Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Type

 • Forskning (20+)

Vis alle

Statistikk

  Andre områder

   Nettstedsøk

   Fant 64 treff for "befolkning" på nettstedet

   Sorter etter:
   • Kjersti Norgård Aase

    Publisert:

    . I tillegg arbeider jeg med framskriving av den norske befolkningen i de to befolkningsframskrivningsmodellene BEFINN og BEFREG.  

   • Dennis Fredriksen

    Publisert:

    . Mosart er en modell som starter med et utvalg av befolkningen og simulerer det videre

   • Befolkningsutvikling, flytting og dødelighet

    Publisert:

    Befolkningsutvikling, flytting og dødelighet Feltet omfatter nasjonale og regionale framskrivinger av befolkningen etter

   • Levekår og sosial deltaking

    Publisert:

    Levekår og sosial deltaking Forskningen omfatter mange sider ved befolkningens

   • Beregningsmodeller

    Publisert:

    økonomi, som for eksempel internasjonale markedsforhold, produktivitet og befolkningens

   • Samlivsform varierer med innvandringsbakgrunn

    Publisert:

    første samliv ved samme alder som personer i den øvrige befolkningen, men de velger ekteskap framfor samboerskap (ekteskap eller samboerskap) som i resten av befolkningen (40 prosent) ved inngangen til 2011

   • Gjør innvandring det lettere å finansiere velferdsstaten på lang sikt?

    Publisert:

    på offentlige finanser ut dette århundret gjennom langsommere aldring av befolkningen og økte skatteinntekter følge av en aldrende befolkning, gradvis føre til mer anstrengte offentlige finanser

   • Betydelig underdekning av helsepersonell i 2035

    Publisert:

     200 Befolkningen lever lenger Anslaget på underdekningen mot slutten av beregningsperioden

   • I 2040 vil nesten halvparten av Oslos befolkning ha innvandrerbakgrunn

    Publisert:

    I 2040 vil nesten halvparten av Oslos befolkning ha innvandrerbakgrunn SSB har for. I Oslo vil nesten halvparten av befolkningen om 30 år være innvandrere eller

   • LOTTE-Skatt

    Publisert:

    . Informasjon fra selvangivelser for hver enkelt person er viktigste datakilde. Inntektsopplysninger og ulike andre opplysninger om hver enkelt person i befolkningen er fremkommet ved å koble ulike administrative registre og statistiske datakilder for hele befolkningen per 31.12. i inntektsåret. Ved

   • Utviklingen i strømforbruk - hva er de viktigste drivkreftene?

    Publisert:

    . For den langsiktige utviklingen i strømforbruket er endringer i relative energipriser en viktig drivkraft, sammen med befolknings- og inntektsutviklingen

   • Politiske tiltak har begrenset innvandringen til Norge

    Publisert:

    nettoinnvandringen er det særlig i de siste årene at nettoinnvandringen har kommet til å bety mye for den samlede befolkningen. Av de 40 000 personene som innvandret

   • Mer positive til innvandrere like etter 22. juli

    Publisert:

    Mer positive til innvandrere like etter 22. juli Befolkningen ble mer positive til innvandrere i etterkant av terrorhandlingene 22. juli enn de var i ukene før denne hendelsen. Del element Det framgår av den årlige undersøkelsen av befolkningens holdninger til innvandrere og innvandring som Statistisk

   • Betydelige forskjeller i kriminalitet blant innvandrergruppene

    Publisert:

    øvrig befolkning av Torbjørn Skardhamar, Lotte R. Thorsen og Kristin Henriksen. Rapporten beskriver ulike gruppers representasjon i kriminalstatistikken etter landbakgrunn løpet av perioden 2005-2008, var innvandrere overrepresentert. Blant innvandrere var andelen straffede 7,6 prosent sammenlignet med 5,0 prosent for øvrig befolkning

   • Innvandrernes bruk av trygdeytelser i 2009

    Publisert:

    45 prosent for hele befolkningen. Flyktninger mottar oftere ytelser og større utbetalinger enn arbeidsinnvandrere og familieinnvandrere Mens 48 prosent av innvandrerne mottok en eller annen form for trygdeytelse i 2009, var andelen for hele befolkningen 45 prosent. Målt i