Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Type

 • Forskning (20+)

Vis alle

Statistikk

  Andre områder

   Nettstedsøk

   Fant 48 treff for "oslo" på nettstedet

   Sorter etter:
   • Seminar om studien av livsløp, generasjon og kjønn

    Publisert:

    . 10, hos SSB i Kongens gate 6, Oslo. LOGG er et samarbeidsprosjekt mellom Statistisk sentralbyrå

   • Internasjonal finanskrise - fra uro til krise

    Publisert:

    utløste fall i internasjonale aksjeindekser høsten 2007. I januar 2008 kom turen til Oslo børs, som falt med nær 30 prosent i løpet av årets tre første uker. 2008. Hovedindeksen på Oslo børs falt til en foreløpig bunn nær 180 i november, fra en topp rundt 520 i mai. Kapitalmarkedene

   • LOGG - en stor undersøkelse om livsløp, generasjon og kjønn

    Publisert:

    (Agder, Oslo og Akershus, Nord-Trøndelag og Troms). Den lokale forankringen gjør det mulig å integrere individdata fra intervju og befolkningstyngdepunkt ligger innenfor 75 minutters reisetid (90 minutter for Oslo) fra et tettsted med minimum 50 000 innbyggere (med raskeste transportmiddel unntatt fly

   • Stadig flere småbarnsfamilier kjøper vaskehjelp

    Publisert:

    , målt ved summen av mors og fars inntekt etter skatt. Rengjøringshjelp er også vanligere på Østlandet, særlig i Oslo og Akershus, enn i landet ellers

   • Grønne sertifikater vil ikke redusere klimagassutslipp

    Publisert:

    (Statistisk sentralbyrå) og professor Michael Hoel (Universitetet i Oslo), publisert i Samfunnsøkonomen nr 7 2009

   • Mange gir opp selvstendig næringsvirksomhet det første året

    Publisert:

    . Høy avgang i hovedstaden Blant de ulike fylkene skiller Oslo seg ut med spesielt høy avgangsandel

   • Flere ønsker innstramning i asylpolitikken

    Publisert:

    største byene og i Akershus-/Oslo-området er gjennomgående noe mer tolerante enn bosatte andre steder i landet

   • Usikkert om dyre gjenvinningstiltak gir miljøeffekter

    Publisert:

    målene, og Oslo kommune satser nå rundt en milliard kroner på økt kildesortering og gjenvinning. Men

   • Religiøsitet har lite å si for likestilling i hjemmet

    Publisert:

    bo i Oslo/Akershus er forbundet med sterk likestilling hjemme sammenlignet med andre deler av landet. Blant de mange landsdeler som kommer tydelig ut som mindre likestilt i forhold til Oslo/Akershus, er Agder ”ytterpunktet

   • REGARD

    Publisert:

    . Samarbeidsrapport. NIBR/Statistisk sentralbyrå. Oslo. Mohn K., L.S. Stambøl og K.Ø. Sørensen (1993): REGARDs formelle struktur

   • Makroøkonomisk stabilitet eller svingninger?

    Publisert:

    : Dag Kolsrud, Statistics Norway. E-mail: Dag.Kolsrud@ssb.no Ragnar Nymoen, University of Oslo. E-mail: Ragnar.Nymoen

   • SSB del av nytt forskningssenter for miljøvennlig energi

    Publisert:

    . Del element Forskningssenteret som SSB blir del av, har navnet Oslo Center for Research on Environmentally friendly Energy (CREE. Fra SSB vil hovedsakelig forskere fra Gruppe for energiøkonomi og Gruppe for miljøøkonomi delta. CREE får 8 millioner Oslo Center for Research on Environmentally friendly Energy

   • Skolerangering påvirker boligprisene

    Publisert:

    . Rangering av Oslo-skolene Forskerne har tatt utgangspunkt i første gangs publisering av indikatorer for skolekvalitet i Oslo i november 2005 som sammenligner ungdomsskolene i hovedstaden. Siden bosted

   • Selvforsterkende effekter mellom bolig- og kredittmarkedet i Norge

    Publisert:

    Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo, tlf. 22 85 44 84.

   • Mulige sammenhenger mellom familiebakgrunn og kriminalitet

    Publisert:

    strøk, hadde langt lavere risiko for å bli innblandet i kriminalitet enn dem som bodde i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger. Barn som vokste opp i Oslo, var mest utsatt for å bli siktet for lovbrudd. Mors arbeidstilknytning ingen ugunstig betydning I de tilfeller der fedrene hadde en stabil tilknytning til arbeidsmarkedet, var det mindre risiko