Søkeresultat

Hopp til søkeresultater
Nettstedsøk

Fant 709 treff for "befolkning" på nettstedet

Sorter etter:
 • Dette er Norge 2016

  Hva tallene forteller

  Publisert:

  . Gå til den nyeste publikasjonen Har flere kvinner enn menn høyere utdanning? Hvilken del av befolkningen er oftest på internett

  Publikasjon
 • Barn og unge voksne med innvandrerbakgrunn

  Demografi, utdanning og inntekt

  Publisert:

  . Flest fra Polen og Somalia Barn og unge voksne med innvandrerforeldre utgjør en stadig større andel av befolkningen 0 største andelen av den unge befolkningen under 25 år med 34 prosent. Større andel av barnehagebarna Andelen barnehagebarn med minoritetsspråklig bakgrunn har

  Publikasjon
 • Dekomponering av veksten i disponibel realinntekt

  Publisert:

  ) bytteforholdsgevinster fra olje og gass, 5) bytteforholdsgevinster fra andre varer, 6) rente- og stønadsbalansen og 7) arbeidstimer sett i forhold til befolkningen

  Publikasjon
 • Slik lages befolkningsframskrivingene

  Publisert:

  , norskfødte barn med to innvandrerforeldre og den øvrige befolkningen framskrives som egne grupper. Vi bruker kohort-komponentmetoden når vi framskriver befolkningen. Denne metoden krever to typer input

  Publikasjon
 • Kulturvaner 1991-2015

  Resultater fra kultur- og mediebruksundersøkelsene de siste 25 år

  Publisert:

  . Det er flest barn og menn blant de 15 prosentene av befolkningen som bruker kulturtilbud svært lite. Kvinner har i høyest gjennomsnittsalder. Rundt 15 prosent av befolkningen bruker kulturtilbudene svært lite

  Publikasjon
 • Makroøkonomiske drivere for utviklingen i energiforbruket

  Publisert:

  konsekvensene av ulike forutsetninger for energiforbruket: ett scenario med høyere befolkningsvekst enn i referansebanen, som vi kaller Befolkning ett scenario med større svært ulik i de to scenarioene. Hva påvirker energiforbruket? Det største stasjonære energiforbruket finner vi i Teknologi, mens Befolkning gir

  Publikasjon
 • Jordbruk og miljø 2015

  Tilstand og utvikling

  Publisert:

  . Nær 8 prosent av befolkninga bur på ein landbrukseigedom. Om lag 20 prosent av dei 150 000 landbrukseigedomane med bustadbygning var utan fast busetjing i 2014

  Publikasjon
 • Norsk mediebarometer 2015

  Publisert:

  avislesing 42 prosent av befolkningen leste papiravis en gjennomsnittsdag i 2015, mot 49 prosent i 2014

  Publikasjon
 • Yrkesaktivitet blant eldre før og etter pensjonsreformen. 2015

  Publisert:

  følge utviklingen over tid også når vi deler de eldre opp i mindre grupper. Tallene viser at både kvinner og menn har hatt vekst i andelen av befolkningen som er arbeidstakere

  Publikasjon
 • Frisklivssentralar i kommunane

  Kartlegging og analyse av førebyggande og helsefremjande arbeid og tilbod

  Publisert:

  største delen av befolkninga. Det kan tyde på at tilbodet er ein viktig del av førebyggande verksemda i dei små

  Publikasjon
 • Sysselsetting og flytting blant innvandrere belyst ved regional arbeidsmarkedsmobilitet

  Publisert:

  født i Norge av innvandrerforeldre og den øvrige befolkningen har utviklet seg fra flytte i retning av sentrale arbeidsmarkeder. Arbeidsinnvandrere, nordiske innvandrere og etter hvert befolkningen uten innvandrerbakgrunn, viser svakere

  Publikasjon
 • En demografisk beskrivelse av arbeidsinnvandrere fra EU/EØS og deres familier

  Publisert:

  Oppdragsgiver Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) Emner Befolkning, Innvandrere ISBN (elektronisk) 978-82-537-9291-0 (feil) ISBN (trykt

  Publikasjon
 • Kunnskapsintensive næringer i Norge

  Publisert:

  større grad de seneste årene, på tvers av ulike næringer og sektorer. Dette gjelder også for Norges del. I 1970 var det om lag 6 prosent av befolkningen som hadde

  Publikasjon
 • Kulturstatistikk 2014

  Publisert:

  . 64 prosent av befolkninga lytta til radio på ein gjennomsnittsdag i 2014. Det er den høgaste delen dei siste ti. Radio og TV Delen av befolkninga som lyttar til radio på ein gjennomsnittsdag auka frå

  Publikasjon
 • Funksjonshemma på arbeidsmarknaden i 2015

  Publisert:

  til den nyaste publikasjonen 43 prosent av dei funksjonshemma i alderen 15–66 år var i arbeid i 2. kvartal 2015 mot 74 prosent av den totale befolkninga i same aldersgruppe. Frå 2002 til 2015 har sysselsettingsprosenten falle med nær 3 prosentpoeng for dei funksjonshemma mot 2 prosentpoeng for befolkninga samla Dette er ein rapport frå ei

  Publikasjon