Søkeresultat

Hopp til søkeresultater
Nettstedsøk

Fant 754 treff for "befolkning" på nettstedet

Sorter etter:
 • Immigrant women in Norway

  A summary of findings on demography, education, labour and income

  Publisert:

  Rapporter 2002/23 Immigrant women in Norway A summary of findings on demography, education, labour and income Publisert: 21. september 2002 The report Immigrant women in Norway. A summary of findings

  Publikasjon
 • The demographic characteristics of immigrant population in Norway

  Publisert:

  Rapporter 2002/22 The demographic characteristics of immigrant population in Norway Publisert: 9. september 2002 This report presents a demographic analysis of immigration to Norway, and of immigrants

  Publikasjon
 • Inntektsstatistikk for den eldre befolkningen 2011

  En kohortanalyse av inntektsutviklingen for aldersgruppen 60 år og eldre

  Publisert:

  år og eldre Inntektsstatistikk for den eldre befolkningen 2011 Publisert: 25. juni 2013 Statistikk over påvirket av disse regelendringene. Om publikasjonen Tittel Inntektsstatistikk for den eldre befolkningen 2011

  Publikasjon
 • Oslo-befolkningens bruk av kulturtilbud

  Resultater fra kultur- og mediebruksundersøkelsene fra 1991 til 2008 og levekårsundersøkelsen 2007

  Publisert:

  levekårsundersøkelsen 2007 Oslo-befolkningens bruk av kulturtilbud Publisert: 9. april 2010 Statistisk sentralbyrå har fra 1991 til 2008 gjennomført seks sammenlignbare undersøkelser om befolkningens bruk av kulturtilbud

  Publikasjon
 • Materielle og sosiale mangler i den norske befolkningen

  Resultater fra Levekårsundersøkelsen EU-SILC

  Publisert:

  Rapporter 2018/07 Resultater fra Levekårsundersøkelsen EU-SILC Materielle og sosiale mangler i den norske befolkningen Publisert: 26. februar 2018 Denne rapporten er en kartlegging av fattigdomsproblemer i befolkningen

  Publikasjon
 • Befolkningens utdanningsnivå, manglende opplysninger om innvandrere 2013

  Publisert:

  Notater 2015/26 Befolkningens utdanningsnivå, manglende opplysninger om innvandrere 2013 Publisert: 3 «Befolkningens utdanningsnivå, manglende opplysninger om innvandrere 2013» beskriver frafallet i

  Publikasjon
 • Inntektsstatistikk for den eldre befolkningen 1999-2009

  En kohortanalyse av inntektsutviklingen for aldersgruppen 60 år og eldre

  Publisert:

  år og eldre Inntektsstatistikk for den eldre befolkningen 1999-2009 Publisert. Tilsvarende tall for menn var 74 prosent i 1999 og 76 prosent i 2009. Den eldre befolkningen har hatt en

  Publikasjon
 • Kriminalitet og straff blant innvandrere og øvrig befolkning

  Publisert:

  Rapporter 2011/21 Kriminalitet og straff blant innvandrere og øvrig befolkning Publisert: 17 norskfødte med innvandrerforeldre, sammenlignet med den øvrige befolkningen. Denne rapporten beskriver registrert kriminalitet og straff blant innvandrere og

  Publikasjon
 • En skjemabasert komplettering av registeret over befolkningens høyeste utdanning

  Opplysinger om opplæring, skolegang og utdanning 1999

  Publisert:

  Notater 2002/53 Opplysinger om opplæring, skolegang og utdanning 1999 En skjemabasert komplettering av registeret over befolkningens. Om publikasjonen Tittel En skjemabasert komplettering av registeret over befolkningens høyeste utdanning

  Publikasjon
 • Livskvalitet blant innvandrere

  En analyse basert på Levekårsundersøkelsen blant personer med innvandrerbakgrunn 2016

  Publisert:

  med tilfredsheten i befolkningen som helhet, basert på data fra Levekårsundersøkelsen om helse 2015. I gjennomsnitt er det små forskjeller i subjektiv livskvalitet mellom innvandrerne og befolkningen som helhet

  Publikasjon
 • Voksne personer med flyktningbakgrunn med lav utdanning, ingen utdanning eller ukjente utdanningsopplysninger

  Hvem er de og hvordan går det med dem 5, 10 og 15 år etter bosetting?

  Publisert:

  år etter bosettingstidspunkt. Denne gruppen har dermed lavere sysselsettingsgrad enn hele befolkningen (15-74 år (30 timer eller mer) eller deltid. Etter fem års botid er andelen sysselsatte som jobber heltid rundt 60 prosent, som er omtrent ti prosentpoeng under befolkningen totalt. Etter 15

  Publikasjon
 • Levekår blant norskfødte med innvandrerforeldre i Norge 2016

  Publisert:

  norskfødte med innvandrerforeldre med befolkningen generelt i samme aldersgruppe. Disse dataene er hentet fra de generelle levekårsundersøkelsene. Helt generelt likner de norskfødte med innvandrerforeldre mer på befolkningen sett under ett enn det innvandrerne fra de samme landene

  Publikasjon
 • Dette er Norge 2018

  Tall som forteller

  Publisert:

  Faktahefter Tall som forteller Dette er Norge 2018 Publisert: 3. september 2018 Det finnes en nyere versjon av denne publikasjonen. Gå til den nyeste publikasjonen Hva jobber vi med, hva er de vanlig

  Publikasjon
 • Befolkningsframskrivingene 2018

  Modeller, forutsetninger og resultater

  Publisert:

  . En befolkningsframskriving er en beregning av befolkningens framtidige størrelse og sammensetning strøk, mens mange distriktskommuner får nedgang i folketallet. Vi får en tydelig aldring av den befolkningen, og om femten år vil det for første gang være flere eldre (65+) enn barn og unge (0-19) i Norge

  Publikasjon
 • Norway’s 2018 population projections

  Main results, methods and assumptions

  Publisert:

  Rapporter 2018/22 Norway’s 2018 population projections Main results, methods and assumptions Publisert: 26. juni 2018 Lower population growth, pronounced aging in rural areas and a growing number of i

  Publikasjon