Søk

Viser 1 av 1
Sorter:
  1. Stoppe klimaendringene

    måte som ikke truer matproduksjonen (13.2.1) Totalt klimagassutslipp per år (13.2.2) Gjennomføre forpliktelsene de utviklede landene som er part i FNs rammekonvensjon om klimaendringer, har