Søkeresultat

Hopp til søkeresultater
Nettstedsøk

Fant 2119 treff for "befolkning" på nettstedet

Sorter etter:
 • Laveste økning i bosatte innvandrere siden 2002

  Publisert:

  . Dette er 9 600 flere enn året før, noe som gir den laveste veksten siden 2002. Innvandrerne utgjør nå 14,8 prosent av befolkningen. Dette er 9 600 flere enn året før, noe som gir den laveste veksten siden 2002. Innvandrerne utgjør nå 14,8 prosent av befolkningen

  Artikkel
 • Ikkje sidan 1927 har det vore så få bryllaup i Noreg

  Publisert:

  2020 9355 10115 Befolkningen Ane Margrete Tømmerås ane.tommeras@ssb.no 40 81 13 15 Anders Sønstebø anders.sonstebo

  Artikkel
 • Stadig flere kvinner blant ledere

  Publisert:

  Stadig flere kvinner blant ledere Publisert: 4. mars 2021 Kjønnsfordelingen blant ledere utjevnes gradvis. I 2019 var 37 prosent av alle ledere kvinner. I 2008 var dette tallet 32 prosent. Forfatter:

  Artikkel
 • Lønnsforskjeller mellom kvinner og menn påvirkes av korona

  Publisert:

  Lønnsforskjeller mellom kvinner og menn påvirkes av korona Publisert: 4. mars 2021 Endret: 4. mars 2021 11:00 Fra 2019 til 2020 har lønnsforskjellene mellom menn og kvinner økt, samtidig som de har bl

  Artikkel
 • Helse- og oppvekstfag mest populært blant innvandrere

  Publisert:

  . Tilsvarende tall for den øvrige befolkning er 64 prosent og 36 prosent. – Den høye andelen på studieforberedende utdanningsprogrammer henger blant annet sammen med at vi her ikke inkluderer Norskfødte med innvandrerforeldre 25.3 74.7 Øvrig befolkning 36.3 63.7 Helse- og oppvekstfag

  Artikkel
 • Bråstopp for grensehandelen i 2020

  Publisert:

  . Usikkerhet i tallene for 4. kvartal 2020 Undersøkelsen er basert på telefonintervjuer med et representativt utvalg av befolkningen. En slik intervjuundersøkelse basert på et utvalg har betydelig usikkerhet. Usikkerhet i estimatene skyldes at vi kun intervjuer en liten del av befolkningen, men også at det kan

  Artikkel
 • Langt færre dro på ferie i 2020

  Publisert:

  hjemmekontor, og vant med å ha digitale møter, sier rådgiver Guro Henriksen. Figur 1. Andel av befolkningen på ferie etter reisemål i prosent Figur 1. Andel av befolkningen på ferie etter reisemål i prosent 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Bare i Norge 14.3 15.2 13.8 17.0 17.1 14.8 16.2

  Artikkel
 • Lågaste folkeauke sidan 2001

  Publisert:

  frå statistikken Befolkning. Spesielt låg innvandring våren 2020 Det var 38 100 innvandringar i 2020, noko som er det lågaste sidan 2004. Til samanlikning 27 100 innbyggjarar i byrjinga av året, mot 5 300 i kommunane med nedgang. – Fleirtalet av kommunane hadde nedgang i folketalet, men fleirtalet av befolkninga bur i kommunar med folkeauke, kommenterer Haug. Ein kan òg sjå

  Artikkel
 • Barn fra vestkanten mest aktive i Oslo

  Publisert:

  , miljøengasjement og deltakelse i sosiale felleskap. Oslo er en mangfoldig by med et rikt friluftslivstilbud og en befolkning som har ulike forutsetninger for å Øvrig befolkning Kort fottur 89 92 Badet 83 91 Sykkel 76 80 Lang fottur 67 69 Båttur 60 68 Klatret i trær 59 66 Klatret på

  Artikkel
 • Litt over 9 prosent ledige blant innvandrere

  Publisert:

  . kvartal 2019 til 9,2 prosent i 4. kvartal 2020. I befolkningen ellers gikk ledigheten opp fra 1,5 til 2,7 prosent. kvartal 2019 til 9,2 prosent i 4. kvartal 2020. I befolkningen ellers gikk ledigheten opp fra 1,5 til 2,7 prosent

  Artikkel
 • Overgang til norsk statsborgerskap påvirkes av familiemedlemmene

  Publisert:

  norsk statsborgerskap. I de 15 årene fra 2005 til 2019 ble befolkningen i Norge tilført 855 400 nye utenlandske statsborgere (altså gått ut av befolkningen ved utvandring (234 000) eller død (3 380). Blant de som hadde blitt norske, var andelen fortsatt bosatt vesentlig høyere (95 prosent). Norskfødte vil nødvendigvis være barn i mange år For å ha bli

  Artikkel
 • Befolkningens tilknytning til arbeidsmarkedet 2020

  Publisert:

  Befolkningens tilknytning til arbeidsmarkedet 2020 Publisert: 28. januar 2021 70,4 prosent² av befolkningen mellom 15 og 74 år var yrkesaktive i 2020. Forfatter: Tonje Køber / Ole Sandvik 70,4 prosent

  Artikkel
 • Flere ledige og færre i arbeid

  Publisert:

  Flere ledige og færre i arbeid Publisert: 28. januar 2021 I fjerde kvartal 2020 var 67,0 prosent av befolkningen mellom 15 og 74 år i arbeid. Forfatter: Ole Sandvik I fjerde kvartal 2020 var 67,0 prosent av befolkningen mellom 15 og 74 år i arbeid

  Artikkel
 • 1 av 3 skeive lite tilfreds med egen psykisk helse

  Publisert:

  ha betydning for personers livskvalitet. Skeive oppgir i større grad at de er mindre tilfreds med livet sammenliknet med befolkningen generelt, særlig når det gjelder egen ha betydning for personers livskvalitet. Skeive oppgir i større grad at de er mindre tilfreds med livet sammenliknet med befolkningen generelt, særlig når det gjelder egen

  Artikkel
 • En av ti blir sysselsatt etter to år utenfor arbeid og utdanning

  Publisert:

  innvandrerne som havnet utenfor i 2016 begynte å motta AAP eller uføretrygd. For resten av befolkningen lå tilsvarende andel på 30 prosent. I figur 1 så vi at

  Artikkel