Søkeresultat

Hopp til søkeresultater
Nettstedsøk

Fant 7 treff for "grunnkrets" på nettstedet

Sorter etter:
 • Høyest innvandrerandel i Oslo, men større segregasjon i danske byer

  Publisert:

  1.1.2004. Norge Oslo har fra og med 1997 552 grunnkretser eller roder innenfor sine grenser. I gjennomsnitt var det om lag 960 personer per grunnkrets i Oslo per 1.1.2005. Tilsvarende tall for Bergen, Trondheim og Stavanger var henholdsvis 680, 370 og 530 personer

  Artikkel
 • Store forskjeller i boutgiftene

  Publisert:

  . Vi kan dele Norge inn i ulike geografiske kategorier når vi drøfter regionale forskjeller - fra grunnkrets- og kommunenivå

  Artikkel
 • Barnefamilier særlig utsatt på boligmarkedet

  Publisert:

  registrert i samme grunnkrets. Etter at denne er benyttet, gjenstår omkring 19 000 husholdninger uten kobling til bolig, som igjen omfatter nesten 29 000

  Artikkel
 • Dette er Norges mest sentrale kommuner

  Publisert:

  på reisetid til arbeidsplasser og servicefunksjoner fra alle bebodde grunnkretser. Landets 426 kommuner er delt inn i om lag 13 500 grunnkretser. Indeksen er satt sammen av to delindekser basert på

  Artikkel
 • Ny tabell med detaljerte tall for kjønn og alder i grunnkretser

  Publisert:

  skriver du inn hele eller deler av navnet i grunnkretsen. I boksen Resultat markerer du riktig grunnkrets, deretter trykker du påNy tabell med detaljerte tall for kjønn og alder i grunnkretser Publisert: 23. oktober 2018 SSB har publisert en ny tabell i Statistikkbanken som viser folketall for grunnkretser

  Artikkel
 • Regionale endringer 2020

  Publisert:

  grunnkretser, og er et nivå mellom bydel og grunnkrets. Inndelingen brukes ikke av SSB, men grunnkretsstatistikk kan ofte aggregeres til statistikk over delbydeler. Delområder Delområde er et mellomnivå mellom kommune og grunnkrets. Delområder er egnet for data som blir for detaljert på grunnkretsnivå

  Artikkel
 • Slik finner du folketall for de nye kommunene bakover i tid

  Publisert:

  områder innenfor en kommune, publiserer SSB folketall etter grunnkrets. I grunnkretstabellene kan du for eksempel finne befolkningen for de grunnkretsene som. Folketall på lavere nivå enn kommune – grunnkrets Hvis du ønsker befolkningstall for

  Artikkel