Søkeresultat

Hopp til søkeresultater
Nettstedsøk

Fant 2104 treff for "befolkning" på nettstedet

Sorter etter:
 • NUDB - innholdsliste

  Publisert:

  . aktivitetene er datert med start- og sluttdato, mens andre ikke er organisert som forløpsfiler. Demografiske opplysninger samt befolkningens

  Artikkel
 • Vanligst for uføre å jobbe i salgs- og serviceyrker

  Publisert:

  , hjelpearbeidere mv. 11 8 9 Kontoryrker 7 11 10 Akademiske yrker 8 19 15 Salgs- og serviceyrker 25 44 37 I alt en av tjue sysselsatte i befolkningen jobber i

  Artikkel
 • Svak inntektsutvikling for uføre

  Publisert:

  fast at inntektene blant uføre er langt jevnere fordelt enn i befolkningen som helhet

  Artikkel
 • Så ofte gikk vi på kino før koronapandemien

  Publisert:

  litt over 825 000 kinobesøk fra året før. – 75 prosent av befolkningen hadde i 2019 vært på kino

  Artikkel
 • Norges BNP per innbygger på 4. plass i Europa

  Publisert:

  . Dermed bidrar de til Luxembourgs BNP, men er ikke inkludert i befolkningstallet som BNP per innbygger baseres på. Irlands

  Artikkel
 • Ingen økning i separasjoner under koronapandemien

  Publisert:

  . Befolkningen Statistikk om koronakrisen Ane Margrete Tømmerås ane.tommeras@ssb.no 40 81 13 15 Anders Sønstebø anders.sonstebo

  Artikkel
 • Innvandrere bor trangere

  Publisert:

  . Den norske befolkningens boforhold er særlig interessant under koronapandemien, fordi man tilbringer mer tid hjemme, og boligen har blitt viktigere enn før. Innvandrere opplever dårlige boforhold oftere enn den øvrige befolkningen, og enkelte innvandrergrupper er overrepresentert blant de som har

  Artikkel
 • Økt tillit til innvandrere

  Publisert:

  løpet av perioden som undersøkelsen har pågått har andelen innvandrere i befolkningen

  Artikkel
 • Vaksinering gir økt rente

  Publisert:

  økonomiske aktiviteten å tilta markert i takt med at befolkningen vaksineres og smittetrykket avtar økonomiske aktiviteten å tilta markert i takt med at befolkningen vaksineres og smittetrykket avtar

  Artikkel
 • Livskvalitet i lavinntektsgrupper

  Publisert:

  . Barnefamilier med lav inntekt opplever derimot ikke lavere livskvalitet enn resten av befolkningen. Barnefamilier med lav inntekt opplever derimot ikke lavere livskvalitet enn resten av befolkningen

  Artikkel
 • Mer farlig avfall i 2019

  Publisert:

  økt med 100 prosent siden 2003. Til sammenlikning har brutto nasjonalprodukt (BNP) og befolkningen økt med henholdsvis 29 og 17 prosent i samme periode) og befolkning 2003-2019 Figur 1. Utvikling i farlig avfall levert til godkjent

  Artikkel
 • Meir enn dobla medlemstal i den romersk-katolske kyrkja på ti år

  Publisert:

  . I same periode auka befolkninga i Noreg med 10 prosent ifølge SSBs befolkningsstatistikk. Frå 2019 til 2020 er dei tilsvarande tala ein auke i registrerte medlemmer på 3 prosent (678 400 til 697 300), med ein auke av den generelle befolkninga

  Artikkel
 • Dette er Norge 2021

  Publisert:

  Dette er Norge 2021 Publisert: 3. desember 2020 Endret: 21. september 2021 Gjennom Dette er Norge får du kunnskap om utviklingen i det norske samfunnet og beskrivelser av sammenhenger og tendenser. Gj

  Artikkel
 • Flest høyt utdannede mottakere av arbeidsavklaringspenger jobber

  Publisert:

  forvente at andelen mottakere øker med alderen. Likevel ser vi at andelen i befolkningen som mottok arbeidsavklaringspenger synker blant de eldste ta ut alderspensjon fra 62 år. I tillegg viser statistikk over uføretrygdede at det er forholdsvis store deler av befolkningen som er

  Artikkel
 • Folketellingen fra 1920 er søkbar

  Publisert:

  Før registrenes tid var folketellingene eneste mulighet til å få opplysninger om hele befolkningen, noe som førte til at folk

  Artikkel