Søkeresultat

Hopp til søkeresultater
Nettstedsøk

Fant 2126 treff for "befolkning" på nettstedet

Sorter etter:
 • Fra dødssynder til akseptert moral

  Publisert:

  Samfunnsspeilet, 1999/4 Holdninger til abort og dødshjelp Fra dødssynder til akseptert moral Publisert: 1. oktober 1999 Det har skjedd en markant økning i aksepten av eller tilslutningen til abort og

  Artikkel
 • Tuppen har gifte foreldrar, Lillemor sambuande

  Publisert:

  Samfunnsspeilet, 1999/4 Tuppen har gifte foreldrar, Lillemor sambuande Publisert: 1. oktober 1999 Forfatter: Ingvild Hauge Åpne og les artikkelen i PDF (7.2 MB) Forfatter: Ingvild Hauge SSBs informas

  Artikkel
 • Kontinuitet og endring

  Publisert:

  Samfunnsspeilet, 1999/4 Familiemønstre på slutten av et århundre Kontinuitet og endring Publisert: 1. oktober 1999 Spesielt for siste tiår er familieutviklingen preget av at vi marsjerer mindre i takt

  Artikkel
 • Hvor travelt har vi det egentlig?

  Publisert:

  . oktober 1999 Det har skjedd store endringer i befolkningens tidsbruk de siste tiåra. Mer tid brukes til fritidsaktiviteter, tiden til husarbeid er kraftig redusert, mens yrkesarbeidet er blitt jevnere fordelt mellom menn og kvinner Åpne og les artikkelen i PDF (18.5 MB) Det har skjedd store endringer i befolkningens tidsbruk de siste tiåra

  Artikkel
 • Den første levekårsundersøkelsen

  Publisert:

  Statistikk mot år 2000: 1978-1979 Den første levekårsundersøkelsen Publisert: 6. oktober 1999 Hele 44 prosent av befolkningen hadde ikke telefon og 27 prosent av husholdningene manglet WC i leiligheten: Arne Andersen Hele 44 prosent av befolkningen hadde ikke telefon og 27 prosent av husholdningene manglet WC i leiligheten. Det viste den første levekårsundersøkelsen fra 1973/74

  Artikkel
 • Mer fritid og mindre husarbeid

  Publisert:

  sentralbyrå i 1980 gjennomførte sin andre store undersøkelse av befolkningens tidsbruk undersøkelse av befolkningens tidsbruk. Her kartla man tid for alle typer gjøremål. Nå kunne man dessuten se hvordan tidsbruken hadde endret seg fra 1970. Forfatter: Ragni Hege Kitterød

  Artikkel
 • Spørreskjemakokken

  Publisert:

  Samfunnsspeilet, 1999/5 Spørreskjemakokken Publisert: 1. november 1999 Gustav Haraldsen har nylig servert oss en kokebok for dem som vil tilberede et velsmakende spørreskjema. Han har vært kjøkkensjef

  Artikkel
 • Akademikere får også barn, bare senere

  Publisert:

  Samfunnsspeilet, 1999/5 Akademikere får også barn, bare senere Publisert: 1. november 1999 Kvinner som tar høyere utdanning får oftest barn senere enn andre kvinner, og forskjellene mellom kvinner med

  Artikkel
 • Den som reiser langt, kommer ofte til kort

  Publisert:

  Samfunnsspeilet, 1999/5 Den som reiser langt, kommer ofte til kort Publisert: 1. november 1999 Kjartan Fløgstad har nyleg gjeve ut boka "Eld og vatn", historia om norske utvandrarar i Sør- Amerika. He

  Artikkel
 • Pensjonsordninger utenom Folketrygden

  Publisert:

  økende andelen av eldre i befolkningen har bidratt til økt fokus på forbedret statistikk for pensjonssystemene i sin helhet og spesielt for supplerende pensjonsordninger økende andelen av eldre i befolkningen har bidratt til økt fokus på forbedret statistikk for pensjonssystemene i sin helhet og spesielt for supplerende pensjonsordninger

  Artikkel
 • Kunsten å lage et spørreskjema

  Publisert:

  Samfunnsspeilet, 1999/6 Kunsten å lage et spørreskjema Publisert: 1. desember 1999 I forrige nummer av Samfunnsspeilet ble Gustav Haraldsen, SSB-ansatt og forfatter av boken Sporreskjemametodikk etter

  Artikkel
 • Kostnadene og konsekvensene

  Publisert:

  århundret satte ikke bare sine spor i samtidens befolkning. Konsekvensene av den har århundret satte ikke bare sine spor i samtidens befolkning. Konsekvensene av den har

  Artikkel
 • Grå og grønne bølger

  Publisert:

  Samfunnsspeilet, 1999/6 Innenlandsk flyttemønster 1977-1998 Grå og grønne bølger Publisert: 1. desember 1999 Sentralisering, byvekst og avfolking av distriktene er spørsmål som har stått sentralt i fu

  Artikkel
 • Folketallet doblet - store fylkesvariasjoner

  Publisert:

  : 23. desember 1999 Folketallet i Norge har de siste 100 årene økt fra 2 240 032 i 1900 til 4 479 000 i 2000, det vil si at befolkningen er doblet. Den prosentvise økningen av befolkningen har imidlertid ikke vært jevn gjennom århundret og var større i den første halvdelen av århundret enn i den andre, fra 1900 til 1950 var

  Artikkel
 • Befolkningsutviklingen

  Publisert:

  nettoinnvandringen, til om lag 20 000, som er det høyeste noen gang. Antall fødsler og dødsfall var på samme nivå som året før. Befolkningen vokste 0,76 prosent nettoinnvandringen, til om lag 20 000, som er det høyeste noen gang. Antall fødsler og dødsfall var på samme nivå som året før. Befolkningen vokste 0,76 prosent

  Artikkel