Søkeresultat

Hopp til søkeresultater
Nettstedsøk

Fant 2119 treff for "befolkning" på nettstedet

Sorter etter:
 • Hvordan gikk det med de nyutdannede fra høyere utdanning i koronaåret?

  Publisert:

  større nedgang i sysselsettingen enn befolkningen for øvrig fra 2019 til 2020, så

  Artikkel
 • 1 av 4 født på 1990-tallet snuser daglig

  Publisert:

  . For hele befolkningen mellom 16-74 år har snusbruken økt de siste 10 årene, men ser ut til å dagligrøykere i Norge de siste 10 årene. I 2011 svarte 17 prosent av befolkningen mellom 16 og 74 år at de

  Artikkel
 • Innvandrere mest rammet av koronatiltakene

  Publisert:

  Innvandrere mest rammet av koronatiltakene Publisert: 27. mai 2021 En større andel av dem med innvandrerbakgrunn enn i befolkningen ellers mistet jobben i løpet av 2020 større andel av dem med innvandrerbakgrunn enn i befolkningen ellers mistet jobben i løpet av 2020

  Artikkel
 • Utfordringer med tall for grensehandel 1. kvartal 2021

  Publisert:

  må tolkes med forsiktighet. Befolkningen Norsk økonomi Jan Henrik Wang jan.henrik.wang@ssb.no 93 86 33 32 Guro Henriksen

  Artikkel
 • Ingen vekst i antall personer med asylbakgrunn

  Publisert:

  0,1 prosentpoeng fra 2020. Av hele befolkningen utgjorde personer med flyktningbakgrunn 4,5 prosent, nokså likt som i fjor. Få

  Artikkel
 • Koronapandemien la en sterk demper på innvandringen i fjor

  Publisert:

  ://www.ssb.no/befolkning/statistikker/flyktninger/aar). Mange flytter ut av landet igjen Mange av dem som innvandrer til Norge, flytter ut igjen av ulike årsaker

  Artikkel
 • Folkevekst på 7 400 personar i 1. kvartal

  Publisert:

  høgare enn i same periode i 2020, viser dei ferske tala frå statistikken Befolkning://www.ssb.no/klass/klassifikasjoner/128/korrespondanser/619 Kjelde: Befolkning, Statistisk sentralbyrå. Visualisering av dødeligheita

  Artikkel
 • Overraskende økning i fruktbarheten

  Publisert:

  født 13 700 barn i Norge. Det er nesten 700 flere barn enn i 1. kvartal 2020, viser nye kvartalstall fra statistikken Befolkning

  Artikkel
 • Gjeld utjevner formuesforskjeller mellom menn og kvinner

  Publisert:

  . Det er verdien av egen bolig og annen fast eiendom som er den klart viktigste formuesposten i befolkningen, med en beregnet markedsverdi på størst eller minst formue. Det er for eksempel i dag noen flere menn enn kvinner i den voksne befolkningen, noe som

  Artikkel
 • Blir vi stadig mer ensomme?

  Publisert:

  på grunn av Korona-epidemien, tyder på at dette har endret seg. I 2012 var 7 prosent av befolkningen 18-79 av den voksne befolkningen oppga at de hadde følt seg ensomme mesteparten av eller hele tiden, omtrent samme andel som i Finland, Danmark, Nederland og

  Artikkel
 • Kvinner inntar Svalbard

  Publisert:

  Kvinner inntar Svalbard Publisert: 4. mai 2021 Befolkningen i bosettingene Longyearbyen og Ny-Ålesund: Vilni Verner Holst Bloch Befolkningen i bosettingene Longyearbyen og Ny-Ålesund økte med 31 personer i løpet av 2020. Økningen var størst blant kvinner

  Artikkel
 • To av tre i arbeid eller utdanning etter endt introduksjonsprogram

  Publisert:

  . Befolkningen Innvandring Utdanning Kari Kraakenes kari.kraakenes@ssb.no 40 90 24 23 Harald Lunde harald.lunde

  Artikkel
 • Store inntektsforskjeller blant enslige mindreårige flyktninger

  Publisert:

  inkludere de som har forholdsvis lang botid, og er i aldersgruppen 30-39 år i denne analysen. Som sammenligningsgrupper benytter vi befolkningen i tilsvarende aldergrupper, samt personer med flyktningbakgrunn sammenligning var det tilsvarende tallet noe lavere for andre mindreårige flyktninger med 78 prosent, og noe høyere i befolkningen i samme alder med 86 prosent (se

  Artikkel
 • Mer tid til strømming og spill i koronaåret

  Publisert:

  måned i 2019, sier ansvarlig for Norsk mediebarometer i SSB, Emma Schiro. For året samlet brukte befolkningen i snitt 3 timer og 22 minutter på internett i befolkningen en gjennomsnittsdag etter aldersgrupper Figur 1. Minutter brukt på internett i befolkningen en gjennomsnittsdag etter aldersgrupper

  Artikkel
 • Flere fulgte med på nyheter i 2020

  Publisert:

  Flere fulgte med på nyheter i 2020 Publisert: 27. april 2021 Andelen av befolkningen som så på lineær-TV og hørte på TV og radio, og flere har også lest nettaviser. Forfatter: Nina Tuv Andelen av befolkningen som så på lineær-TV og hørte på

  Artikkel