Søkeresultat

Hopp til søkeresultater
Nettstedsøk

Fant 754 treff for "befolkning" på nettstedet

Sorter etter:
 • Innvandring og innvandrere 2004

  Publisert:

  Omslagsdesign Siri Boquist Emner Befolkning, Sosiale forhold og kriminalitet, Levekår, Innvandrere ISBN (elektronisk

  Publikasjon
 • Monitor for sekundærflytting

  En deskriptiv analyse om sekundærflyttinger blant flyktninger som ble bosatt i Norge i perioden 1994-2003

  Publisert:

  2006, og viser hvor mange som ble boende og hvor mange som flyttet ut år for år i hver kohort. Flyktningene er fremdeles mye mer mobile enn befolkningen ellers måte som befolkningen ellers er spredt. Etter fem år var flyktning kohorten lang mer konsentrert rundt Oslo. Dette er på ingen

  Publikasjon
 • Innvandrerkvinner i Norge

  Demografi, utdanning, arbeid og inntekt

  Publisert:

  . Fire hovedtemaer er tatt med: befolkning, utdanning, arbeid og inntekt. Tallene er hovedsakelig på landsnivå Emner Befolkning, Likestilling, Innvandrere ISBN (elektronisk) 82-537-5126-5 ISBN (trykt

  Publikasjon
 • Gender and migration

  Similarities and disparities among women and men in the immigrant population

  Publisert:

  Rapporter 2008/10 Gender and migration Similarities and disparities among women and men in the immigrant population Publisert: 1. april 2008 Our intention with this report is to present immigrant-rela

  Publikasjon
 • Flyktningers sekundær-flyttinger under 1990-tallet

  Publisert:

  Emner Befolkning, Flytting ISBN (trykt) 82-537-4962-7 ISSN 0806-2056 Antall sider 41 Målform

  Publikasjon
 • Beskrivelse av nyankomne flyktningers vei inn i det norske samfunnet

  Notat til Lovutvalget som skal utrede og lage forslag til lovgivning om stønad for nyankomne innvandrere

  Publisert:

  Østby Serie og -nummer Notater 2001/23 Utgiver Statistisk sentralbyrå, Avdeling for personstatistikk Emner Befolkning, Innvandrere Antall sider 31 Målform

  Publikasjon
 • Valg av livsløp i det flerkulturelle Norge

  Forløpsanalyser av giftermål og barnefødsler blant kvinner med innvandrerbakgrunn

  Publisert:

  Lappegård Serie og -nummer Rapporter 2004/16 Utgiver Statistisk sentralbyrå Emner Befolkning, Fødte og

  Publikasjon
 • Mellom to kulturer

  Fruktbarhetsmønstre blant innvandrerkvinner i Norge

  Publisert:

  Sammendrag

  Emner Befolkning, Fødte og døde ISBN (trykt) 82-537-4839-6 ISSN 0806-2056 Antall sider 54 Målform

  Om publikasjonen

  Emner Befolkning, Fødte og døde ISBN (trykt) 82-537-4839-6 ISSN 0806-2056 Antall sider 54 Målform

  Publikasjon
 • Fakta om ti innvandrergrupper i Norge

  Publisert:

  Emner Befolkning, Innvandrere ISBN (elektronisk) 82-537-6632-7 ISBN (trykt) 82-537-6631-9 ISSN 0806-2056 Antall sider 90 Målform

  Publikasjon
 • Utvandring blant innvandrere

  1975-1995

  Publisert:

  Emner Befolkning, Flytting ISBN (trykt) 82-537-4581-8 ISSN 1892-7513 Antall sider 160 Målform

  Publikasjon
 • Innvandring og innvandrere 2002

  Publisert:

  Omslagsdesign Siri Boquist Emner Befolkning, Sosiale forhold og kriminalitet, Levekår, Innvandrere ISBN (trykt

  Publikasjon
 • Innvandring og innvandrere 2000

  Publisert:

  Bjertnæs Serie og -nummer Statistiske analyser 033 Utgiver Statistisk sentralbyrå Emner Befolkning, Sosiale forhold og kriminalitet

  Publikasjon
 • Innvandrere i Norge

  Hvem er de, hva gjør de, og hvordan lever de?

  Publisert:

  . Statistisk sentralbyrå utarbeider mange statistikker som omhandler inn- og utvandring og ulike sider ved den befolkningen med innvandrerbakgrunn som er bosatt i Norge Omslagsdesign Siri Boquist Emner Befolkning, Sosiale forhold og kriminalitet, Levekår, Innvandrere ISSN 1892-7521 Antall sider 269 Målform

  Publikasjon
 • Inn i samfunnet?

  Flyktningkull i arbeid, utdanning og på sosialhjelp

  Publisert:

  Emner Befolkning, Innvandrere ISBN (trykt) 82-537-4249-5 ISSN 1892-7513 Antall sider 84 Målform

  Publikasjon
 • Innvandrernes bosettingsmønster i Oslo

  Publisert:

  Emner Befolkning, Innvandrere ISBN (trykt) 82-537-5121-4 ISSN 1890-3479 Antall sider 192 Målform Bokmål Om Sosiale og

  Publikasjon