Søkeresultat

Hopp til søkeresultater
Nettstedsøk

Fant 2104 treff for "befolkning" på nettstedet

Sorter etter:
 • 4 av 5 kommuner med psykolog i helse- og omsorg

  Publisert:

  ://www.ssb.no/befolkning/artikler-og-publikasjoner/ny-sentralitetsindeks-for-kommunene. Lukk viser KOSTRA-tall for 2020 at det er forskjeller i psykologkompetanse etter kommunenes sentralitet

  Artikkel
 • 370 000 uføre i 2020

  Publisert:

  åringene som ikke er uføre, og også godt over gjennomsnittet i befolkningen på 11,2 prosent. I løpet av en femårsperiode har andelen

  Artikkel
 • Konsekvenser av korona: Ble innvandrerne hardere rammet?

  Publisert:

  gjennomførte i mars 2020 en omfattende undersøkelse av livskvaliteten i den norske befolkningen: økningen av covid-19 smitte i befolkningen og de omfattende tiltakene for å redusere smittespredningen

  Artikkel
 • Store geografiske forskjeller i tidlig alderspensjon

  Publisert:

  . Fra 2011 ble pensjonsalderen redusert fra 67 til 62 år. Om lag 30,6 prosent av den bosatte befolkningen i alderen 62-66 år har valgt å

  Artikkel
 • Forskjellen i ledighet mellom innvandrere og befolkningen ellers er lite endret

  Publisert:

  Forskjellen i ledighet mellom innvandrere og befolkningen ellers er lite endret Befolkningen utenom innvandrerne hadde sterkest vekst i ledigheten i 2. og 3. kvartal 2020. I 4 øvrige befolkningen er omtrent som før pandemien. Vi tar i denne artikkelen for oss utviklingen i den registrerte ledigheten gjennom pandemiåret 2020 og ser på

  Artikkel
 • Tall som forteller

  Publisert:

  økonomi, befolkning og samfunn, har SSB også en omfattende forsknings- og analysevirksomhet

  Artikkel
 • Avdeling for person- og sosialstatistikk

  Publisert:

  oppdrag fra eksterne. Områdene som dekkes er befolkning, utdanning, inntektsforhold, arbeidsmarked, helse og levekår

  Artikkel
 • Forskningsavdelingen

  Publisert:

  Nøstbakken 986 22 835 linda.nostbakken@ssb.no Gruppe for offentlig økonomi og befolkning (510) Seksjonsleder

  Artikkel
 • Større forskjeller mellom standpunkt- og eksamenskarakterer blant innvandrerelever

  Publisert:

  større forskjeller mellom standpunkt- og eksamenskarakterer enn elever fra den øvrige befolkningen. Disse forskjellene blir imidlertid noe mindre. De deltar i utdanning på lik linje med den øvrige befolkningen, men har i gjennomsnitt lavere karakterer i grunnopplæringen

  Artikkel
 • Mer bofaste flyktninger

  Publisert:

  får oppholdstillatelse her i landet, blir ofte bosatt mindre sentralt enn slik befolkningen generelt bor://www.ssb.no/befolkning/artikler-og-publikasjoner/store-inntektsforskjeller-blant-enslige-mindrearige-flyktninger Ordemann, Adrian Haugen (2017): Monitor for

  Artikkel
 • Nær halvparten er kvinner på stortingspartienes lister

  Publisert:

  : Stortingsvalget, listekandidater. Statistisk sentralbyrå. … men færrest kvinner over 67 år Kvinner over 67 år utgjør om lag 11 prosent av befolkningen over 18 år, men blant stortingspartienes kandidater utgjør de bare om lag 2 prosent. Det er også færre menn over 67 år blant stortingspartienes listekandidater, sammenliknet med fordelingen i befolkningen

  Artikkel
 • Kraftig nedgang i antall døpte

  Publisert:

  . Samtidig har befolkningen i Norge økt i samme tidsperiode, som fører til en nedgang i andel medlemmer av befolkningen

  Artikkel
 • Nå bor over 1 million nordmenn alene

  Publisert:

  . Det tilsvarer 18,8 prosent av befolkningen, og er en økning på 0,5 prosentpoeng fra i fjor. Ved større andel av befolkningen er blant de eldre, og det bidrar også til økningen i tallet på aleneboende. Ved inngangen til 2021 var det 10 000 flere eldre aleneboende enn i fjor

  Artikkel
 • Færre tyverier i pandemiåret 2020

  Publisert:

  befolkningens utsatthet og anmeldelsene av andre typer lovbrudd. I store deler av 2020 har samfunnet ses i sammenheng med at befolkningen i mindre grad har beveget og oppholdt seg i det offentlige rom. De

  Artikkel
 • Data fra IMDi

  Publisert:

  (oppgi kapittel og delområde) Statistikkområde 17.5 - Utdanningsnivå omtaler statistikk over befolkningens utdanningsnivå

  Artikkel