Søkeresultat

Hopp til søkeresultater
Nettstedsøk

Fant 2104 treff for "befolkning" på nettstedet

Sorter etter:
 • Livskvalitet i Norge 2021

  Publisert:

  undersøkelse om livskvalitet i den norske befolkningen. Åpne og les publikasjonen i PDF (1.7 MB) Hovedformålet med undersøkelsen var å få kunnskap om livskvaliteten til den norske befolkningen og å belyse forskjeller i livskvalitet mellom ulike grupper. I

  Artikkel
 • Livskvalitetsundersøkelsen 2021

  Publisert:

  kunnskap om livskvalitet til den norske befolkningen og å belyse forskjeller i livskvalitet blant ulike grupper

  Artikkel
 • Store sosiale forskjeller i livskvalitet

  Publisert:

  år for andre gang en nasjonal undersøkelse om livskvalitet i Norge. Undersøkelsen kartlegger hvordan befolkningen i Norge har det. Den har. – Undersøkelsen viser at livskvalitet varierer mye i den norske befolkningen. Noen få grupper skiller seg ut med svært

  Artikkel
 • Samisk statistikk 2020

  Publisert:

  materiale som er stilt til disposisjon fra ulike samiske institusjoner. Publikasjonen inneholder statistikk om sametingsvalget, befolkningens

  Artikkel
 • Lavere befolkningsnedgang utenfor tettstedene i 2020

  Publisert:

  . Utenfor tettstedene ble imidlertid nedgangen i folketallet mindre i 2020 enn årene før. Andelen av landets befolkning som bor i tettsteder En hussamling skal: Tettsteders befolkning og areal, Statistisk sentralbyrå. Hvordan endres tettstedene Det er flere forhold som gir endringer i størrelsen på

  Artikkel
 • Hvilke studenter føler seg best forberedt på arbeidslivet?

  Publisert:

  sammenlikne befolkningens utdanning og kvalifikasjoner i ulike land: Profesjonsstudier omfatter 5-6 befolkningen med nasjonal utdanningsbakgrunn. Dette ser heller ikke ut til å ha noe å si for hvor forberedt studentenes føler seg i nåværende studieprogram

  Artikkel
 • Flere tok videreutdanning i koronaåret 2020

  Publisert:

  Flere tok videreutdanning i koronaåret 2020 I 2020 deltok en større andel av befolkningen i formell videreutdanning enn i 2019. Økningen er, høyere yrkesfaglig utdanning og universitet/høyskole). Lukk , hvilket utgjorde 5 prosent av befolkningen i aldersgruppen 22-59 år. I 2020

  Artikkel
 • 1 480 tonn fosfor fra norsk avløpssektor

  Publisert:

  . Videre var 21 prosent av innbyggerne tilknyttet mekanisk eller annen type rensing, 2 prosent hadde urensede utslipp, mens de resterende 13 prosentene av befolkningen var tilknyttet små avløpsanlegg (mindre enn 50 pe

  Artikkel
 • Rusundersøkelsen 2021

  Publisert:

  ) Undersøkelsen er finansiert av Folkehelseinstituttet (FHI). Hovedformålet er å kartlegge befolkningens bruk og vaner knyttet til alkohol, tobakk og andre rusmidler. Populasjonen er befolkningen i Norge. Utvalget er trukket blant personer i alderen 16–79 år. Fordi det er et ønske å kunne få detaljert informasjon om unge, er det trukket et tilleggsutvalg

  Artikkel
 • Endret spareadferd under pandemien

  Publisert:

  publiseres ikke månedlige data for Sverige. Kilde: Verdipapirer, Statistisk sentralbyrå. SCB (2021a). Danmarks Statistik (2021b). Andelen av befolkningen som

  Artikkel
 • Tettbygde områder for 2021 kartlagt

  Publisert:

  Lukk viser utstrekningen til tettsteder og befolkning i tettbygde områder i Norge. Siden 1999 har SSB hatt ansvar for. I tillegg publiserer SSB statistikken Tettsteders befolkning og areal med neste publisering 26. oktober 2021

  Artikkel
 • Rekordmange innbyggere

  Publisert:

  år har holdt seg rimelig stabilt det siste 10-året. Siden befolkningen har økt, synker likevel andelen barn og unge. Antallet barn i førskolealder har imidlertid sunket fra rundt 180 i 2012 til rundt 120 fra og med 2015. Kilde: Befolkningen på Svalbard, Statistisk

  Artikkel
 • Stadig færre bur på ein landbrukseigedom

  Publisert:

  Stadig færre bur på ein landbrukseigedom I 2020 budde 354 700 personar på ein landbrukseigedom, noko som utgjorde 6,6 prosent av befolkninga. I 2006, som er første. Dette utgjorde 17 prosent av befolkninga i dette fylket. Deretter følgde Trøndelag og Møre og Romsdal med 10 prosent

  Artikkel
 • Unge har drukket sjeldnere under pandemien

  Publisert:

  når det gjelder andelen i befolkningen som opplyser å ha drukket ukentlig siste. Totalt er det 5 prosent av befolkningen i alderen 16-79 år som drikker seks eller flere enheter ved samme anledning ukentlig. I fjor lå nivået på 4 prosent

  Artikkel
 • Jobbinntekter står for en økende andel av studenters inntekter

  Publisert:

  når inntektene til alle personer i befolkningen er sortert stigende (eller synkende). Halvparten av befolkningen vil

  Artikkel