårsundersøkelse blant studenter Publisert: 20. juli 2006 Det finnes en nyere versjon av denne publikasjonen. Gå til den nyeste publikasjonen Denne dokumentas

  Publikasjon
 • Aleneboendes levekår

  Publisert:

  Statistiske analyser 081 Aleneboendes levekår Publisert: 1. august 2006 Formålet er å belyse vesentlige områder i aleneboendes hverdagsliv ved å presentere deres demografi, boforhold, inntekt, formue,

  Publikasjon
 • Omfang av bruk av kontantstøtte blant barn med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn

  Publisert:

  Emner Sosiale forhold og kriminalitet, Trygd og stønad ISBN (elektronisk) 82-537-7034-0 ISBN (trykt

  Publikasjon
 • FD - trygd

  Dokumentasjonsrapport : arbeidssøkere 1.1.1992-30.4.2001

  Publisert:

  Notater 2006/51 Dokumentasjonsrapport : arbeidssøkere 1.1.1992-30.4.2001 FD - trygd Publisert: 18. september 2006 Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format. Om publikasjonen Tittel FD - try

  Publikasjon
 • Bruk av velferdsordninger blant nyankomne innvandrere fra de nye EØS-landene i 2005

  Publisert:

  Emner Sosiale forhold og kriminalitet, Trygd og stønad Antall sider 33 Målform Bokmål Om Notater I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder

  Publikasjon
 • Internasjonale erfaringer med områderettede tiltak i storbyer

  En litteraturstudie

  Publisert:

  Notater 2006/56 En litteraturstudie Internasjonale erfaringer med områderettede tiltak i storbyer Publisert: 25. september 2006 Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format. Om publikasjonen T

  Publikasjon
 • Intermediate quality report EU-SILC-2004, Norway

  Publisert:

  Notater 2006/13 Intermediate quality report EU-SILC-2004, Norway Publisert: 9. oktober 2006 Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

  Publikasjon
 • Utviklingen i folketrygdens utgifter til sykepenger

  Publisert:

  Rapporter 2006/40 Utviklingen i folketrygdens utgifter til sykepenger Publisert: 7. november 2006 I rapporten dokumenteres en modell for bestemmelse av folketrygdens utbetalinger til sykelønn. I estim

  Publikasjon
 • FD - Trygd

  Dokumentasjonsrapport, arbeidssøkere 1.5.2001-31.12.2004.

  Publisert:

  Notater 2006/66 Dokumentasjonsrapport, arbeidssøkere 1.5.2001-31.12.2004. FD - Trygd Publisert: 9. november 2006 Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format. Om publikasjonen Tittel FD - Tryg

  Publikasjon
 • FD-Trygd

  Dokumentasjonsrapport : stønader til enslig forsørger 1992-2001

  Publisert:

  Notater 2006/69 Dokumentasjonsrapport : stønader til enslig forsørger 1992-2001 FD-Trygd Publisert: 15. november 2006 Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format. Om publikasjonen Tittel FD-T

  Publikasjon
 • Tracking resource and policy impact in Uganda

  Incorporating millennium development goals & indicators and poverty reduction strategy paper monitoring across sector

  Publisert:

  Rapporter 2006/38 Tracking resource and policy impact in Uganda Incorporating millennium development goals & indicators and poverty reduction strategy paper monitoring across sector Publisert: 27. nov

  Publikasjon
 • Innvandring og innvandrere 2006

  Publisert:

  Omslagsdesign Siri Boquist Emner Befolkning, Sosiale forhold og kriminalitet, Levekår, Innvandrere ISBN (elektronisk

  Publikasjon
 • Virkningen av Arbeids- og velferdsdirektoratets tiltakssatsing blant sosialhjelpsmottakere

  En evaluering basert på data fra FD-Trygd

  Publisert:

  Rapporter 2006/41 En evaluering basert på data fra FD-Trygd Virkningen av Arbeids- og velferdsdirektoratets tiltakssatsing blant sosialhjelpsmottakere Publisert: 20. desember 2006 Et sentralt satsings

  Publikasjon
 • Studenters inntekt, økonomi og boforhold

  Studenters levekår 2005

  Publisert:

  Rapporter 2007/02 Studenters levekår 2005 Studenters inntekt, økonomi og boforhold Publisert: 10. januar 2007 Det finnes en nyere versjon av denne publikasjonen. Gå til den nyeste publikasjonen Dette

  Publikasjon