Søkeresultat

Hopp til søkeresultater
Nettstedsøk

Fant 2126 treff for "befolkning" på nettstedet

Sorter etter:
 • Flere lærer å svømme

  Publisert:

  lå så lavt. Svømmedyktighet er en mye brukt målestokk på befolkningens helsetilstand

  Artikkel
 • Geografi og kjærlighet

  Publisert:

  Samfunnsspeilet, 1999/2 Geografi og kjærlighet Publisert: 3. mai 1999 Det er store regionale forskjeller i hvor stor grad kvinnene følger nye fruktbarhetsmønstre. Kvinnene får nå færre barn, også i fy

  Artikkel
 • Sett det på kartet!

  Publisert:

  Samfunnsspeilet, 1999/2 Presentasjon av statistikk Sett det på kartet! Publisert: 3. mai 1999 Å lage et kart er et visuelt grep som kan gjøre det lettere å forstå mange typer statistikk. Her kommer no

  Artikkel
 • Krigsdødsfallene under 2. verdenskrig

  Publisert:

  Statistikk mot år 2000: 1940-1941 Krigsdødsfallene under 2. verdenskrig Publisert: 27. mai 1999 Etter krigen ble det utarbeidet statistikk over krigsdødsfallene fra 9. april 1940 til 8. mai 1945. Den

  Artikkel
 • 492 døde i politisk fangenskap

  Publisert:

  Statistikk mot år 2000: 1942-1943 492 døde i politisk fangenskap Publisert: 3. juni 1999 Av de i alt 10 262 krigsdødsfallene under 2. verdenskrig skjedde over 2 000 i hvert av årene 1940, 1942 og 1944

  Artikkel
 • Raseringen av Finnmark

  Publisert:

  . Tilbaketrekningen skulle skje etter den brente jords taktikk, og det ble gitt ordre om at "medlidenhet med befolkningen ikke var på sin plass". Forfatter: Espen Søbye 7. Tilbaketrekningen skulle skje etter den brente jords taktikk, og det ble gitt ordre om at "medlidenhet med befolkningen ikke var på sin plass". Forfatter: Espen

  Artikkel
 • Begår innvandrere mer kriminalitet enn andre?

  Publisert:

  . Til sammenlikning var antallet 27 per 1 000 innbyggere i befolkningen ellers. Det ble registrert relativt flere gjerningsmenn blant ikke-vestlige innvandrere enn blant vestlige innvandrere dårligere enn i befolkningen ellers. Forfatter: Arnt Even Hustad Åpne og les artikkelen i PDF (10.3 MB

  Artikkel
 • Milano-Kongsvinger uten retur

  Publisert:

  Samfunnsspeilet, 1999/3 Milano-Kongsvinger uten retur Publisert: 15. juni 1999 Ikke alle vet at 377 av arbeidsplassene på Kongsvinger er i Statistisk sentralbyrås bygning tett ved skogkanten. Enda fær

  Artikkel
 • Store forskjeller i dødeligheten mellom yrker

  Publisert:

  første statistiske analyse av sammenheng mellom yrke og dødelighet i den mannlige befolkningen i Norge. Undersøkelsen omfattet årene 1960-1964. Forfatter første statistiske analyse av sammenheng mellom yrke og dødelighet i den mannlige befolkningen i Norge. Undersøkelsen omfattet årene 1960-1964. Forfatter

  Artikkel
 • Flyttinger i Norge i 1951

  Publisert:

  (gjennomsnittet av befolkningen ved inngangen og ved utgangen av året). I 1997 var antallet 188 957, som var 4,3 prosent av middelfolkemengden. Sammenligninger av flytting over tid forutsetter imidlertid at det også tas hensyn til endringer i sammensetningen av befolkningen, noe som gjøres ved å se på

  Artikkel
 • Gledesbarn eller babyboom?

  Publisert:

  året de fylte 36, som tilfellet var i 1946 for dem født i 1910. Kilder: Norges befolkning gjennom 200 år

  Artikkel
 • Norge et innvandringsland siden 1971

  Publisert:

  så kanskje komme til å flytte inn 190 000 flere enn det flytter ut. Grovt sett kan vi si at tre fjerdedeler av den befolkningen som Norge mistet på): Innvandrere i Norge. Hvem er de, hva gjør de og hvordan lever de? Statistiske analyser 20 Aktuelle befolkningstall 4,5 og 7 i 1998 og 8 i 1999 SSBs

  Artikkel
 • Likestilling i startgropa

  Publisert:

  Statistikk mot år 2000: 1974-1975 Likestilling i startgropa Publisert: 22. september 1999 1975 innledet FNs internasjonale kvinnetiår, og representerer på mange måter begynnelsen på en helt særegen pe

  Artikkel
 • Færre barn på midten av 1970-tallet

  Publisert:

  Statistikk mot år 2000: 1976-1977 Færre barn på midten av 1970-tallet Publisert: 29. september 1999 I 1977 fikk hver kvinne i gjennomsnitt 1,75 barn mot nesten tre barn i 1964. Fødselsnivået har imidl

  Artikkel
 • Fellesskapsverdiene står sterkere enn anntatt

  Publisert:

  : 1. oktober 1999 Oppslutningen om de nære fellesskapene synes fortsatt høy i den norske befolkningen, og omsorgen for andre kommer til uttrykk i daglig praksis (10.7 MB) Oppslutningen om de nære fellesskapene synes fortsatt høy i den norske befolkningen, og omsorgen for andre kommer til uttrykk i daglig praksis

  Artikkel