Søkeresultat

Hopp til søkeresultater
Nettstedsøk

Fant 325 treff for "kriminalitet" på nettstedet

Sorter etter:
 • Botid og kriminalitet blant voksne innvandrere i Norge

  Publisert:

  . Analysene i denne studien er basert på statistikken over etterforskede lovbrudd, og undersøker sammenhengen mellom botid og kriminalitet med fokus påRapporter 2017/37 Botid og kriminalitet blant voksne innvandrere i Norge Publisert

  Publikasjon
 • Kriminalitet blant innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre

  En analyse av registerdata for perioden 1992-2015

  Publisert:

  Rapporter 2017/36 En analyse av registerdata for perioden 1992-2015 Kriminalitet blant innvandrere og. Studier av kriminalitet i Norge har lenge funnet en høyere andel registrert kriminalitet blant personer med innvandrerbakgrunn enn blant den øvrige befolkningen

  Publikasjon
 • Dette er Norge 2020

  Tall som forteller

  Publisert:

  . Tall som forteller Ansvarlig Ingrid Modig Utgiver Statistisk sentralbyrå Emner Landtransport, Energi, Tids- og mediebruk, Kriminalitet og rettsvesen

  Publikasjon
 • Fra overgrep til straff

  Statistikk om familievold og lovbrudd mot barn i straffesakskjeden 2010-2017

  Publisert:

  Rapporter 2020/22 Statistikk om familievold og lovbrudd mot barn i straffesakskjeden 2010-2017 Fra overgrep til straff Publisert: 2 definert to nye lovbruddstyper, familievold lovbrudd og lovbrudd mot barn under 16 år. Vi beskriver de anmeldte lovbruddene i 2010, og hvordan politiet og

  Publikasjon
 • Livskvalitet blant innvandrere

  En analyse basert på Levekårsundersøkelsen blant personer med innvandrerbakgrunn 2016

  Publisert:

  Oppdragsgiver Justisdepartementet Emner Sosiale forhold og kriminalitet, Levekår, Innvandrere ISBN (elektronisk

  Publikasjon
 • Levekår blant norskfødte med innvandrerforeldre i Norge 2016

  Publisert:

  . Utsatthet for lovbrudd Norskfødte med innvandrerforeldre er mer utsatt for både vold og trusler. Andelen som er utsatt for vold er betydelig. Blant dem med foreldre fra Pakistan og Tyrkia har også flest problemer med kriminalitet, vold og hærverk i boområdet

  Publikasjon
 • Fra stønad til arbeid?

  Innvandrere med langvarig sykefravær, sosialhjelp eller arbeidsavklaringspenger

  Publisert:

  Oppdragsgiver Arbeids- og sosialdepartementet Emner Sosiale forhold og kriminalitet, Arbeid og lønn, Trygd og

  Publikasjon
 • Innvandrere i Norge 2017

  Publisert:

  , levekår, familiesammensetning, boforhold og kriminalitet. Om publikasjonen Tittel Innvandrere i Norge 2017 Ansvarlig Toril Sandnes (red.) Serie og -nummer Statistiske analyser 155 Utgiver Statistisk sentralbyrå Emner Befolkning, Sosiale forhold og kriminalitet

  Publikasjon
 • Dette er kvinner og menn i Norge 2018

  Publisert:

  .) Utgiver Statistisk sentralbyrå Emner Eierskap og roller, Befolkning, Tids- og mediebruk, Kriminalitet og rettsvesen

  Publikasjon
 • Kriminalitet og rettsvesen

  Publisert:

  Statistiske analyser 048 Kriminalitet og rettsvesen Publisert: 3. desember 2001 Det finnes en nyere versjon av denne publikasjonen. Gå til den nyeste publikasjonen I den nye publikasjonen "Kriminalitet og rettsvesen" får du

  Publikasjon
 • Kriminalitet og rettsvesen

  Publisert:

  Statistiske analyser 021 Kriminalitet og rettsvesen Publisert: 15. juli 1997 Det finnes en nyere versjon av denne publikasjonen. Gå til den nyeste publikasjonen Publikasjonen er en ajourført utgave av " Kriminalitet og rettsvesen" som kom i 1988 og 1992

  Publikasjon
 • Forprosjekt om indikatorer for menneskerettigheter

  Innspill fra SSBs arbeidsgruppe

  Publisert:

  innenfor ulike tema som dekker kriminalitet og straff finnes det en stor bredde av statistikk som kan benyttes, men vi peker også på

  Publikasjon
 • Livskvalitet i Norge 2020

  Publisert:

  Rapporter 2020/35 Livskvalitet i Norge 2020 Publisert: 7. oktober 2020 Endret: 23. oktober 2020 Statistisk sentralbyrå (SSB) gjennomførte mars 2020 en undersøkelse om livskvalitet i den norske befolkn

  Publikasjon
 • Livskvalitetsundersøkelsen 2020

  Dokumentasjonsnotat

  Publisert:

  Notater 2020/31 Dokumentasjonsnotat Livskvalitetsundersøkelsen 2020 Publisert: 7. oktober 2020 Denne rapporten beskriver gjennomføringen av Livskvalitetsundersøkelsen 2020. Våren 2020 gjennomførte Sta

  Publikasjon
 • Report from the Norwegian SILC web pilot 2019

  Publisert:

  Notater 2020/29 Report from the Norwegian SILC web pilot 2019 Publisert: 8. september 2020 This report describes results from the SILC web pilot conducted by Statistics Norway in June 2019. The aim of

  Publikasjon