Søkeresultat

Hopp til søkeresultater
Nettstedsøk

Fant 752 treff for "befolkning" på nettstedet

Sorter etter:
 • Framtidens eldre i by og bygd

  Befolkningsframskrivinger, sosiodemografiske mønstre og helse

  Publisert:

  . november 2017 Endret: 19. desember 2018 Rettet side 197. Hvordan er den eldre befolkningen i Norge om 20-25 år fram i tid? Har de god eller. Rapporten beskriver den geografiske fordelingen og variasjonen i den eldre befolkningen i dag, og

  Publikasjon
 • Enslige mindreårige flyktninger 2015-2016

  Demografi, barnevern, arbeid, utdanning og inntekt

  Publisert:

  Rapporter 2018/03 Demografi, barnevern, arbeid, utdanning og inntekt Enslige mindreårige flyktninger 2015-2016 Publisert: 19. januar 2018 Det finnes en nyere versjon av denne publikasjonen. Gå til den

  Publikasjon
 • Ny sentralitetsindeks for kommunene

  Publisert:

  Notater 2017/40 Ny sentralitetsindeks for kommunene Publisert: 22. november 2017 Det finnes en nyere versjon av denne publikasjonen. Gå til den nyeste publikasjonen Sentralitetsindeksen er en kode med

  Publikasjon
 • Økonomiske konsekvenser av befolkningsutviklingen for Oslo kommune

  Perspektiver mot 2025

  Publisert:

  :30 Hvordan kan befolkningen i Oslo se ut i år 2025? Og hvordan påvirkes den økonomiske utviklingen i Oslo av forutsatte demografiske endringer frem til år 2025? Denne rapporten utreder hva forventet befolkningsvekst og endringer i befolkningens sammensetning kan bety for Oslo kommunes inntekter og utgifter fram mot 2025

  Publikasjon
 • Fordelingen av økonomiske ressurser mellom kvinner og menn og kjønnsforskjeller i helse

  Publisert:

  Rapporter 2017/28 Fordelingen av økonomiske ressurser mellom kvinner og menn og kjønnsforskjeller i helse Publisert: 12. oktober 2017 Denne rapporten er identisk med likestillingsvedlegget til St.prp.

  Publikasjon
 • Dette er Norge 2017

  Tall som forteller

  Publisert:

  Faktahefter Tall som forteller Dette er Norge 2017 Publisert: 9. august 2017 Endret: 13. september 2017 Det finnes en nyere versjon av denne publikasjonen. Gå til den nyeste publikasjonen Hvor gamle

  Publikasjon
 • Levekår blant innvandrere i Norge 2016

  Publisert:

  Rapporter 2017/13 Levekår blant innvandrere i Norge 2016 Publisert: 24. mai 2017 Endret: 12. januar 2018 Det finnes en nyere versjon av denne publikasjonen. Gå til den nyeste publikasjonen Innvandrere

  Publikasjon
 • Nedgangen i fruktbarheten fra 2010

  Betydningen av utdanning, økonomisk aktivitet og økonomiske ressurser for førstefødsler og tredjefødsler

  Publisert:

  Rapporter 2017/12 Betydningen av utdanning, økonomisk aktivitet og økonomiske ressurser for førstefødsler og tredjefødsler Nedgangen i fruktbarheten fra 2010 Publisert: 22. mai 2017 Hvorfor får kvinne

  Publikasjon
 • Innvandreres husholdningsstruktur

  En studie av ulike definisjoner på en innvandrerhusholdning

  Publisert:

  » med de mer ensartede innvandrerhusholdningene og den øvrige befolkningen. Et annet eksempel er problemstillinger der man ønsker å

  Publikasjon
 • Slik lages befolkningsframskrivingene

  Publisert:

  , norskfødte barn med to innvandrerforeldre og den øvrige befolkningen framskrives som egne grupper. Vi bruker kohort-komponentmetoden når vi framskriver befolkningen. Denne metoden krever to typer input

  Publikasjon
 • Dette er Norge 2016

  Hva tallene forteller

  Publisert:

  . Gå til den nyeste publikasjonen Har flere kvinner enn menn høyere utdanning? Hvilken del av befolkningen er oftest på internett

  Publikasjon
 • Tutorial: Development of data entry- and CAPI applications in CSPro

  Publisert:

  Notater 2016/27 Tutorial: Development of data entry- and CAPI applications in CSPro Publisert: 14. oktober 2016 Using a typical census questionnaire as a case study, we will learn how to create the di

  Publikasjon
 • Samisk statistikk 2016

  Publisert:

  fått en eldre befolkning enn landet ellers, med en større andel på 50 år og eldre enn i resten av landet. Andelen av befolkningen som er i aldersgruppen 25–39 år i STN-området, er betraktelig mindre enn i hele landet

  Publikasjon
 • En introduksjon i statistiske metoder for offisiell statistikk

  Publisert:

  Notater 2016/23 En introduksjon i statistiske metoder for offisiell statistikk Publisert: 28. september 2016 Dette kompendiet er utarbeidet for SSB-kurset KLAR 311 Introduksjonskurs i statistiske meto

  Publikasjon
 • Sysselsetting og flytting blant innvandrere belyst ved regional arbeidsmarkedsmobilitet

  Publisert:

  født i Norge av innvandrerforeldre og den øvrige befolkningen har utviklet seg fra flytte i retning av sentrale arbeidsmarkeder. Arbeidsinnvandrere, nordiske innvandrere og etter hvert befolkningen uten innvandrerbakgrunn, viser svakere

  Publikasjon