Søkeresultat

Hopp til søkeresultater
Nettstedsøk

Fant 2126 treff for "befolkning" på nettstedet

Sorter etter:
 • Mange veier hjem

  Publisert:

  Samfunnsspeilet, 2000/1 Mange veier hjem Publisert: 1. mars 2000 Espen Søbye arbeider med historisk statistikk og er kritisk til mye av det Statistisk sentralbyrå gjør og har gjort. Da tenker vi ikke

  Artikkel
 • En av få med egen forskningsavdeling

  Publisert:

  Intervju med direktøren i SSB En av få med egen forskningsavdeling Publisert: 1. mars 2000 Sigmas (EUs statistikkmagasin) første nummer i 2001 inneholder intervju med direktør Svein Longva. Longva fo

  Artikkel
 • Levekår i endring

  Publisert:

  grunn av stigende boligpriser. Over halvparten av flytterne bor til leie. Det er langt mer enn i befolkningen ellers, der bare. Helseendring Helsetilstanden endrer seg langsomt slik den blir målt i befolkningen som helhet

  Artikkel
 • Vi bruker mer og dyrere medisiner

  Publisert:

  Samfunnsspeilet, 2000/2 Vi bruker mer og dyrere medisiner Publisert: 2. mai 2000 Legemiddelbruken i befolkningen er økende Åpne og les artikkelen i PDF (11.2 MB) Legemiddelbruken i befolkningen er økende, både i antall brukerdoser og i antall kroner vi legger igjen hos apotekene

  Artikkel
 • Norske fruktbarhetsidealer 1977-1999: idealene består

  Publisert:

  Samfunnsspeilet, 2000/3 Norske fruktbarhetsidealer 1977-1999: idealene består Publisert: 15. juni 2000 To eller tre er det vanligste svaret når unge kvinner blir spurt om hva de mener er det ideelle a

  Artikkel
 • Registrerte partnerskap: 1993-1998

  Publisert:

  Samfunnsspeilet, 2000/3 Registrerte partnerskap: 1993-1998 Publisert: 15. juni 2000 Nest etter Danmark var Norge det andre landet som lovfestet homofiles adgang til å inngå registrert partnerskap. For

  Artikkel
 • Husholdningens kildesortering

  Publisert:

  ? Vi har spurt et tilfeldig utvalg av befolkningen om deres kildesorteringsinnsats bør tidsbruken tas hensyn til når myndighetenes gjenvinningsmål blir mer ambisiøse? Vi har spurt et tilfeldig utvalg av befolkningen om deres kildesorteringsinnsats

  Artikkel
 • Fra arbeidsledighet til knapphet på arbeidskraft

  Publisert:

  år Samtidig er yrkesfrekvensen i befolkningen høyere enn noensinne. Må vi leve med knapphet på år Samtidig er yrkesfrekvensen i befolkningen høyere enn noensinne. Må vi leve med knapphet på

  Artikkel
 • Overflødighetshorn av kunnskap

  Publisert:

  . Her er kapitler om befolkning og familie, helse og omsorg, utdanning og arbeid, inntekt og forbruk, sosial trygghet, boforhold, sosial og politisk deltaking, fritid og kultur og kriminalitet. Forfatter. Her er kapitler om befolkning og familie, helse og omsorg, utdanning og arbeid, inntekt og forbruk, sosial trygghet, boforhold, sosial og politisk deltaking, fritid og kultur og kriminalitet. Forfatter

  Artikkel
 • Karneval i Lofoten?

  Publisert:

  løpet av de hektiske vintermånedene med karnevalene i sydligere strøk. Forfatter: Espen Søbye Befolkningen på de små stedene i Lofoten ble hvert snaut 4 000 fiskere. En stor del av den mannlige befolkningen i Troms og Nordland hadde i uminnelige tider reist til Lofoten. Her møttes

  Artikkel
 • Fra skuddpremier til fredning og irregulær avgang

  Publisert:

  . Motstanden fra et annet hold ble også søkt imøtegått, det gjaldt "den saakaldte conditionerede Del af Befolkningen" som "hver Uge have vildt paa deres Bord" og "[e, mest Kyndighed, mest Udholdenhed, og som derfor fremfor al anden Jakt er skikket til at danne krigersk Befolkning i Fredens Dage. At de den derfor, og

  Artikkel
 • Størst likedeling blant de høyt utdannede

  Publisert:

  Samfunnsspeilet, 2000/5 Hus- og omsorgsarbeid blant småbarnsforeldre Størst likedeling blant de høyt utdannede Publisert: 1. november 2000 Økt yrkesarbeid blant mødre har medført større oppmerksomhet

  Artikkel
 • Er småbarnsmødre fornøyd med arbeidsdelingen hjemme?

  Publisert:

  Samfunnsspeilet, 2000/5 Er småbarnsmødre fornøyd med arbeidsdelingen hjemme? Publisert: 1. november 2000 Målsettinger om likere arbeidsdeling hjemme og ute har stor oppslutning, men mødre står fremdel

  Artikkel
 • Noen grunner til hvorfor du kanskje likevel ikke skal hate Statistisk sentralbyrå

  Publisert:

  Samfunnsspeilet, 2000/5 Kjærligheten - fremdeles levende? Noen grunner til hvorfor du kanskje likevel ikke skal hate Statistisk sentralbyrå Publisert: 1. november 2000 Rundt 1950 mente tre av ti menn

  Artikkel
 • Utdannningsnivå og inntektsnivå henger ikke alltid sammen

  Publisert:

  bruttoinntektsnivået. I de andre bydelene finner vi ikke så sterke sammenhenger. Andelen av befolkningen som. I de andre bydelene finner vi ikke så sterke sammenhenger. Andelen av befolkningen som

  Artikkel