Søk

Avgrens treffene
Viser 16 av 27
Sorter:
 1. Fakta om befolkningen

  Nøkkeltall for befolkningens størrelse, sammensetning og endring.

 2. Marianne Tønnessen - SSB

  Tønnessen Arbeider med befolkningsanalyser, og særlig med framskriving av den norske befolkningen.

 3. Hvordan utvikler energiforbruket seg fram mot 2050? - SSB

  konsekvensene av ulike forutsetninger for energiforbruket: ett scenario med høyere befolkningsvekst enn i referansebanen, som vi kaller Befolkning ett scenario med større

 4. Virkninger av jobbskattefradrag på innvandreres deltakelse i arbeidsmarkedet - SSB

  analysere virkningene av å innføre et hypotetisk jobbskattefradrag på ulike grupper i Norge - innvandrere, barn av innvandrere og den øvrige befolkning

 5. Beregningsmodeller - SSB

  økonomi, som for eksempel internasjonale markedsforhold, produktivitet og befolkningens

 6. Fordelingsvirkninger ved økt skatt på selveid bolig - SSB

  opprettholde velferdsstaten øke med aldring av befolkningen, noe som vil føre til økt skattepress på den arbeidende delen av befolkningen

 7. The Economy of the North 2015 - SSB

  levekårene i Arktis, presenterer ECONOR-rapporten også sosioøkonomiske indikatorer som omfatter disponibel inntekt per person, befolkningsvekst, andel av befolkningen med

 8. Arven etter Tony Atkinson: Forandret forskningen på økonomisk ulikhet - SSB

  undersøkte de mobiliteten til den rikeste andelen i befolkningen. Er de som er representert med toppinntektene et bestemt

 9. Mikrosimuleringsmodellen MOSART - SSB

  ." Modellen tar utgangspunkt i administrative data for hele befolkningen i Norge og simulerer det videre

 10. Tidligere ADMOD framskrivinger - SSB

  : Framskrivinger av befolkning og arbeidsstyrke etter utdanning med alternative forutsetninger for innvandring 2013 Hovedrapport 2013

 11. Store forskjeller i kommunenes økonomiske rammebetingelser - SSB

  . Disse retningslinjene skal sørge for en minstestandard i tjenestene de tilbyr befolkningen sin

 12. LOTTE-Skatt - SSB

  . Informasjon fra selvangivelser for hver enkelt person er viktigste datakilde. Inntektsopplysninger og ulike andre opplysninger om hver enkelt person i befolkningen er fremkommet ved å

 13. Pensjonsreformen vil virke etter intensjonen - SSB

  årlige pensjonsytelsene, kan befolkningen motvirke levealdersjusteringen ved å utsette pensjoneringen. Observasjonene så langt for

 14. Utviklingen i strømforbruk - hva er de viktigste drivkreftene? - SSB

  . For den langsiktige utviklingen i strømforbruket er endringer i relative energipriser en viktig drivkraft, sammen med befolknings- og inntektsutviklingen

 15. Garantiordninger for langsiktighet kan trigge mer investeringer i klimateknologi - SSB

  ) resultatene fra sin studie av klimapolitiske virkemidler med ulik troverdighet i befolkningen

 16. Vil trenge flere med bachelorgrad - SSB

  nivådefinisjonene i all publisering av statistikk om befolkningens utdanningsnivå i SSB. Hovedsakelig ble endringene gjort for at de norske