Søk

Viser 15 av 15
Sorter:
 1. Fakta om befolkningen

  Nøkkeltall for befolkningens størrelse, sammensetning og endring.

 2. Fakta om befolkningen

  Fakta om Befolkningen Fakta om befolkningen Hvor mange bor det i Norge? Hvor mange nye kommer hit, og hvor mange reiser fra oss

 3. Fakta om landskap i Norge - Statistisk sentralbyrå

  og befolkningstall fra Befolkning, Statistisk sentralbyrå. Mer om befolkning finner du i Faktasiden om befolkningen Andel av Norge som er dekket av

 4. Utrydde fattigdom

  . Andel personer med vedvarende lavinntekt er en slik indirekte indikator som angir hvor stor andel av befolkningen som lever i husholdninger med relativt lave inntekter over tid. Det trenger ikke å

 5. Fakta om korona i Norge og EU

  dødsfall i Norge Koronatiltakene ble innført for å hindre ukontrollert spredning av viruset i befolkningen, noe som sannsynligvis ville ført til et svært høyt antall dødsfall. Etter to

 6. Rent vann og gode sanitærforhold

  sørge for likeverdig tilgang til trygt drikkevann til en overkommelig pris for alle Andel av befolkningen med rent drikkevann - med hensyn til E.Coli (6.1.1 ) Innen 2030

 7. Fred, rettferdighet og velfungerende institusjoner

  ) Andel av befolkningen som i den siste tiden har vært urolig for vold eller trusler på bostedet (16.1.4

 8. Industri, innovasjon og infrastruktur

  får allmenn og rimelig tilgang til internett innen 2020 Andel av befolkningen som dekkes av et 4G mobilnett (9.c.1) Mål 8

 9. Samarbeid for å nå målene

  øke bruken av muliggjørende teknologi, særlig informasjons- og kommunikasjonsteknologi Andel av befolkningen i aldersgruppen 16 - 79

 10. Bærekraftige byer og lokalsamfunn

  og eldre Andel av befolkningen som har enkel tilgang til offentlig transport (11.2.1) Innen 2030 styrke inkluderende og

 11. Likestilling mellom kjønnene

  rettigheter for alle, i samsvar med handlingsprogrammet fra den internasjonale konferansen om befolkning og utvikling

 12. Religion

  . Andel av befolkningen over 16 år som oppgir at de tilhører en religion eller trosretning Medlemmer i Den norske kirke Andel av befolkningen som er medlem

 13. Fakta om helse

  ? Se tabell for forventet gjenstående levetid i alle aldre. Andel av befolkningen som mosjonerer ukentlig eller oftere Spiser fisk eller sjømat daglig som

 14. Fakta om utdanning - Statistisk sentralbyrå

  folkehøgskoler Studenter i fagskoleutdanning Antall studenter i høyere utdanning Andel av befolkningen med

 15. Internett og mobiltelefon

  videobånd, DVD/Blu-ray, harddiskopptaker og videofiler lastet ned fra internett. Andel av befolkningen 9-79