Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Type

 • Forskning (20+)

Vis alle

Statistikk

  Andre områder

   Nettstedsøk

   Fant 48 treff for "oslo" på nettstedet

   Sorter etter:
   • Martin Eckhoff Andresen

    Publisert:

    samfunnsøkonomi fra Universitetet i Oslo i 2017. Privat hjemmeside: https://sites.google.com/site/martineckhoffandresen/

   • Flere menn i barnehagen styrker barns ferdigheter i skolen

    Publisert:

    fremme barns utvikling på måter vi ikke klarer å måle, sier Drange. Unikt datasett fra Oslo Undersøkelsen er basert på et datasett fra Oslo kommune i perioden 2005-2007. Det var i perioden flere som

   • Framtidens eldre i bygd og by

    Publisert:

    og Adrian Farnet Rogne fra Universitetet i Oslo, beskriver den geografiske fordelingen og variasjonen i den eldre befolkningen i dag, og

   • Lokalisering av vindkraftverk etter samfunnets eller private interesser?

    Publisert:

    Bjørnebye fra Universitetet i Oslo, Cathrine Hagem fra Statistisk sentralbyrå og Arne Lind fra Institutt for energiteknikk, sett på virkemidler for å få en

   • Arvid Raknerud

    Publisert:

    +47 47397633 E-post rak@ssb.no Om Arvid Raknerud Arvid Raknerud has a PhD in Economics from the University of Oslo

   • Statutter for Ingegerd og Arne Skaugs Forskningsfond

    Publisert:

    følgende institusjoner: Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo

   • Hvem som får støtte er viktigere enn hvor pengene kommer fra

    Publisert:

    . Foretakene i Innovasjon Norge har en større andel små og nyetablerte foretak og har en lavere andel av sine store mottakere i Oslo og Akershus enn de to andre virkemiddelaktørene. Gir offentlig

   • Bymiljø og økosystemtjenester (URBAN-EEA)

    Publisert:

    økosystemtjenester fra urbane økosystem i Oslo-regionen, for grøntområder og bynær natur. Det vil styrke SSBs forskning om

   • Mange førskolebarn flytter fra Oslo

    Publisert:

    Mange førskolebarn flytter fra Oslo Hvert år flytter det flere barn i førskolealder ut av Oslo, enn det flytter inn. Av alle barn som bor i Oslo i sitt første leveår, flytter en tredel ut av hovedstaden før skolealder

   • Tidlig barnehagestart gir bedre språk- og regneferdigheter

    Publisert:

    senere utvikling i språk og regning. Sammenligner søkere i Oslo-barnehagene I Oslo har det i perioder vært langt flere søkere til barnehage for ettåringer enn det har vært plasser. For å løse fordelingen har Oslo kommune brukt et lotteri

   • Hvorfor utvandrer innvandrere?

    Publisert:

    . Blant fylkene finner forskerne de høyeste utvandringsfrekvensene i Sør-Trøndelag, Troms, Oslo, Sogn og Fjordane og Rogaland. I Oslo og Rogaland har utvandringsfrekvensene vært klart økende de siste årene. Bortsett fra Oslo viser de

   • Artikler og forskning av relevans for ADMOD-modellen

    Publisert:

    : Coordination in Norwegian Wage Setting. Universitetet i Oslo. Ellen Marie Rossvoll and Victoria Sparrman

   • Artikler av relevans for MODAG- og KVARTS-modellene

    Publisert:

    : Revurderinger i lys av mikrodata. Økonomiske analyser 2/2004, Statistisk sentralbyrå. Røed Larsen, Erling og Dag Einar Sommervoll (2004): Boligprisene i Oslo. Doktoravhandling fra Universitetet i Oslo, Økonomisk institutt. 2001 Bjørnland, Hilde Christiane (2001): Identifying domestic and imported core inflation, Reprints

   • Effekten av gratis kjernetid i barnehager

    Publisert:

    undersøkt effekten av tilbudet om gratis kjernetid i barnehagen i utvalgte bydeler i Oslo. Myndighetenes Gamle Oslo et slikt tilbud. Evaluering av gratis kjernetid Gjennom en periode på tre år har SSB-forskerne Nina Drange og Kjetil Telle sammen med Fafo-forskerne Beret

   • Garantiordninger for langsiktighet kan trigge mer investeringer i klimateknologi

    Publisert:

    Fæhn og Elisabeth Thuestad Isaksen (sistnevnte er nå ansatt ved Universitetet i Oslo