Søkeresultat

Hopp til søkeresultater
Nettstedsøk

Fant 2208 treff for "befolkning" på nettstedet

Sorter etter:
 • Flere innvandrere fullfører studieforberedende på normert tid

  Publisert:

  er det betydelig flere som fullfører på normert tid nå enn tidligere. Denne utviklingen finner vi også blant den øvrige befolkningen. SSB har tidligere skrevet om at fullføring av videregående opplæring blant annet påvirkes av botid. Blant den øvrige befolkning er det en

  Artikkel
 • Flere utsatt for støy ved boligen

  Publisert:

  . Det vil si at den støyutsatte delen av befolkningen i 1999 nå er noe mindre støyplaget. Det er en nedgang i

  Artikkel
 • Færre småbarn hos fastlege i 2020

  Publisert:

  . Det var likevel en mindre andel av befolkningen som konsulterte fastlege i 2020 enn i årene før. Det var. I legevakttjenesten Utgjør sammen med fastlegetjenesten en del av kommunal legetjeneste, og gir befolkningen et tilbud utenfor fastlegenes ordinære kontortid

  Artikkel
 • Nå snur det: Normalisering av norsk økonomi i vente

  Publisert:

  Nå snur det: Normalisering av norsk økonomi i vente Vaksineringen av befolkningen har kommet langt, og. I slutten av mai gikk regjeringen til andre trinn i gjenåpningsplanen, og ifølge Folkehelseinstituttet vil hele den voksne delen av befolkningen ha fått tilbud om

  Artikkel
 • Hvordan gikk det med de nyutdannede fra høyere utdanning i koronaåret?

  Publisert:

  større nedgang i sysselsettingen enn befolkningen for øvrig fra 2019 til 2020, så

  Artikkel
 • 1 av 4 født på 1990-tallet snuser daglig

  Publisert:

  . For hele befolkningen mellom 16-74 år har snusbruken økt de siste 10 årene, men ser ut til å dagligrøykere i Norge de siste 10 årene. I 2011 svarte 17 prosent av befolkningen mellom 16 og 74 år at de

  Artikkel
 • Innvandrere mest rammet av koronatiltakene

  Publisert:

  Innvandrere mest rammet av koronatiltakene Publisert: 27. mai 2021 En større andel av dem med innvandrerbakgrunn enn i befolkningen ellers mistet jobben i løpet av 2020 større andel av dem med innvandrerbakgrunn enn i befolkningen ellers mistet jobben i løpet av 2020

  Artikkel
 • Utfordringer med tall for grensehandel 1. kvartal 2021

  Publisert:

  må tolkes med forsiktighet. Befolkningen Norsk økonomi Jan Henrik Wang jan.henrik.wang@ssb.no 93 86 33 32 Guro Henriksen

  Artikkel
 • Ingen vekst i antall personer med asylbakgrunn

  Publisert:

  0,1 prosentpoeng fra 2020. Av hele befolkningen utgjorde personer med flyktningbakgrunn 4,5 prosent, nokså likt som i fjor. Få

  Artikkel
 • Koronapandemien la en sterk demper på innvandringen i fjor

  Publisert:

  ://www.ssb.no/befolkning/statistikker/flyktninger/aar). Mange flytter ut av landet igjen Mange av dem som innvandrer til Norge, flytter ut igjen av ulike årsaker

  Artikkel
 • Overraskende økning i fruktbarheten

  Publisert:

  født 13 700 barn i Norge. Det er nesten 700 flere barn enn i 1. kvartal 2020, viser nye kvartalstall fra statistikken Befolkning

  Artikkel
 • Folkevekst på 7 400 personar i 1. kvartal

  Publisert:

  høgare enn i same periode i 2020, viser dei ferske tala frå statistikken Befolkning: Befolkning, Statistisk sentralbyrå. Visualisering av dødeligheita

  Artikkel
 • Gjeld utjevner formuesforskjeller mellom menn og kvinner

  Publisert:

  . Det er verdien av egen bolig og annen fast eiendom som er den klart viktigste formuesposten i befolkningen, med en beregnet markedsverdi på størst eller minst formue. Det er for eksempel i dag noen flere menn enn kvinner i den voksne befolkningen, noe som

  Artikkel
 • Blir vi stadig mer ensomme?

  Publisert:

  på grunn av Korona-epidemien, tyder på at dette har endret seg. I 2012 var 7 prosent av befolkningen 18-79 av den voksne befolkningen oppga at de hadde følt seg ensomme mesteparten av eller hele tiden, omtrent samme andel som i Finland, Danmark, Nederland og

  Artikkel
 • Kvinner inntar Svalbard

  Publisert:

  Kvinner inntar Svalbard Publisert: 4. mai 2021 Befolkningen i bosettingene Longyearbyen og Ny-Ålesund: Vilni Verner Holst Bloch Befolkningen i bosettingene Longyearbyen og Ny-Ålesund økte med 31 personer i løpet av 2020. Økningen var størst blant kvinner

  Artikkel