Søkeresultat

Hopp til søkeresultater
Nettstedsøk

Fant 756 treff for "befolkning" på nettstedet

Sorter etter:
 • Levekår blant innvandrere i Norge 2016

  Publisert:

  Rapporter 2017/13 Levekår blant innvandrere i Norge 2016 Publisert: 24. mai 2017 Endret: 12. januar 2018 Det finnes en nyere versjon av denne publikasjonen. Gå til den nyeste publikasjonen Innvandrere

  Publikasjon
 • Levekårsundersøkelsen blant personer med innvandrerbakgrunn 2016

  Dokumentasjonsrapport

  Publisert:

  levekår for den generelle befolkningen. Undersøkelsen omfatter over 8 000 innvandrere i alderen 16 til 74 år fra tolv av de levekår i befolkningen generelt. Datainnsamlingen foregikk enten ved personlig møte med respondenten eller over telefon

  Publikasjon
 • Nedgangen i fruktbarheten fra 2010

  Betydningen av utdanning, økonomisk aktivitet og økonomiske ressurser for førstefødsler og tredjefødsler

  Publisert:

  Rapporter 2017/12 Betydningen av utdanning, økonomisk aktivitet og økonomiske ressurser for førstefødsler og tredjefødsler Nedgangen i fruktbarheten fra 2010 Publisert: 22. mai 2017 Hvorfor får kvinne

  Publikasjon
 • Flyktninger i og utenfor arbeidsmarkedet 2015

  Publisert:

  47,3 prosent blant flyktninger i aldersgruppen 15-74 år. Tilsvarende tall for hele befolkningen var 66,1 prosent. Det var altså en forskjell på 18,8 prosentpoeng. Sysselsettingen prosentpoeng under hele befolkningen på samme utdanningsnivå. Vanskelig å sammenligne med tidligere utgaver Rapporten er finansiert av Justisdepartementet og er en

  Publikasjon
 • Norsk mediebarometer 2016

  Publisert:

  Statistisk sentralbyrås årlige undersøkelser om massemediebruk. I disse undersøkelsene svarer et representativt utvalg av befolkningen

  Publikasjon
 • Innvandring, innvandrere og livskvalitet

  En litteraturstudie

  Publisert:

  øvrige befolkningen? Hva forklarer eventuelle forskjeller? Hvordan påvirker innvandringen majoritetsbefolkningens livskvalitet Oppdragsgiver Justis- og beredskapsdepartementet Emner Befolkning, Sosiale forhold og kriminalitet

  Publikasjon
 • Innvandreres husholdningsstruktur

  En studie av ulike definisjoner på en innvandrerhusholdning

  Publisert:

  » med de mer ensartede innvandrerhusholdningene og den øvrige befolkningen. Et annet eksempel er problemstillinger der man ønsker å

  Publikasjon
 • Levekårsundersøkelsen om helse 2015

  Dokumentasjonsrapport

  Publisert:

  mål å følge helsetilstanden til den norske befolkningen. Sentrale tema er sykdommer, virkninger av sykdom, symptomer på

  Publikasjon
 • Hvordan måle boutgiftsbelastning?

  En diskusjon av forholdet mellom inntekter og utgifter til bolig

  Publisert:

  slår ut i ulike andeler med høy boutgiftsbelastning, både totalt og blant enkelte grupper i befolkningen slår ut i ulike andeler med høy boutgiftsbelastning, både totalt og blant enkelte grupper i befolkningen

  Publikasjon
 • Funksjonshemmede på arbeidsmarkedet i Norge og Sverige i 2015

  Årsaker til ulik andel sysselsatte

  Publisert:

  . For befolkningen som helhet viser sysselsettingsandelen en forskjell på bare drøyt ett prosentpoeng, i Sveriges favør høyere andel funksjonshemmede i befolkningen enn Norge, synes det å skyldes forskjeller i frafallet i AKU i de to landene

  Publikasjon
 • Holdninger til innvandrere og innvandring 2016

  Publisert:

  spørsmål om innvandrere og innvandring. Sammenlignet med tidligere undersøkelser viser årets resultater at befolkningen jevnt over er blitt noe mer skeptiske til innvandring og innvandrere oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet. Formålet er å lodde stemningen i befolkningen til ulike sider ved landets innvandrings- og flyktningpolitikk og innvandrere som gruppe

  Publikasjon
 • Familieinnvandring og ekteskapsmønster 1990–2015

  Publisert:

  Oppdragsgiver Justis- og beredskapsdepartementet Emner Befolkning, Innvandrere, Barn, familier og husholdninger ISBN (elektronisk

  Publikasjon
 • Kulturstatistikk 2015

  Publisert:

  høvesvis 57 og 59 prosent av befolkninga som lytta til radio på ein gjennomsnittsdag

  Publikasjon
 • Virkninger av jobbskattefradrag på innvandreres arbeidstilbud

  Publisert:

  analysere virkningene av å innføre et hypotetisk jobbskattefradrag på ulike grupper i Norge - innvandrere, barn av innvandrere og den øvrige befolkning større andel av befolkningen i Norge. Samtidig er sysselsettingen blant enkelte innvandrergrupper lavere enn for den øvrige befolkningen

  Publikasjon
 • Dette er Svalbard 2016

  Hva tallene forteller

  Publisert:

  lønn, Energi og industri, Sosiale forhold og kriminalitet, Befolkning, Natur og miljø

  Publikasjon