Søk

Avgrens treffene
Viser 15 av 20
Sorter:
4 har Oslo som sitt etternavn
Se mer om navnet i navnestatistikken
 1. Manudeep Bhuller - SSB

  Manudeep Bhuller Akademisk grad Ph.D. in Economics, University of Oslo Stilling Forsker II Mobil

 2. Christian Nicolay Brinch - SSB

  @ssb.no Om Christian Nicolay Brinch Christian Brinch completed his dr. polit. degree in economics at the University of Oslo in 2002

 3. Sturla A. Løkken - SSB

  ) from the University of Oslo, and a PhD in economics from the Norwegian university of science and technology (NTNU

 4. Tidlig barnehagestart gir bedre språk- og regneferdigheter - SSB

  senere utvikling i språk og regning. Sammenligner søkere i Oslo-barnehagene I Oslo har det i perioder vært langt flere

 5. Effekten av gratis kjernetid i barnehager - SSB

  undersøkt effekten av tilbudet om gratis kjernetid i barnehagen i utvalgte bydeler i Oslo. Myndighetenes

 6. Lokalisering av vindkraftverk etter samfunnets eller private interesser? - SSB

  Bjørnebye fra Universitetet i Oslo, Cathrine Hagem fra Statistisk sentralbyrå og Arne Lind fra Institutt for energiteknikk, sett på virkemidler for å få en

 7. SSB del av nytt forskningssenter for miljøvennlig energi - SSB

  . Del element Forskningssenteret som SSB blir del av, har navnet Oslo Center for Research on Environmentally friendly Energy (CREE

 8. Gratis barnehagetid gir bedre skolekarakterer - SSB

  . Pilotprosjekt i to bydeler Studien tar for seg et pilotprosjekt som begynte i 1998 ved barnehager i bydelene Grünerløkka og Gamle Oslo. Fem

 9. Skolerangering påvirker boligprisene - SSB

  . Rangering av Oslo-skolene Forskerne har tatt utgangspunkt i første gangs publisering av indikatorer for skolekvalitet i Oslo i november 2005 som sammenligner ungdomsskolene i hovedstaden. Siden bosted

 10. Varierende behandlingstid for uføresøknader - SSB

  -områder. En analyse med data fra 2008 viser at Sør-Trøndelag hadde den raskeste søknadsbehandlingen, mens Hordaland og Oslo var de fylkene som brukte lengst tid

 11. Hvem som får støtte er viktigere enn hvor pengene kommer fra - SSB

  . Foretakene i Innovasjon Norge har en større andel små og nyetablerte foretak og har en lavere andel av sine store mottakere i Oslo og Akershus enn de to andre virkemiddelaktørene. Gir offentlig

 12. Garantiordninger for langsiktighet kan trigge mer investeringer i klimateknologi - SSB

  Fæhn og Elisabeth Thuestad Isaksen (sistnevnte er nå ansatt ved Universitetet i Oslo

 13. Artikler og forskning av relevans for ADMOD-modellen - SSB

  : Coordination in Norwegian Wage Setting. Universitetet i Oslo. Ellen Marie Rossvoll and Victoria Sparrman

 14. Artikler av relevans for MODAG- og KVARTS-modellene - SSB

  : Revurderinger i lys av mikrodata. Økonomiske analyser 2/2004, Statistisk sentralbyrå. Røed Larsen, Erling og Dag Einar Sommervoll (2004): Boligprisene i Oslo

 15. Forskning publisert i internasjonale fagtidsskrifter - SSB

  . Examples from the Oslo region . Statistical Journal of the IAOS. https://content.iospress.com/articles/statistical-journal-of-the-iaos/sji210834 Gerlagh, Reyer; Heijmans, Roweno