Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Type

 • Forskning (20+)

Vis alle

Statistikk

  Andre områder

   Nettstedsøk

   Fant 65 treff for "befolkning" på nettstedet

   Sorter etter:
   • Innvandrere blir oftere værende i fattigdom

    Publisert:

    Innvandrere blir oftere værende i fattigdom Innvandrere er mer utsatt for økonomisk langtidsfattigdom enn resten av befolkningen. Dette er også tilfelle økonomisk fattigdom enn befolkningen for øvrig - også når inntekt er definert som summen av kontantinntekter og verdien av kommunale tjenester. Etter OECDs

   • Vil trenge flere med bachelorgrad

    Publisert:

    nivådefinisjonene i all publisering av statistikk om befolkningens utdanningsnivå i SSB. Hovedsakelig ble endringene gjort for at de norske følge av endringer av nivådefinisjoner, er det ikke mulig med direkte sammenligning av statistikk om befolkningens utdanningsnivå fra årene før og etter

   • Virkninger av nedbyggingen av petroleumsvirksomheten

    Publisert:

    større grad kan komme til å påvirke den økonomiske utviklingen i Norge. Aldringen av befolkningen vil for eksempel medføre økt

   • Hvor mange besteforeldre har norske barn?

    Publisert:

    vise hvor mange besteforeldre det finnes i befolkningen.   Arbeidet med tilrettelegging av datafiler og analyse av data er finansiert av Norges

   • Innvandrernes bruk av trygdeytelser i 2009

    Publisert:

    45 prosent for hele befolkningen. Flyktninger mottar oftere ytelser og større utbetalinger enn arbeidsinnvandrere og familieinnvandrere Mens 48 prosent av innvandrerne mottok en eller annen form for trygdeytelse i 2009, var andelen for hele befolkningen 45 prosent. Målt i

   • Betydelige forskjeller i kriminalitet blant innvandrergruppene

    Publisert:

    øvrig befolkning av Torbjørn Skardhamar, Lotte R. Thorsen og Kristin Henriksen. Rapporten beskriver ulike gruppers representasjon i kriminalstatistikken etter landbakgrunn løpet av perioden 2005-2008, var innvandrere overrepresentert. Blant innvandrere var andelen straffede 7,6 prosent sammenlignet med 5,0 prosent for øvrig befolkning

   • Politiske tiltak har begrenset innvandringen til Norge

    Publisert:

    nettoinnvandringen er det særlig i de siste årene at nettoinnvandringen har kommet til å bety mye for den samlede befolkningen. Av de 40 000 personene som innvandret

   • Mer positive til innvandrere like etter 22. juli

    Publisert:

    Mer positive til innvandrere like etter 22. juli Befolkningen ble mer positive til innvandrere i etterkant av terrorhandlingene 22. juli enn de var i ukene før denne hendelsen. Del element Det framgår av den årlige undersøkelsen av befolkningens holdninger til innvandrere og innvandring som Statistisk

   • Utviklingen i strømforbruk - hva er de viktigste drivkreftene?

    Publisert:

    . For den langsiktige utviklingen i strømforbruket er endringer i relative energipriser en viktig drivkraft, sammen med befolknings- og inntektsutviklingen

   • LOTTE-Skatt

    Publisert:

    . Informasjon fra selvangivelser for hver enkelt person er viktigste datakilde. Inntektsopplysninger og ulike andre opplysninger om hver enkelt person i befolkningen er fremkommet ved å koble ulike administrative registre og statistiske datakilder for hele befolkningen per 31.12. i inntektsåret. Ved

   • I 2040 vil nesten halvparten av Oslos befolkning ha innvandrerbakgrunn

    Publisert:

    I 2040 vil nesten halvparten av Oslos befolkning ha innvandrerbakgrunn SSB har for. I Oslo vil nesten halvparten av befolkningen om 30 år være innvandrere eller

   • Betydelig underdekning av helsepersonell i 2035

    Publisert:

     200 Befolkningen lever lenger Anslaget på underdekningen mot slutten av beregningsperioden

   • Gjør innvandring det lettere å finansiere velferdsstaten på lang sikt?

    Publisert:

    på offentlige finanser ut dette århundret gjennom langsommere aldring av befolkningen og økte skatteinntekter følge av en aldrende befolkning, gradvis føre til mer anstrengte offentlige finanser

   • Samlivsform varierer med innvandringsbakgrunn

    Publisert:

    første samliv ved samme alder som personer i den øvrige befolkningen, men de velger ekteskap framfor samboerskap (ekteskap eller samboerskap) som i resten av befolkningen (40 prosent) ved inngangen til 2011

   • Beregningsmodeller

    Publisert:

    økonomi, som for eksempel internasjonale markedsforhold, produktivitet og befolkningens