Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Type

 • Forskning (20+)

Vis alle

Statistikk

  Andre områder

   Nettstedsøk

   Fant 48 treff for "oslo" på nettstedet

   Sorter etter:
   • Effekten av gratis kjernetid i barnehager

    Publisert:

    undersøkt effekten av tilbudet om gratis kjernetid i barnehagen i utvalgte bydeler i Oslo. Myndighetenes Gamle Oslo et slikt tilbud. Evaluering av gratis kjernetid Gjennom en periode på tre år har SSB-forskerne Nina Drange og Kjetil Telle sammen med Fafo-forskerne Beret

   • Rolf Aaberge

    Publisert:

    . External affilations: - Professor II at ESOP – Centre of Excellence at the Department of Economics, University of Oslo - The Centre for Household, Income, Labor and Demographic economics ( CHILD ), Torino, Italy

   • Lars Lindholt

    Publisert:

    @ssb.no Om Lars Lindholt Jeg er utdannet samfunnsøkonom ved Universitetet i Oslo. Jeg er ansatt som forsker i gruppe for energi- og

   • Brita Bye

    Publisert:

    . Brita Bye har doktorgrad i samfunnsøkonomi fra Universitet i Oslo. Hun har ledet flere prosjekter finansiert av Norges forskningsråd

   • Hvorfor utvandrer innvandrere?

    Publisert:

    . Blant fylkene finner forskerne de høyeste utvandringsfrekvensene i Sør-Trøndelag, Troms, Oslo, Sogn og Fjordane og Rogaland. I Oslo og Rogaland har utvandringsfrekvensene vært klart økende de siste årene. Bortsett fra Oslo viser de

   • Hvem som får støtte er viktigere enn hvor pengene kommer fra

    Publisert:

    . Foretakene i Innovasjon Norge har en større andel små og nyetablerte foretak og har en lavere andel av sine store mottakere i Oslo og Akershus enn de to andre virkemiddelaktørene. Gir offentlig

   • Jan Lyngstad

    Publisert:

    @ssb.no Om Jan Lyngstad Jeg er Cand. polit med hovedfag i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo og har

   • SSB del av nytt forskningssenter for miljøvennlig energi

    Publisert:

    . Del element Forskningssenteret som SSB blir del av, har navnet Oslo Center for Research on Environmentally friendly Energy (CREE. Fra SSB vil hovedsakelig forskere fra Gruppe for energiøkonomi og Gruppe for miljøøkonomi delta. CREE får 8 millioner Oslo Center for Research on Environmentally friendly Energy

   • Mer regional spredning av arbeidsinnvandring

    Publisert:

    årtusenskiftet, der Oslo har redusert sin andel og der spesielt Akershus og fylkene på Vestlandet har økt sin andel av innvandringen. Antall innvandrere har imidlertid økt i alle regioner, også i Oslo. Forskjeller mellom flyktninger og arbeidsinnvandrere på

   • Gratis barnehagetid gir bedre skolekarakterer

    Publisert:

    . Pilotprosjekt i to bydeler Studien tar for seg et pilotprosjekt som begynte i 1998 ved barnehager i bydelene Grünerløkka og Gamle Oslo. Fem-fødselskullet finner man ikke for jenter i innvandrerfamilier i andre sammenliknbare bydeler i Oslo. Forskerne har

   • Artikler og forskning av relevans for ADMOD-modellen

    Publisert:

    : Coordination in Norwegian Wage Setting. Universitetet i Oslo. Ellen Marie Rossvoll and Victoria Sparrman

   • Iulie Aslaksen

    Publisert:

    ), (tidligere Bioforsk og Skog og Landskap), Universitet i Oslo, SNF og NIVA, samt internasjonale partnere. Prosjektet har økosystemtjenester fra urbane økosystem i Oslo-regionen, både grøntområder i bymiljø og bynære naturområder. Det er ledet av Norsk institutt for naturforskning

   • Garantiordninger for langsiktighet kan trigge mer investeringer i klimateknologi

    Publisert:

    Fæhn og Elisabeth Thuestad Isaksen (sistnevnte er nå ansatt ved Universitetet i Oslo

   • Varierende behandlingstid for uføresøknader

    Publisert:

    -områder. En analyse med data fra 2008 viser at Sør-Trøndelag hadde den raskeste søknadsbehandlingen, mens Hordaland og Oslo var de fylkene som brukte lengst tid-Trøndelag var det mest effektive fylket, mens Hordaland og Oslo var de fylkene som brukte lengst tid på søknadsbehandlingen

   • Skolerangering påvirker boligprisene

    Publisert:

    . Rangering av Oslo-skolene Forskerne har tatt utgangspunkt i første gangs publisering av indikatorer for skolekvalitet i Oslo i november 2005 som sammenligner ungdomsskolene i hovedstaden. Siden bosted