Søkeresultat

Hopp til søkeresultater
Nettstedsøk

Fant 727 treff for "befolkning" på nettstedet

Sorter etter:
 • Enslige mindreårige flyktninger 1996-2018

  Demografi, utdanning, arbeid og inntekt

  Publisert:

  . Dette er noe lavere enn for befolkningen i tilsvarende aldersgruppe (86 prosent), men likevel en større andel enn hva som er funnet for denne gruppen tidligere mindreårige flyktninger er lavt sammenlignet med det generelle inntektsnivået i hele befolkningen i samme alder

  Publikasjon
 • Familieinnvandring og ekteskapsmønster 1990-2018

  Publisert:

  Oppdragsgiver Kunnskapsdepartementet Emner Befolkning, Innvandrere, Barn, familier og husholdninger ISBN (elektronisk

  Publikasjon
 • Overføringsflyktninger 2019

  Publisert:

  1.1.2019, er relativt unge sammenliknet med hele befolkningen. Nær halvparten er under 18 år drøyt halvparten av de sysselsatte jobber heltid, mot nær 70 prosent av hele befolkningen i samme aldersgruppe

  Publikasjon
 • Holdninger til innvandrere og innvandring 2019

  Publisert:

  undersøkelse av befolkningens holdninger til innvandrere og innvandring i juli-august 2019 Strøm Serie og -nummer Rapporter 2019/40 Utgiver Statistisk sentralbyrå Oppdragsgiver Kunnskapsdepartementet Emner Befolkning, Innvandrere ISBN (elektronisk

  Publikasjon
 • Norskfødte med innvandrerforeldre – hvordan går det med dem?

  Demografi, utdanning, arbeid og inntekt

  Publisert:

  økende andel av befolkningen. Fra å være en svært liten gruppe med litt over 2 000 personer i 1970, eller beskjedne 0,06 prosent av den norske befolkningen, har denne gruppen år og eldre. Norskfødte med innvandrerforeldre oppnår noe svakere resultater i grunnskolen sammenlignet med den øvrige befolkningen. De har også

  Publikasjon
 • Bosettingskommune og integrering blant voksne flyktninger

  Hvem bosettes hvor, og hva er sammenhengen mellom bosettingskommunens egenskaper og videre integreringsutfall?

  Publisert:

  Oppdragsgiver Kunnskapsdepartementet Emner Befolkning, Innvandrere ISBN (elektronisk) 978-82-537-9931-5 ISBN (trykt

  Publikasjon
 • Innvandrerhusholdninger. Husholdningssammensetning og boforhold

  Publisert:

  Oppdragsgiver Kommunal -og moderniseringsdepartementet Emner Befolkning, Bolig og boforhold, Barn, familier og husholdninger ISBN (elektronisk

  Publikasjon
 • Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre fra Syria

  Publisert:

  videregående skole eller fagskolenivå. Totalt er det under 6 prosent blant de nyankomne og om lag 24 prosent blant de ikke-nyankomne, noe som er mye lavere enn for Norges befolkning generelt (40 prosent, 21 prosent av kvinnene og 28 prosent av mennene. Dette er noe lavere enn i befolkningen generelt, hvor 33 prosent har høyere utdanning på dette nivået

  Publikasjon
 • Utviklingen i bostedssegregering i utvalgte store og sentrale kommuner etter 2005

  Publisert:

  måler jevnheten i fordelingen til bosettingen av befolkningen med innvandrerbakgrunn versus den øvrige befolkningen over ulike lokale boområder. Verdien på indeksen kan tolkes som den prosentvise andelen av innvandrerne inkludert i beregningene som må

  Publikasjon
 • Dette er kvinner og menn i Norge 2018

  Publisert:

  .) Utgiver Statistisk sentralbyrå Emner Eierskap og roller, Befolkning, Tids- og mediebruk, Kriminalitet og rettsvesen

  Publikasjon
 • Innvandrere i Norge 2017

  Publisert:

  .) Serie og -nummer Statistiske analyser 155 Utgiver Statistisk sentralbyrå Emner Befolkning, Sosiale forhold og kriminalitet

  Publikasjon
 • Holdninger til innvandrere og innvandring 2017

  Publisert:

  . Formålet er å lodde stemningen i befolkningen til ulike sider ved landets innvandrings- og flyktningpolitikk og innvandrere som gruppe Oppdragsgiver Justis- og beredskapsdepartementet Emner Befolkning, Innvandrere ISBN (elektronisk) 978-82-537-9647-5 ISBN

  Publikasjon
 • Betydningen for demografi og makroøkonomi av innvandring mot 2100

  Publisert:

  fra olje- og gassutvinning og avkastning av finansformuen i utlandet som er helt uavhengige av befolkningen. Derfor vil økning i folkemengden isolert sett til at befolkningen ex ante denne økningen må gi fra seg noe av petroleumsformuen til de ekstra innbyggerne

  Publikasjon
 • Nasjonale befolkningsframskrivinger 2020

  Modeller, forutsetninger og resultater

  Publisert:

  , norskfødte med to innvandrerforeldre og den øvrige befolkningen framskrives som egne grupper. Vi bruker kohort-komponentmetoden med to typer input: • Oppdaterte tall for befolkningen etter kjønn og ettårig alder

  Publikasjon
 • Technical documentation of the BEFINN model, g2020

  Publisert:

  Notater 2020/23 Technical documentation of the BEFINN model, g2020 Publisert: 13. mai 2020 This document details the workflow and technical solutions in the BEFINN model, which constitutes Statistics

  Publikasjon