Søk

Viser 15 av 22
Sorter:
 1. Virkningene på klimagassutslipp ved økt bruk av biodrivstoff - SSB

  Rapporter 2010/44 En litteraturgjennomgang Virkningene på klimagassutslipp ved

 2. Virkninger på forbruksmønster, levestandard og klimagassutslipp av endringer i konsumentpriser - SSB

  Notater 2001/20 Virkninger på forbruksmønster, levestandard og klimagassutslipp av endringer i konsumentpriser Publisert: 27

 3. Byer og miljø - SSB

  . Indikatorene gjelder for temaene «Arealutnytting», «Miljøvennlig transport» og «Klimagassutslipp fra veitrafikk». Arealutnyttelse

 4. Uncertainties in the Norwegian greenhouse gas emission inventory - SSB

  . Resultatene viser at usikkerheten i nivå på de totale klimagassutslippene for år 2009 er ±4 prosent. Når LULUCF-sektoren blir inkludert er den totale usikkerheten

 5. The cost of participating in the greenhouse gas emission permit market - SSB

  . Ordninger med handel av klimakvoter har blitt et viktig virkemiddel for en kostnadseffektiv reduksjon av klimagassutslippene

 6. Teknologiutvikling, klima og virkemiddelbruk - SSB

  . En global lik pris på klimagassutslipp er det mest målrettede og kostnadseffektive virkemiddelet for å

 7. Indikatorer for bærekraftig utvikling 2011 - SSB

  øker den forventede levealderen er rekordhøy energibruken og klimagassutslippene

 8. Makroøkonomisk analyse for Norge av klimapolitikken i EU og Norge mot 2030 - SSB

  . september 2016 EU og Norge skal redusere klimagassutslippene sine med 40 prosent fra 1990-nivå innen 2030

 9. Naturressurser og miljø 2002 - SSB

  til den nyeste publikasjonen Klimagassutslipp aldri vært høyere De norske utslippene til luft av klimagasser

 10. Barriers to progress in REDD preparations - SSB

  redusere klimagassutslippene fra avskoging og skogforringelse. Land som deltar i REDD-programmet (REDD-land) forventes å rapportere nivået på

 11. Samferdsel og miljø 2013 - SSB

  økning i salget av drivstoff førte til at klimagassutslippene fra veitrafikk i Norge i 2012 gikk opp 0,4 prosent og lå på

 12. Behov for kommunefordelt klima- og energistatistikk - SSB

  : 15. januar 2011 Denne rapporten presenterer forslag til prosjekter for å forbedre statistikken over klimagassutslipp i norske kommuner

 13. Utslipp av klimagasser i Norge - i dag, i går og den nære framtid - SSB

  . En del av de klimagassutslippene som er lettest å redusere, er allerede sterkt redusert (SF6, PFK og HFK

 14. Vurdering av framtidige klimakvotepriser - SSB

  . Kapittel 1 gir en oversikt over ulike markeder for klimagassutslipp og skisserer naturvitenskapelig og politisk usikkerhet

 15. Samferdsel og miljø 2011 - SSB

  største kilden til transportutslipp av klimagasser. I 2009 utgjorde disse utslippene nesten 60 prosent av totale klimagassutslipp fra mobile kilder, og 19 prosent av Norges totale klimagassutslipp