Søkeresultat

Hopp til søkeresultater
Nettstedsøk

Fant 2119 treff for "befolkning" på nettstedet

Sorter etter:
 • Redusert grensehandel ga økt handel i Norge i koronaåret 2020

  Publisert:

  påvirkes i større grad av etterspørselen og forbruksmønsteret til befolkningen her hjemme at store deler av befolkningen avviklet sommerferien i Norge, noe som ga grunnlag for økt etterspørsel fra dagligvarebransjen. Innenfor næringsmidler

  Artikkel
 • 115 000 barn i husholdninger med vedvarende lavinntekt

  Publisert:

  . Antallet i 2019 er 115 000 barn, som da utgjør 11,7 prosent av alle barn. Ser vi helt tilbake til 2006, har antall barn i befolkningen

  Artikkel
 • Offerbilder i endring

  Publisert:

  SSB analyse 2021/05 Offerbilder i endring Publisert: 25. mars 2021 Siden starten av 2000-tallet er antallet anmeldte lovbrudd redusert med nesten 30 prosent, samtidig som befolkningen har vokst med nærmere 20 prosent – og hvor de blir utsatt. Forfatter: Robin Håset Drager Siden starten av 2000-tallet er antallet anmeldte lovbrudd redusert med nesten 30 prosent, samtidig som befolkningen har vokst med nærmere 20 prosent

  Artikkel
 • Rekordmange studenter i 2020

  Publisert:

  . Det vil si at en større andel av befolkningen i alderen 19-49 år er studenter i høyere utdanning enn noen gang tidligere

  Artikkel
 • Tilgangen til rekreasjonsområder tryggere

  Publisert:

  Tilgangen til rekreasjonsområder tryggere Publisert: 25. mars 2021 I 2020 hadde over halvparten av befolkningen bosatt i tettsteder trygg tilgang til rekreasjonsareal. Forfatter: Tom Anders Engebakken I 2020 hadde over halvparten av befolkningen bosatt i tettsteder trygg tilgang til rekreasjonsareal. Forfatter

  Artikkel
 • Forbruksgjelda tynger mest for dem med små ressurser

  Publisert:

  undersøkt hvordan den rentebærende delen av denne gjelda er fordelt i befolkningen etter kjennetegn som blant annet alder, kjønn, utdanningsnivå, inntektsnivå og sosioøkonomisk status. Vi har også. desember 2019, hvilket tilsvarer om lag 4 prosent av samlet gjeld i befolkningen. 29 prosent av alle personer over 18

  Artikkel
 • Andelen leietakere øker

  Publisert:

  så stor andel leietakere blant innvandrere sammenliknet med den øvrige befolkningen. Mens 14,3 prosent av den øvrige befolkningen leier boligen, gjelder det 39,1 prosent av innvandrere fra EU, EØS etc

  Artikkel
 • Nedgang i sysselsettingen blant innvandrere

  Publisert:

  år gikk ned fra 67,3 prosent i 4. kvartal 2019 til 65,4 prosent i 4. kvartal 2020. I resten av befolkningen gikk denne andelen ned fra 78,8 til 78,1 prosent. kvartal 2019 til 65,4 prosent i 4. kvartal 2020. I resten av befolkningen gikk denne andelen ned fra 78,8 til 78,1 prosent. Forfatter

  Artikkel
 • Er innvandrere utsatt for ensomhet og sosial eksklusjon?

  Publisert:

  større grad ensomhet og eksklusjon fra samfunnet enn den øvrige befolkningen. Det har sammenheng med at innvandrere oftere enn andre er utsatt for. Innvandrere opplever likevel i større grad ensomhet og eksklusjon fra samfunnet enn den øvrige befolkningen

  Artikkel
 • Koronaåret i 10 grafer

  Publisert:

  . Statistikk om koronakrisen Befolkningen Påske Nina Tuv nina.tuv@ssb.no 99 40 85 93 Kristin Fredriksen kristin.fredriksen

  Artikkel
 • Renteøkninger i sikte

  Publisert:

  øke markert i sommer som følge av vaksinering av befolkningen. Styringsrenta er trolig tilbake på nivået fra før koronakrisen på 1,5 prosent i 2024. Aktiviteten i norsk økonomi ventes å øke markert i sommer som følge av vaksinering av befolkningen

  Artikkel
 • Økonomisk utsyn over året 2020

  Publisert:

  . Befolkning, side 94 Koronaen førte til lav innvandring og lav befolkningsvekst i 2020

  Artikkel
 • Ingen overdødelighet i 2020

  Publisert:

  vidt mange flere godt voksne damer enn menn i befolkningen. Opp til 65 år er det flest menn på kjønnsfordelingen i befolkningen, er det et mer presist mål på dødelighetsforholdene enn de absolutte dødstallene

  Artikkel
 • Nok en gang rekordlav fruktbarhet

  Publisert:

  . – Fruktbarheten til innvandrere har tradisjonelt ligget høyere enn blant den øvrige befolkningen. De siste årene har fruktbarheten til innvandrerkvinner imidlertid sunket i omtrent samme takt som befolkningen for 1.85 1.79 1.57 1.71 2017 1.78 1.75 1.49 1.62 2018 1.76 1.73 1.41 1.56 2019 1.71 1.70 1.35 1.53 2020 1.66 1.67 1.37 1.48 Befolkningen Espen Andersen

  Artikkel
 • Økte inntekter for husholdningene

  Publisert:

  økte inntektene mer enn eldre. Forfatter: Lene Sandvik I 2019, siste året før Covid-19 medførte restriksjoner for den norske befolkning, opplevde norske privathusholdninger, utenom studenthusholdninger, en realinntektsvekst. De ti prosentene av befolkningen med høyest inntekt disponerte 21,3 prosent av befolkningens totale inntekt etter skatt per forbruksenhet i 2019, litt mindre enn året

  Artikkel