Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Type

 • Forskning (20+)

Vis alle

Statistikk

  Andre områder

   Nettstedsøk

   Fant 65 treff for "befolkning" på nettstedet

   Sorter etter:
   • Tidligere ADMOD framskrivinger

    Publisert:

    : Framskrivinger av befolkning og arbeidsstyrke etter utdanning med alternative forutsetninger for innvandring 2013 Hovedrapport 2013

   • Store forskjeller i kommunenes økonomiske rammebetingelser

    Publisert:

    . Disse retningslinjene skal sørge for en minstestandard i tjenestene de tilbyr befolkningen sin

   • Innvandrerpar skiller seg sjelden

    Publisert:

    norskfødt med innvandrerforeldre. Dette er fortsatt en ung gruppe i den norske befolkningen, og hittil er det relativt få øvrige befolkningen, giftet seg på et tidspunkt i livet som var nærmere det man finner i den øvrige befolkningen

   • Pensjonsreformen vil virke etter intensjonen

    Publisert:

    årlige pensjonsytelsene, kan befolkningen motvirke levealdersjusteringen ved å utsette pensjoneringen. Observasjonene så langt for

   • Fordelingsvirkninger ved økt skatt på selveid bolig

    Publisert:

    opprettholde velferdsstaten øke med aldring av befolkningen, noe som vil føre til økt skattepress på den arbeidende delen av befolkningen

   • Pensjonering kan være bra for helsa

    Publisert:

    redusere ressursbruk og kostnader knyttet til en aldrende befolkning. Mer forskning på hvordan helsen påvirkes av pensjonering og/eller fortsatt arbeid for ulike undergrupper av eldre arbeidstakere vil

   • Innvandrere har lavere risiko for å dø

    Publisert:

    øvrige befolkningen, viser ny forskning som undersøker dødeligheten blant innvandrere, norskfødte barn av innvandrere og den øvrige befolkningen. Del element Innvandreres relativt lave

   • Hvordan utvikler energiforbruket seg fram mot 2050?

    Publisert:

    konsekvensene av ulike forutsetninger for energiforbruket: ett scenario med høyere befolkningsvekst enn i referansebanen, som vi kaller Befolkning ett scenario med større svært ulik i de to scenarioene. Hva påvirker energiforbruket? Det største stasjonære energiforbruket finner vi i Teknologi, mens Befolkning gir

   • Hvor mange innvandrer til Norge framover?

    Publisert:

    høyere sannsynlighet for å utvandre enn befolkningen ellers, forklarer Tønnessen. SSB framskriver også født i Norge med to innvandrerforeldre. I hovedalternativet øker denne øvrige befolkningen fra 4,4 millioner i dag til 4,7 millioner i 2060. Også tallet på personer

   • The family lives of children of immigrants in Norway

    Publisert:

    . Både i Norge og resten av Europa er dette en gruppe av befolkningen som inntil nylig har

   • Flyktninger utvandrer i liten grad

    Publisert:

    1.1.2013, som viser at bosettingsmønsteret blant innvandrere er mer sentralisert enn for befolkningen totalt: 78,1 prosent av innvandrere var bosatt i de mest sentrale kommunene, mot 67,7 prosent av hele befolkningen

   • Uføre og arbeidsledige kan få lavere livskvalitet

    Publisert:

    føre til en form for opphopning av dårlige levekår hos enkelte i den voksne befolkningen

   • Virkninger av jobbskattefradrag på innvandreres deltakelse i arbeidsmarkedet

    Publisert:

    analysere virkningene av å innføre et hypotetisk jobbskattefradrag på ulike grupper i Norge - innvandrere, barn av innvandrere og den øvrige befolkning større andel av befolkningen i Norge. Samtidig er sysselsettingen blant enkelte innvandrergrupper lavere enn for den øvrige befolkningen

   • The Economy of the North 2015

    Publisert:

    levekårene i Arktis, presenterer ECONOR-rapporten også sosioøkonomiske indikatorer som omfatter disponibel inntekt per person, befolkningsvekst, andel av befolkningen med høyere utdanning, kvinneandelen i befolkningen, reproduksjonsrate, demografisk avhengighet, andel i arbeidsstyrken, levealder og barnedødelighet

   • GeoHealth - Hva betyr avstand til tjenester for bruk, kvalitet og utfall?

    Publisert:

    etablere effektiv politikk for å møte de skiftende behovene til en aldrende, flerkulturell og relativt desentralisert befolkning. Vi vil gjøre en registerstudie av hele befolkningen for å framskaffe ny kunnskap om helse