Søk

Avgrens treffene
Viser 15 av 29
Sorter:
 1. Sykkel-VM sikra overnattingsauke i Hordaland - SSB

  Sykkel-VM sikra overnattingsauke i Hordaland Publisert: 9. november 2017 Endret

 2. Innenlandsreiser økte kraftig i 3. kvartal - SSB

  sykkel. Figur 3. Transportmåte på innenlandsreiser, 3. kvartal Figur 3. Transportmåte på innenlandsreiser, 3

 3. Vi ferierte mer utenlands - SSB

  fritidsbåt 0.28 Annet (til fots, på ski, sykkel osv.) 0.07 Figur 3. Transport ved utenlandsferier

 4. Barn fra vestkanten mest aktive i Oslo - SSB

  Øvrig befolkning Kort fottur 89 92 Badet 83 91 Sykkel 76 80 Lang fottur 67 69 Båttur 60 68 Klatret i trær 59 66 Klatret på

 5. Fordelingsvirkninger av grønne skatter på transport - SSB

  transportmåter som sykkel,buss og moped, ifølge ulike indikatorer. Samtidig etterspørres fly og taxi relativt mer av rike husholdninger og sykkel, buss og moped relativt mer av fattige husholdninger. Dersom prisene på

 6. Offerbilder i endring - SSB

  . Personofre for lovbrudd, etter utvalgte typer tyveri og kjønn. 2004-2019 Tyveri av sykkel Tyveri fra bil og annet motorkjøretøy (inkl. grovt

 7. Ulik prisutvikling for passasjertransport - SSB

  . Regjeringen har som mål at all vekst i persontrafikken i byene skal tas som kollektivtransport, sykkel og gange

 8. Mer kollektive byer - SSB

  ), hvor regjeringen har et mål om at all vekst i persontransport i de største byområdene skal skje med kollektivtransport, sykkel og gange, altså

 9. KPIs representantvarer

  , måneds Nye biler Bruktbiler Motorsykkel Moped Sykkel, elektrisk Sparkesykkel, elektrisk Sykkel, terreng Sykkel, hybrid Barnesykkel Bildekk Bilbatteri Tennplugg Vindusvisker Poleringsvoks til bil Takboks

 10. Færre overnattingar - SSB

  høvesvis 20 og 16 prosent, dette kan forklarast med sykkel-VM i september 2017, der det var høgt belegg og

 11. Åtte av ti går i skog og fjell - SSB

  på fjellet 34 Vært på tur med sykkel i naturen 35 Vært på bær- eller sopptur 36 Vært på fisketur 42 Vært på

 12. Den svake folkeveksten held fram - SSB

  kommune i Telemark, som òg hadde mange innflyttingar, tilbyr gratis sykkel om studentane melder flytting

 13. Økning i fastlandseksporten - SSB

  . 37.2 28.0 35.9 Mar. 41.6 28.8 37.1 Apr. 32.8 28.0 34.1 Mai 35.1 27.5 31.6 Jun. 34.7 24.0 28.5 Jul. 35.1 28.5 28.5 Aug. 34.4 27.8 Sep. 32.7 22.3 Okt. 37.9 34.9 Nov. 33.4 35.6 Des. 31.5 37.3 Figur 4 Populært med el-sykkel Hittil i

 14. Tre av ti bybarn har farlig vei til lekeplassen - SSB

  . Mindre enn 500 meter til målpunkter gir mulighet til å gå til fots eller bruke sykkel

 15. Færre anmeldte tyverier og narkotikalovbrudd i 2018 - SSB

  6.490059382 5.712857231 5.26909045 4.462635671 3.952002092 3.350689786 2.784242762 2.516014154 2.302658103 Tyveri av sykkel