Søkeresultat

Hopp til søkeresultater
Nettstedsøk

Fant 1445 treff for "oslo" på nettstedet

Sorter etter:
 • Gratis kjernetid i barnehage i Oslo

  Publisert:

  Gratis kjernetid i barnehage i Oslo Denne rapporten er den tredje oppfølgingsrapporten i en longitudinell studie som Statistisk sentralbyrå forsøk med gratis kjernetid i barnehage som ble igangsatt i Oslo i 2006. Tiltaket skulle øke deltakelsen i barnehage, bidra til sosialisering og bedre

  Artikkel
 • Sterkest sysselsettingsvekst i Oslo

  Publisert:

  Sterkest sysselsettingsvekst i Oslo Publisert: 14. februar 2020 Antall sysselsatte med arbeidssted i Oslo på 0,9 prosent. Forfatter: Pål Nordby Antall sysselsatte med arbeidssted i Oslo

  Artikkel
 • Stor andel leier i Oslo sentrum

  Publisert:

  Stor andel leier i Oslo sentrum Publisert: 1. april 2020 77 prosent av husholdningene i Norge eide boligen sin i 2019, men det er stor forskjell mellom ulike kommuner leie bolig er mer vanlig i store byene enn i landet som helhet. I 2019 leide totalt 31 prosent av husholdningene i Oslo, viser nye tall fra den registerbaserte boforholdsstatistikken. Det har vært en liten

  Artikkel
 • Størst andel velgere med høy utdanning i Oslo

  Publisert:

  Størst andel velgere med høy utdanning i Oslo Det er betydelige forskjeller i velgermassen i de ulike valgdistriktene. Ved valget 13. september vil. Høyest er det i Oslo med litt over 480 000 stemmeberettigede, mens Finnmark er minst med

  Artikkel
 • Flest gjengangere blant sosialhjelpsmottakere i Oslo

  Publisert:

  SSB analyse 2019/20: Utbetaling av sosialhjelp i lengre perioder Flest gjengangere blant sosialhjelpsmottakere i Oslo Publisert: 5. juli 2019 I Oslo får folk sosialhjelp lenger enn i Stavanger og Tromsø. Oslo har også flere gjengangere i systemet. En

  Artikkel
 • Oslo og Bærum på husleigetoppen

  Publisert:

  Oslo og Bærum på husleigetoppen Publisert: 14. desember 2018 Endret: 14. desember 2018 kl. 08.34 Det er store geografiske skilnader i husleigenivået her til lands. I Oslo og Bærum er husleigene over 30 prosent høgare enn landsgjennomsnittet

  Artikkel
 • Barn fra vestkanten mest aktive i Oslo

  Publisert:

  Barn fra vestkanten mest aktive i Oslo Publisert: 16. februar 2021 Barn og unge i hovedstaden er omtrent like fysisk aktive og deltar i friluftsliv i samme omfang som resten av landet. Samtidig er det store forskjeller innad i Oslo. Barn fra Ytre by vest er mest aktive, det samme gjelder barn fra husholdninger hvor foreldre har

  Artikkel
 • Oslo-hotella hardast ramma av koronapandemien i august

  Publisert:

  Oslo-hotella hardast ramma av koronapandemien i august Publisert: 1. oktober 2020 Etter ei betring i juni og juli for overnattingsverksemdene, var det eit steg tilbake for overnattingar i august. Det er framleis hotella som slit mest under pandemien. Særleg gjer det seg gjeldande i byar, der Oslo har den

  Artikkel
 • Framleis stor auke i overnattingar på hotell i Oslo

  Publisert:

  Framleis stor auke i overnattingar på hotell i Oslo Publisert: 3. desember 2019 Det var ein auke i talet på særleg fleire hotellovernattingar i Oslo som bidrog til auken. Forfattar: Kristin Aasestad / Boyd Oyier Det var ein auke i talet på

  Artikkel
 • Fleire nordmenn sov på hotell i Oslo

  Publisert:

  Fleire nordmenn sov på hotell i Oslo Publisert: 4. oktober 2019 Det var ein auke i talet på særleg ei auke i hotellovernattingar i Oslo som bidrog til dette. Forfattar: Kristin Aasestad Det var ein auke i talet på

  Artikkel
 • Over 1 million innbyggere i Oslo tettsted

  Publisert:

  Over 1 million innbyggere i Oslo tettsted Publisert: 3. desember 2018 Oslo tettsted har passert 1 million innbyggere, og 82 prosent av landets innbyggere bor nå i tettsteder. I løpet av 2017. Forfatter: Anders Falnes-Dalheim Oslo tettsted har passert 1 million innbyggere, og 82 prosent av landets innbyggere bor nå i tettsteder. I løpet av 2017

  Artikkel
 • En liten økning i antallet som bor spredt rundt Oslo

  Publisert:

  En liten økning i antallet som bor spredt rundt Oslo Publisert: 6. oktober 2020 År for år øker antall og andel av befolkningen som bor i tettsteder, samtidig som stadig. I Innlandet bor 4 av 10 utenfor tettsteder. I Oslo bor nesten alle tett, og opp mot 90 prosent bor tett i Rogaland og Viken. Figur 1

  Artikkel
 • Befolkningsvekst rundt Oslo

  Publisert:

  Samfunnsspeilet, 2010/5-6 Befolkning Befolkningsvekst rundt Oslo Publisert: 6. desember 2010 Over halvparten av landets befolkningsvekst det siste tiåret har kommet innenfor ti mil fra Oslo. Regionen har både innvandringsoverskudd, nettoinnflytting fra resten av landet og nesten halvparten av landets fødselsoverskudd

  Artikkel
 • Flest gjengangere blant sosialhjelpsmottakere i Oslo - Mottakere med sosialhjelp som hovedinntekt som forsørger barn under18 år. 2017

  Publisert:

  ) Tre eller flere barn (prosent) Hele landet 11 728 8,9 44,7 29,0 26,3 Oslo 2 162 11,0 37,8 28,5 33,7 Stavanger 198 5,3 46,5 32,3 21,2 Tromsø

  Artikkel
 • Høyest utdanningsnivå i Oslo

  Publisert:

  Høyest utdanningsnivå i Oslo Publisert: 15. juni 2017 I Oslo hadde halvparten av befolkningen over 16 år utdanning på universitets- og høgskolenivå i 2016. På landsbasis gjaldt dette 33 prosent. I Oslo hadde halvparten av befolkningen over 16 år utdanning på universitets- og høgskolenivå i 2016. På landsbasis gjaldt dette 33 prosent

  Artikkel