Søkeresultat

Hopp til søkeresultater
Nettstedsøk

Fant 332 treff for "kriminalitet" på nettstedet

Sorter etter:
 • Botid og kriminalitet blant voksne innvandrere i Norge

  Publisert:

  . Analysene i denne studien er basert på statistikken over etterforskede lovbrudd, og undersøker sammenhengen mellom botid og kriminalitet med fokus påRapporter 2017/37 Botid og kriminalitet blant voksne innvandrere i Norge Publisert

  Publikasjon
 • Kriminalitet blant innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre

  En analyse av registerdata for perioden 1992-2015

  Publisert:

  Rapporter 2017/36 En analyse av registerdata for perioden 1992-2015 Kriminalitet blant innvandrere og. Studier av kriminalitet i Norge har lenge funnet en høyere andel registrert kriminalitet blant personer med innvandrerbakgrunn enn blant den øvrige befolkningen

  Publikasjon
 • Dette er Norge 2019

  Tall som forteller

  Publisert:

  , Lønn og arbeidskraftkostnader, Inntekt og formue , Trygd og stønad, Landtransport, Energi, Tids- og mediebruk, Kriminalitet og rettsvesen

  Publikasjon
 • Livskvalitet blant innvandrere

  En analyse basert på Levekårsundersøkelsen blant personer med innvandrerbakgrunn 2016

  Publisert:

  Oppdragsgiver Justisdepartementet Emner Levekår, Sosiale forhold og kriminalitet, Innvandrere ISBN (elektronisk

  Publikasjon
 • Fra stønad til arbeid?

  Innvandrere med langvarig sykefravær, sosialhjelp eller arbeidsavklaringspenger

  Publisert:

  Oppdragsgiver Arbeids- og sosialdepartementet Emner Sysselsetting, Trygd og stønad, Sosiale forhold og kriminalitet, Arbeid og lønn ISBN (elektronisk

  Publikasjon
 • Levekår blant norskfødte med innvandrerforeldre i Norge 2016

  Publisert:

  . Utsatthet for lovbrudd Norskfødte med innvandrerforeldre er mer utsatt for både vold og trusler. Andelen som er utsatt for vold er betydelig. Blant dem med foreldre fra Pakistan og Tyrkia har også flest problemer med kriminalitet, vold og hærverk i boområdet

  Publikasjon
 • Dette er kvinner og menn i Norge 2018

  Publisert:

  .) Utgiver Statistisk sentralbyrå Emner Sysselsetting, Fødte og døde, Kultur, Lønn og arbeidskraftkostnader, Inntekt og formue , Eierskap og roller, Befolkning, Tids- og mediebruk, Kriminalitet og rettsvesen

  Publikasjon
 • Innvandrere i Norge 2017

  Publisert:

  , levekår, familiesammensetning, boforhold og kriminalitet. Om publikasjonen Tittel Innvandrere i Norge 2017 Ansvarlig Toril Sandnes (red.) Serie og -nummer Statistiske analyser 155 Utgiver Statistisk sentralbyrå Emner Levekår, Befolkning, Sosiale forhold og kriminalitet, Innvandrere ISBN (elektronisk

  Publikasjon
 • Levekår blant innvandrere i Norge 2016

  Publisert:

  Ubetalt arbeid og frivillighet Norskferdigheter Utsatthet for lovbrudd Statsborgerskap Diskriminering Holdninger, verdier og tillit Helse Oppdragsgiver Justis- og beredskapsdepartementet Emner Levekår, Sosiale forhold og kriminalitet, Innvandrere ISBN (elektronisk

  Publikasjon
 • Innvandring, innvandrere og livskvalitet

  En litteraturstudie

  Publisert:

  Oppdragsgiver Justis- og beredskapsdepartementet Emner Levekår, Befolkning, Sosiale forhold og kriminalitet, Innvandrere ISBN (elektronisk

  Publikasjon
 • Metoder for sosial rapportering

  Publisert:

  Rapporter 2019/32 Metoder for sosial rapportering Publisert: 29. oktober 2019 De siste ti årene har det vært en fornyet interesse og engasjement rundt sosial rapportering og sosiale indikatorer i en

  Publikasjon
 • Økonomi og levekår for lavinntektsgrupper 2019

  Publisert:

  Rapporter 2019/33 Økonomi og levekår for lavinntektsgrupper 2019 Publisert: 29. oktober 2019 De fleste i Norge tilhører husholdninger med relativt god økonomi, selv om befolkningen som helhet opplevd

  Publikasjon
 • Kriminalitet og rettsvesen

  Publisert:

  Statistiske analyser 048 Kriminalitet og rettsvesen Publisert: 3. desember 2001 Det finnes en nyere versjon av denne publikasjonen. Gå til den nyeste publikasjonen I den nye publikasjonen "Kriminalitet og rettsvesen" får du

  Publikasjon
 • Kriminalitet og rettsvesen

  Publisert:

  Statistiske analyser 021 Kriminalitet og rettsvesen Publisert: 15. juli 1997 Det finnes en nyere versjon av denne publikasjonen. Gå til den nyeste publikasjonen Publikasjonen er en ajourført utgave av " Kriminalitet og rettsvesen" som kom i 1988 og 1992

  Publikasjon
 • Pilotundersøkelse om livskvalitet i Hallingdal

  Dokumentasjonsnotat

  Publisert:

  Notater 2019/33 Dokumentasjonsnotat Pilotundersøkelse om livskvalitet i Hallingdal Publisert: 30. august 2019 Statistisk sentralbyrå (SSB) gjennomførte våren 2019 en pilotundersøkelse om livskvalitet

  Publikasjon