Søkeresultat

Hopp til søkeresultater
Nettstedsøk

Fant 22 treff for "Klimagassutslipp " på nettstedet

Sorter etter:
 • Virkningene på klimagassutslipp ved økt bruk av biodrivstoff

  En litteraturgjennomgang

  Publisert:

  Rapporter 2010/44 En litteraturgjennomgang Virkningene på klimagassutslipp ved på biodrivstoff. Om publikasjonen Tittel Virkningene på klimagassutslipp ved økt bruk av biodrivstoff

  Publikasjon
 • Virkninger på forbruksmønster, levestandard og klimagassutslipp av endringer i konsumentpriser

  Publisert:

  Notater 2001/20 Virkninger på forbruksmønster, levestandard og klimagassutslipp av endringer i konsumentpriser Publisert: 27 forbruksmønster, levestandard og klimagassutslipp av endringer i konsumentpriser Ansvarlige Brynjar Indahl, Dag Einar Sommervoll

  Publikasjon
 • Byer og miljø

  Indikatorer for effektiv arealbruk og miljøvennlig transport

  Publisert:

  . Indikatorene gjelder for temaene «Arealutnytting», «Miljøvennlig transport» og «Klimagassutslipp fra veitrafikk». Arealutnyttelse. Klimagassutslipp fra veitrafikk: Utslipp fra veitrafikk utgjorde samlet 9 800 tonn CO2-ekvivalenter per 1 000 bosatte i de ni byområdene

  Publikasjon
 • Uncertainties in the Norwegian greenhouse gas emission inventory

  Publisert:

  . Resultatene viser at usikkerheten i nivå på de totale klimagassutslippene for år 2009 er ±4 prosent. Når LULUCF-sektoren blir inkludert er den totale usikkerheten økningen i de totale klimagassutslippene er 3 prosent mellom 1990 og 2009, med en trendusikkerhet på ±3 prosentpoeng

  Publikasjon
 • Teknologiutvikling, klima og virkemiddelbruk

  Publisert:

  . En global lik pris på klimagassutslipp er det mest målrettede og kostnadseffektive virkemiddelet for å motvirke klimaendringene. Prising av klimagassutslipp virker til å stimulere utvikling og bruk av klimateknologier

  Publikasjon
 • Makroøkonomisk analyse for Norge av klimapolitikken i EU og Norge mot 2030

  Publisert:

  . september 2016 EU og Norge skal redusere klimagassutslippene sine med 40 prosent fra 1990-nivå innen 2030 gjennomføringen av klimagassutslipp kan gjøres fleksibelt mellom landene og mellom utslippene i og utenfor kvotesektoren

  Publikasjon
 • Barriers to progress in REDD preparations

  Can high quality satellite data save time and costs?

  Publisert:

  redusere klimagassutslippene fra avskoging og skogforringelse. Land som deltar i REDD-programmet (REDD-land) forventes å rapportere nivået på redusere klimagassutslippene fra avskoging. Det framstår derfor som om REDD-arbeidet utvikler seg langsomt. Vi finner i

  Publikasjon
 • Indikatorer for bærekraftig utvikling 2011

  Publisert:

  øker den forventede levealderen er rekordhøy energibruken og klimagassutslippene

  Publikasjon
 • Naturressurser og miljø 2002

  Publisert:

  til den nyeste publikasjonen Klimagassutslipp aldri vært høyere De norske utslippene til luft av klimagasser

  Publikasjon
 • The cost of participating in the greenhouse gas emission permit market

  Publisert:

  . Ordninger med handel av klimakvoter har blitt et viktig virkemiddel for en kostnadseffektiv reduksjon av klimagassutslippene

  Publikasjon
 • Samferdsel og miljø 2013

  Utvalgte indikatorer for samferdselssektoren

  Publisert:

  økning i salget av drivstoff førte til at klimagassutslippene fra veitrafikk i Norge i 2012 gikk opp 0,4 prosent og lå på 10,1 millioner tonn CO2-ekvivalenter. I 2012 utgjorde disse utslippene nesten 60 prosent av de totale klimagassutslippene fra mobile kilder, og 19 prosent av Norges totale klimagassutslipp

  Publikasjon
 • Behov for kommunefordelt klima- og energistatistikk

  Publisert:

  : 15. januar 2011 Denne rapporten presenterer forslag til prosjekter for å forbedre statistikken over klimagassutslipp i norske kommuner

  Publikasjon
 • Utslipp av klimagasser i Norge - i dag, i går og den nære framtid

  Publisert:

  . En del av de klimagassutslippene som er lettest å redusere, er allerede sterkt redusert (SF6, PFK og HFK). Den underliggende veksten i CO2 vil etter hvert utgjøre en større utfordring. Viktige drivkrefter for utviklingen i klimagassutslipp de siste 15-20 årene har

  Publikasjon
 • Vurdering av framtidige klimakvotepriser

  Publisert:

  . Kapittel 1 gir en oversikt over ulike markeder for klimagassutslipp og skisserer naturvitenskapelig og politisk usikkerhet

  Publikasjon
 • Byer og miljø

  Indikatorer for miljøutviklingen i "Framtidens byer"

  Publisert:

  , næringslivet og staten om å redusere klimagassutslippene og forbedre bomiljøene i byene. Arbeidet er finansiert av Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Publikasjon