Søkeresultat

Hopp til søkeresultater
Nettstedsøk

Fant 2104 treff for "befolkning" på nettstedet

Sorter etter:
 • Færre arbeidslause

  Publisert:

  AKU viser at delen sysselsette av befolkninga låg på 68,8 prosent i juli (gjennomsnitt av juni–august personar som tilbyr arbeidskrafta si på arbeidsmarknaden. Lukk av befolkninga var 71,8 prosent, opp 1,0 prosentpoeng frå april

  Artikkel
 • Lengst pappaperm blant lærere, men langt fra en likedeling

  Publisert:

  arbeidsmiljø bidrar til et langt liv. Samfunnsspeilet, 2016(2), 27–35. Hentet fra https://www.ssb.no/befolkning/artikler-og-publikasjoner/_attachment/269745?_ts

  Artikkel
 • 4 av 5 handlet på nett

  Publisert:

  størst økning fra tidligere år. Andelen av befolkningen mellom 16 og 79 år Undersøkelsen omfatter alle husholdninger der minst ett medlem er under 80 år medført at befolkningen har måttet handle på andre måter. Et alternativ, og for noen kanskje det foretrukne alternativet, er å handle på nett. Tall fra årets

  Artikkel
 • Dine rettigheter etter personopplysningsloven

  Publisert:

  statistikkfaglige kriterier mht kjønn, alder og bosted slik at de som trekkes ut skal være representative for den norske befolkning

  Artikkel
 • Unge innvandrere sjeldnere på AAP

  Publisert:

  Unge innvandrere sjeldnere på AAP Eldre innvandrere mottar oftere arbeidsavklaringspenger enn de eldre i befolkningen ellers løpet av 2020 var 165 700 personer eller 4,8 prosent av befolkningen mellom 18 og 67 år

  Artikkel
 • Offentlige tjenester reduserer ulikhet og fattigdom

  Publisert:

  ) for en mer detaljert drøfting. Denne artikkelen bygger på data for et utvalg av befolkningen fra en europeisk levekårsundersøkelse kalt EU-SILC alle personene i befolkningen er det vanlig å bruke den såkalte Gini-koeffisienten. Med inntekt mener vi her ekvivalentinntekt. Gini-koeffisienten G tar

  Artikkel
 • Økonomien er på vei opp, men krisen er ikke over

  Publisert:

  både i Norge og internasjonalt den siste tiden, men med en stadig større andel av befolkningen vaksinert blir langt. Regjeringen har i begynnelsen av september utsatt trinn 4 av gjenåpningen for å begrense smittespredningen og holde sykdomsbyrden lav inntil 90 prosent av befolkningen over 18 år er fullvaksinert

  Artikkel
 • Sterk auke i sysselsettinga

  Publisert:

  , også når ein målar det i prosent av befolkninga. Desse tala er justert med foreløpige brotanslag fordi undersøkinga frå Nasjonalrekneskapet for 2. kvartal vist ein noko svakare auke. I AKU tar ein utgangspunkt i befolkninga si deltaking på arbeidsmarknaden (tilbodssida

  Artikkel
 • Trenden er brutt – flere unge utenfor i 2020

  Publisert:

  vært sterkere for de unge enn for den øvrige befolkningen, sier seksjonssjef Tonje Køber i SSB. Informasjon om innvandringsstatus og landbakgrunn hentes fra registre i SSB. Lukk enn for den unge befolkningen for øvrig. Det er også

  Artikkel
 • Fortsatt svært lav grensehandel

  Publisert:

  Grensehandelsundersøkelsen er basert på telefonintervjuer med et representativt utvalg av befolkningen

  Artikkel
 • Nyttig å vite før valget i høst

  Publisert:

  gjør at befolkningen blir eldre. Aldringen i befolkningen gir også utslag i aldersfordelingen for de som har stemmerett ved stortingsvalget. Økningen i andelen med stemmerett skjer hovedsakelig blant de eldste i befolkningen ved høstens valg, ifølge foreløpige tall

  Artikkel
 • Nå er vi over 5,4 millionar

  Publisert:

  Nå er vi over 5,4 millionar Befolkninga auka med nesten 3 400 personar i 2. kvartal. Det var nok til at vi passerte 5,4 millionar innbyggjarar frå statistikken Befolkning. Talet på utvandringar var svært høgt, men dette skuldast i stor grad etterregistreringar av utvandringar som eigentleg har skjedd i tidlegare kvartal

  Artikkel
 • Kraftig nedgang i kraftinvesteringene

  Publisert:

  . I tillegg har det vært et generelt stemningsskifte i befolkningen hvor motstanden mot vindkraft på land har økt. Kilde

  Artikkel
 • Partivalg, inntekt, klasse

  Publisert:

  gjennomgående befinner seg noe høyere i inntektsfordelingen enn det som gjelder for hele befolkningen. Lavinntektsklassen er underrepresentert blant de som stemte, mens middel- og høyinntektsklassen er overrepresentert. Vi bør også nevne at inntektsklasse og alder henger sammen. I den voksne befolkningen er

  Artikkel
 • 35 prosent har høyere utdanning

  Publisert:

  . Blant de yngre er forskjellene størst. Utdanningsnivået i befolkningen øker stadig. Blant dem i alderen 16 og eldre hadde 35,3 prosent utdanning på universitets- og høgskolenivå i 2020. Fordeler vi på kjønn, ser vi at 39,8 prosent av den kvinnelige befolkningen og 30,8 prosent av den mannlige hadde utdanning på universitets- og høgskolenivå

  Artikkel