Søkeresultat

Hopp til søkeresultater
Nettstedsøk

Fant 716 treff for "befolkning" på nettstedet

Sorter etter:
 • Ny sentralitetsindeks for kommunene

  Publisert:

  Notater 2017/40 Ny sentralitetsindeks for kommunene Publisert: 22. november 2017 Det finnes en nyere versjon av denne publikasjonen. Gå til den nyeste publikasjonen Sentralitetsindeksen er en kode med

  Publikasjon
 • Økonomiske konsekvenser av befolkningsutviklingen for Oslo kommune

  Perspektiver mot 2025

  Publisert:

  :30 Hvordan kan befolkningen i Oslo se ut i år 2025? Og hvordan påvirkes den økonomiske utviklingen i Oslo av forutsatte demografiske endringer frem til år 2025? Denne rapporten utreder hva forventet befolkningsvekst og endringer i befolkningens sammensetning kan bety for Oslo kommunes inntekter og utgifter fram mot 2025

  Publikasjon
 • Fordelingen av økonomiske ressurser mellom kvinner og menn og kjønnsforskjeller i helse

  Publisert:

  Rapporter 2017/28 Fordelingen av økonomiske ressurser mellom kvinner og menn og kjønnsforskjeller i helse Publisert: 12. oktober 2017 Denne rapporten er identisk med likestillingsvedlegget til St.prp.

  Publikasjon
 • Dette er Norge 2017

  Tall som forteller

  Publisert:

  Faktahefter Tall som forteller Dette er Norge 2017 Publisert: 9. august 2017 Endret: 13. september 2017 Det finnes en nyere versjon av denne publikasjonen. Gå til den nyeste publikasjonen Hvor gamle

  Publikasjon
 • Levekår blant innvandrere i Norge 2016

  Publisert:

  Rapporter 2017/13 Levekår blant innvandrere i Norge 2016 Publisert: 24. mai 2017 Endret: 12. januar 2018 Det finnes en nyere versjon av denne publikasjonen. Gå til den nyeste publikasjonen Innvandrere

  Publikasjon
 • Innvandreres husholdningsstruktur

  En studie av ulike definisjoner på en innvandrerhusholdning

  Publisert:

  » med de mer ensartede innvandrerhusholdningene og den øvrige befolkningen. Et annet eksempel er problemstillinger der man ønsker å

  Publikasjon
 • Slik lages befolkningsframskrivingene

  Publisert:

  , norskfødte barn med to innvandrerforeldre og den øvrige befolkningen framskrives som egne grupper. Vi bruker kohort-komponentmetoden når vi framskriver befolkningen. Denne metoden krever to typer input

  Publikasjon
 • Dette er Norge 2016

  Hva tallene forteller

  Publisert:

  . Gå til den nyeste publikasjonen Har flere kvinner enn menn høyere utdanning? Hvilken del av befolkningen er oftest på internett

  Publikasjon
 • Tutorial: Development of data entry- and CAPI applications in CSPro

  Publisert:

  Notater 2016/27 Tutorial: Development of data entry- and CAPI applications in CSPro Publisert: 14. oktober 2016 Using a typical census questionnaire as a case study, we will learn how to create the di

  Publikasjon
 • En introduksjon i statistiske metoder for offisiell statistikk

  Publisert:

  Notater 2016/23 En introduksjon i statistiske metoder for offisiell statistikk Publisert: 28. september 2016 Dette kompendiet er utarbeidet for SSB-kurset KLAR 311 Introduksjonskurs i statistiske meto

  Publikasjon
 • Sysselsetting og flytting blant innvandrere belyst ved regional arbeidsmarkedsmobilitet

  Publisert:

  født i Norge av innvandrerforeldre og den øvrige befolkningen har utviklet seg fra flytte i retning av sentrale arbeidsmarkeder. Arbeidsinnvandrere, nordiske innvandrere og etter hvert befolkningen uten innvandrerbakgrunn, viser svakere

  Publikasjon
 • Dette er Norge 2015

  Hva tallene forteller

  Publisert:

  ? Hvor stor del av befolkningen har sovnet klokken 23.30? Disse spørsmålene, og mange andre, får du svar på? Hvor mange har fritidsbolig i utlandet? Når hadde norske kinoer sin gullalder? Hvor stor del av befolkningen har sovnet klokken 23.30

  Publikasjon
 • Innvandreres demografi og levekår i Groruddalen, Søndre Nordstrand, Gamle Oslo og Grünerløkka

  Publisert:

  øvrige befolkningen. Oslo Øst under lupen Oslo er den kommunen i Norge med flest innbyggere med innvandrerbakgrunn, både i andel og i absolutte tall. Mens 15 prosent av Norges befolkning er innvandrere eller

  Publikasjon
 • Minifakta om Norge 2015

  Publisert:

  , miljø, styringsform, befolkning, utdanning, reiseliv, energi, utviklingssamarbeid og samfunnsøkonomi, miljø, styringsform, befolkning, utdanning, reiseliv, energi, utviklingssamarbeid og samfunnsøkonomi

  Publikasjon
 • Befolkningsframskrivingene

  Dokumentasjon av modellene BEFINN og BEFREG

  Publisert:

  norske befolkningen blir framskrevet ved hjelp av modellene BEFINN og BEFREG. Modellene ble omstrukturert i 2013-2014. Dette notatet dokumenterer hvordan Statistisk sentralbyrå (SSB) framskriver befolkningen ved hjelp av modellene BEFINN og BEFREG

  Publikasjon