Søkeresultat

Hopp til søkeresultater
Nettstedsøk

Fant 752 treff for "befolkning" på nettstedet

Sorter etter:
 • Dette er Norge 2020

  Tall som forteller

  Publisert:

  Faktahefter Tall som forteller Dette er Norge 2020 Publisert: 9. september 2020 Endret: 27. oktober 2020 Hvor gamle blir vi, hvor mye tjener vi, og hvor mange har fritidshus i utlandet? Dette er noe

  Publikasjon
 • Nasjonale befolkningsframskrivinger 2020

  Modeller, forutsetninger og resultater

  Publisert:

  , norskfødte med to innvandrerforeldre og den øvrige befolkningen framskrives som egne grupper. Vi bruker kohort-komponentmetoden med to typer input: • Oppdaterte tall for befolkningen etter kjønn og ettårig alder

  Publikasjon
 • Technical documentation of the BEFINN model, g2020

  Publisert:

  Notater 2020/23 Technical documentation of the BEFINN model, g2020 Publisert: 13. mai 2020 This document details the workflow and technical solutions in the BEFINN model, which constitutes Statistics

  Publikasjon
 • Metodikk for modernisering av statistikkproduksjonen

  Publisert:

  Notater 2020/21 Metodikk for modernisering av statistikkproduksjonen Publisert: 6. mai 2020 Dette notatet presenterer en bearbeidet versjon av metodikken som er utarbeidet i forbindelse med moderniser

  Publikasjon
 • Data om asylsøkere

  Dokumentasjonsnotat

  Publisert:

  Notater 2020/06 Dokumentasjonsnotat Data om asylsøkere Publisert: 5. mars 2020 Målet med prosjektet har vært å legge til rette asylsøkerdata som finnes i UDI til bruk i SSB. UDI har utviklet et spesie

  Publikasjon
 • Sentralitetsindeksen

  Oppdatering med 2020-kommuner

  Publisert:

  Notater 2020/04 Oppdatering med 2020-kommuner Sentralitetsindeksen Publisert: 27. februar 2020 Sentralitetsindeksen er en kode med en verdi for hver kommune, som gir et mål for kommunens sentralitet.

  Publikasjon
 • Empirical Bayes estimation of local demographic rates

  An application using Norwegian registry data

  Publisert:

  Notater 2020/03 Empirical Bayes estimation of local demographic rates An application using Norwegian registry data Publisert: 6. februar 2020 Local governments and businesses rely on regional populati

  Publikasjon
 • Generic Statistical Business Process Model GSBPM

  (Version 5.1, January 2019) Norsk oversettelse

  Publisert:

  Notater 2019/43 (Version 5.1, January 2019) Norsk oversettelse Generic Statistical Business Process Model GSBPM Publisert: 2. desember 2019 Generic Statistical Business Process Model (GSBPM) beskriver

  Publikasjon
 • Dette er Norge 2019

  Tall som forteller

  Publisert:

  Faktahefter Tall som forteller Dette er Norge 2019 Publisert: 9. august 2019 Endret: 26. august 2019 Det finnes en nyere versjon av denne publikasjonen. Gå til den nyeste publikasjonen Hva jobber vi

  Publikasjon
 • Den norske studien av livsløp, aldring og generasjon – tredje runde (NorLAG3)

  Dokumentasjonsrapport

  Publisert:

  Notater 2019/25 Dokumentasjonsrapport Den norske studien av livsløp, aldring og generasjon – tredje runde (NorLAG3) Publisert: 24. juni 2019 NorLAG er en studie av midtlivet og eldre år i Norge. Formå

  Publikasjon
 • Langsiktige virkninger på offentlige finanser og verdiskapning av endringer i fruktbarhet

  Publisert:

  Rapporter 2019/16 Langsiktige virkninger på offentlige finanser og verdiskapning av endringer i fruktbarhet Publisert: 14. juni 2019 Endret: 6. februar 2020 Alle gjennomarbeidede fremskrivninger viser

  Publikasjon
 • Kvalitetsarbeid i Statistisk sentralbyrå

  Publisert:

  Notater 2019/07 Kvalitetsarbeid i Statistisk sentralbyrå Publisert: 31. januar 2019 Dette dokumentet summerer opp prinsippene for Statistisk sentralbyrås kvalitetsarbeid. Som en faglig uavhengig insti

  Publikasjon
 • Vekst og sammensetning av befolkningen ved ulike forutsetninger om innvandring

  Publisert:

  Rapporter 2013/23 Vekst og sammensetning av befolkningen ved ulike forutsetninger om innvandring Publisert: 3. juni 2013 Rapporten omtaler BEFINN, en modell for framskrivning av befolkningen, og et sett av beregninger

  Publikasjon
 • Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre fra Syria

  Publisert:

  videregående skole eller fagskolenivå. Totalt er det under 6 prosent blant de nyankomne og om lag 24 prosent blant de ikke-nyankomne, noe som er mye lavere enn for Norges befolkning generelt (40 prosent, 21 prosent av kvinnene og 28 prosent av mennene. Dette er noe lavere enn i befolkningen generelt, hvor 33 prosent har høyere utdanning på dette nivået

  Publikasjon
 • Utviklingen i bostedssegregering i utvalgte store og sentrale kommuner etter 2005

  Publisert:

  måler jevnheten i fordelingen til bosettingen av befolkningen med innvandrerbakgrunn versus den øvrige befolkningen over ulike lokale boområder. Verdien på indeksen kan tolkes som den prosentvise andelen av innvandrerne inkludert i beregningene som må

  Publikasjon