Søkeresultat

Hopp til søkeresultater
Nettstedsøk

Fant 770 treff for "befolkning" på nettstedet

Sorter etter:
 • Kriminalitet blant innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre

  En analyse av registerdata for perioden 1992-2015

  Publisert:

  høyere andel gjerningspersoner blant personer med innvandrerbakgrunn sammenlignet med den øvrige befolkningen. Studier av kriminalitet i Norge har lenge funnet en høyere andel registrert kriminalitet blant personer med innvandrerbakgrunn enn blant den øvrige befolkningen

  Publikasjon
 • Funksjonshemma på arbeidsmarknaden i 2017

  Publisert:

  Rapporter 2017/33 Funksjonshemma på arbeidsmarknaden i 2017 Publisert: 27. november 2017 I 2017 oppgav 17 prosent av befolkninga i alderen 15-66 år å

  Publikasjon
 • Ny sentralitetsindeks for kommunene

  Publisert:

  Notater 2017/40 Ny sentralitetsindeks for kommunene Publisert: 22. november 2017 Det finnes en nyere versjon av denne publikasjonen. Gå til den nyeste publikasjonen Sentralitetsindeksen er en kode med

  Publikasjon
 • Framtidens eldre i by og bygd

  Befolkningsframskrivinger, sosiodemografiske mønstre og helse

  Publisert:

  . november 2017 Endret: 19. desember 2018 Rettet side 197. Hvordan er den eldre befolkningen i Norge om 20-25 år fram i tid? Har de god eller. Rapporten beskriver den geografiske fordelingen og variasjonen i den eldre befolkningen i dag, og

  Publikasjon
 • Betydningen for demografi og makroøkonomi av innvandring mot 2100

  Publisert:

  fra olje- og gassutvinning og avkastning av finansformuen i utlandet som er helt uavhengige av befolkningen. Derfor vil økning i folkemengden isolert sett til at befolkningen ex ante denne økningen må gi fra seg noe av petroleumsformuen til de ekstra innbyggerne

  Publikasjon
 • Fordelingen av økonomiske ressurser mellom kvinner og menn og kjønnsforskjeller i helse

  Publisert:

  Rapporter 2017/28 Fordelingen av økonomiske ressurser mellom kvinner og menn og kjønnsforskjeller i helse Publisert: 12. oktober 2017 Denne rapporten er identisk med likestillingsvedlegget til St.prp.

  Publikasjon
 • Kvalitet i IPLOS-registeret 2016

  Gjennomgang av datakvaliteten på kommunenes IPLOS-rapportering

  Publisert:

  gi et bedre grunnlag for å vite noe om hvor mange som befinner seg i ulike sykdomsgrupper, hva som kjennetegner den delen av befolkningen som mottar omsorgstjenester i dag, og hvordan vi kan fremskrive behov for tjenester i

  Publikasjon
 • Avgang fra arbeidslivet blant innvandrere

  Publisert:

  . Innvandrerne sammenlignes med dem i befolkningen som ikke er innvandrere. Avgangen fra arbeidsmarkedet er markert allerede fra midten av 50-årene for

  Publikasjon
 • Livslang læring 2008-2017

  Resultater fra Lærevilkårsmonitoren

  Publisert:

  . august 2017 40 prosent av befolkningen i alderen 22-66 år oppgir å ha deltatt i ikke-formell opplæring i. Samtidig har omtrent 8 prosent av befolkningen mellom 22 og 59 år deltatt i formell videreutdanning

  Publikasjon
 • Dette er Norge 2017

  Tall som forteller

  Publisert:

  Faktahefter Tall som forteller Dette er Norge 2017 Publisert: 9. august 2017 Endret: 13. september 2017 Det finnes en nyere versjon av denne publikasjonen. Gå til den nyeste publikasjonen Hvor gamle

  Publikasjon
 • Sambruk av velferdsytelser

  Publisert:

  større andel sambruk enn resten av befolkningen. Samme person kan figurere i flere statistikker Ved fremstilling av statistikk over ytelsesmottakere vil mottakere med sambruk ofte bli registrert som mottakere av begge ytelsene

  Publikasjon
 • Monitor for sekundærflytting

  Sekundærflytting blant personer med flyktningbakgrunn bosatt i Norge 2005-2014

  Publisert:

  Emner Befolkning, Flytting ISBN (elektronisk) 978-82-537-9565-2 ISBN (trykt) 978-82-537-9564-5 ISSN 0806-2056 Antall sider 109 Om Rapporter I serien

  Publikasjon
 • Fordeling av husholdningenes inntekt og konsum på husholdningstype og inntektsdesil

  - Med utgangspunkt i nasjonalregnskapet

  Publisert:

  . Befolkningen er delt inn i demografiske grupper utfra alder, sivilstatus og hvorvidt man har barn. Det er også

  Publikasjon
 • Økonomiske konsekvenser av befolkningsutviklingen for Oslo kommune

  Perspektiver mot 2025

  Publisert:

  :30 Hvordan kan befolkningen i Oslo se ut i år 2025? Og hvordan påvirkes den økonomiske utviklingen i Oslo av forutsatte demografiske endringer frem til år 2025? Denne rapporten utreder hva forventet befolkningsvekst og endringer i befolkningens sammensetning kan bety for Oslo kommunes inntekter og utgifter fram mot 2025

  Publikasjon
 • Norsk kulturbarometer 2016

  Publisert:

  undersøkelsene svarer et representativt utvalg av befolkningen på omtrent 2000 personer i alderen 9-79 år på spørsmål om sin bruk av ulike kulturtilbud. Undersøkelsen gir tall for hvor stor andel av befolkningen som har brukt ulike kulturtilbud siste 12

  Publikasjon