Søkeresultat

Hopp til søkeresultater
Nettstedsøk

Fant 752 treff for "befolkning" på nettstedet

Sorter etter:
 • Enslige mindreårige asylsøkere og gjenforening med foreldre

  Publisert:

  Om publikasjonen

  Emner Befolkning, Innvandrere Antall sider 17 Målform Bokmål Om Notater I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder

  Sammendrag

  Emner Befolkning, Innvandrere Antall sider 17 Målform Bokmål Om Notater I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder

  Publikasjon
 • Barn og unge med innvandrerbakgrunn

  Publisert:

  , Avdeling for personstatistikk/Seksjon for befolkningsstatistikk Emner Befolkning, Barn, familier og husholdninger Antall sider 97 Målform

  Publikasjon
 • Innvandreres demografi og levekår i 12 kommuner i Norge

  Publisert:

  Emner Befolkning, Sosiale forhold og kriminalitet, Levekår, Innvandrere ISBN (elektronisk) 9788253772103 ISSN 0806-2056 Antall sider 293

  Publikasjon
 • Innvandring fra nye EU-land

  Fortid, nåtid og mulig framtid

  Publisert:

  , Avdeling for personstatistikk Emner Befolkning, Flytting Antall sider 42 s Målform Bokmål Om Notater I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder

  Publikasjon
 • Holdninger til innvandrere og innvandring 2006

  Med komparative data fra Den europeiske samfunnsundersøkelsen

  Publisert:

  Emner Befolkning, Innvandrere Antall sider 55 Målform Bokmål Om Notater I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder

  Publikasjon
 • Innvandring og innvandrere 2006

  Publisert:

  Omslagsdesign Siri Boquist Emner Befolkning, Sosiale forhold og kriminalitet, Levekår, Innvandrere ISBN (elektronisk

  Publikasjon
 • Holdninger til innvandrere og innvandring 2004

  Publisert:

  , Avdeling for personstatistikk/Seksjon for demografi og levekårsforskning Emner Befolkning, Innvandrere Antall sider 53 Målform

  Publikasjon
 • Holdninger til innvandrere og innvandring 2007

  Publisert:

  bør adgangen til å få opphold være som i dag?" Halve befolkningen (50 prosent) mener at adgangen til å få opphold bør Emner Befolkning, Innvandrere ISBN (elektronisk) 978-82-537-7282-0 ISBN (trykt) 9788253772813 ISSN 0806-2056 Antall sider 57 Målform

  Publikasjon
 • Innvandrere i Norge – Hvem er de, og hvordan går det med dem?

  Del I Demografi

  Publisert:

  – Hvem er de, og hvordan går det med dem?. Del I Demografi Ansvarlig Lars Østby Serie og -nummer Notater 2004/65 Emner Befolkning, Sosiale forhold og kriminalitet

  Publikasjon
 • Overføringsflyktningers integrering i det norske samfunn

  Publisert:

  Emner Befolkning, Innvandrere ISBN (elektronisk) 978-82-537-7312-4 ISBN (trykt) 9788253773117 ISSN 1892-7513 Antall sider 25 Målform

  Publikasjon
 • Fakta om 18 innvandrergrupper i Norge

  Publisert:

  Emner Befolkning, Innvandrere ISBN (elektronisk) 978-82-537-7222-6 ISSN 0806-2056 Antall sider 219 Målform

  Publikasjon
 • Holdning til innvandrere og innvandring

  Spørsmål i SSBs omnibus i august/september 2003

  Publisert:

  Emner Befolkning, Innvandrere Antall sider 57 Målform Bokmål Om Notater I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder

  Publikasjon
 • Monitor for sekundærflytting

  En deskriptiv analyse av sekundærflyttinger blant flyktninger bosatt i Norge i 1996-2005

  Publisert:

  . Som i befolkningen ellers, er de unge mest mobile. Unge kvinner skiller seg fra resten av flyktningene med forholdsvis lav andel som hadde gjenutvandret etter fem år Emner Befolkning, Flytting Antall sider 68 Målform Bokmål Om Notater I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder

  Publikasjon
 • Holdning til innvandrere og innvandring

  Spørsmål i SSBs omnibus i august/september 2002

  Publisert:

  Emner Befolkning, Innvandrere Antall sider 45 Målform Bokmål Om Notater I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder

  Publikasjon
 • Innvandreres bo- og flyttemønstre i Oslo rundt årtusenskiftet

  Publisert:

  Emner Befolkning, Flytting, Bolig og boforhold, Bygg, bolig og eiendom ISBN (elektronisk) 82-537-7067-7 ISSN 0806-2056 Antall sider 81

  Publikasjon