Søkeresultat

Hopp til søkeresultater
Nettstedsøk

Fant 2126 treff for "befolkning" på nettstedet

Sorter etter:
 • Har utjevningen stoppet opp?

  Publisert:

  Samfunnsspeilet, 1996/1 Har utjevningen stoppet opp? Publisert: 1. mars 1996 Bolig er en av de viktigste sidene ved befolkningens materielle levekår. De siste 15 Åpne og les artikkelen i PDF (1.3 MB) Bolig er en av de viktigste sidene ved befolkningens materielle levekår. De siste 15

  Artikkel
 • Flere aleneboende, men færre venneløse

  Publisert:

  Samfunnsspeilet, 1996/1 Flere aleneboende, men færre venneløse Publisert: 1. mars 1996 Stadig flere bor alene, og færre har besøkskontakt med mange naboer. Det mest påfallende utviklingstrekket i det

  Artikkel
 • Kraftig befolkningsvekst i byene på 1990-tallet

  Publisert:

  Samfunnsspeilet, 1996/2 Kraftig befolkningsvekst i byene på 1990-tallet Publisert: 3. juni 1996 Utviklingen i bosettingsmønsteret har på 1990-tallet vært preget av sentralisering. De fleste byene har

  Artikkel
 • Redusert kjønnsforskjell i forventet levealder de siste årene

  Publisert:

  Samfunnsspeilet, 1996/3 Redusert kjønnsforskjell i forventet levealder de siste årene Publisert: 1. oktober 1996 På midten av 1980-tallet kunne nyfødte jenter forvente å leve sju år lenger enn nyfødte

  Artikkel
 • Barnestatistikk fra 1989 til 1995

  Publisert:

  Samfunnsspeilet, 1996/3 Med barn i fokus Barnestatistikk fra 1989 til 1995 Publisert: 1. oktober 1996 Siden 1989 har Statistisk sentralbyrå jevnlig laget statistikk over barns familieforhold. De aller

  Artikkel
 • Nordiske mødres inntog på arbeidsmarkedet

  Publisert:

  Samfunnsspeilet, 1997/1 Nordiske mødres inntog på arbeidsmarkedet Publisert: 3. mars 1997 Norden oppfattes ofte som et område med lik politikk og praksis, men nordiske kvinner er ikke alltid så like n

  Artikkel
 • Utstøting gir lavere dødelighet hos yrkesaktive

  Publisert:

  Samfunnsspeilet, 1997/1 Utstøting gir lavere dødelighet hos yrkesaktive Publisert: 3. mars 1997 Etter 1960 har yrkesaktiviteten blant menn vært avtagende. En utstøting fra yrkeslivet av helsemessige g

  Artikkel
 • Trafikkulykker alvorligst i lengden

  Publisert:

  Samfunnsspeilet, 1997/2 Trafikkulykker alvorligst i lengden Publisert: 2. juni 1997 7 prosent av den norske befolkning har) 7 prosent av den norske befolkning har vært utsatt for ulykker som har gitt varige skader

  Artikkel
 • Som man måler får man svar

  Publisert:

  Samfunnsspeilet, 1997/3 Skilsmisser før og nå Som man måler får man svar Publisert: 1. oktober 1997 Om utviklingen fortsetter som i dag, kan nærmere halvparten av de nyinngåtte ekteskapene ende med sk

  Artikkel
 • Innvandring demper eldrebølgen

  Publisert:

  . desember 1997 Norges befolkning teller 171 300 flere personer, og er i gjennomsnitt et halvt årsaken til befolkningens aldring. Forfatter: Jørgen Carling Åpne og les artikkelen i PDF (2.6 MB

  Artikkel
 • Mot et samfunn med større plass for lek og morro

  Publisert:

  økende danseaktiviteten kan likevel tyde på at moderne samfunnsutvikling kan gi større rom for ekspressiv og lekende virksomhet i noen grupper av befolkningen. Forfatter: Anders Barstad at moderne samfunnsutvikling kan gi større rom for ekspressiv og lekende virksomhet i noen grupper av befolkningen. Forfatter

  Artikkel
 • Flyktninger forblir, nordboere reiser hjem

  Publisert:

  Samfunnsspeilet, 1997/4 Utvandring blant innvandrere Flyktninger forblir, nordboere reiser hjem Publisert: 1. desember 1997 Av innvandrerne som kom i perioden 1986-1990, var 43 prosent utvandret før u

  Artikkel
 • Tapping av Nord-Norge

  Publisert:

  Samfunnsspeilet, 1998/1 Tapping av Nord-Norge Publisert: 2. mars 1998 De siste to-tre årene har mange nordlendinger pakket flyttelassene. Sentraliseringen likner på den vi så i 1960-årene. Det er land

  Artikkel
 • De fleste vil ha lydige, veloppdragne og ansvarsfulle barn

  Publisert:

  Samfunnsspeilet, 1998/1 Norsk barneoppdragelse i 1990-årene De fleste vil ha lydige, veloppdragne og ansvarsfulle barn Publisert: 2. mars 1998 Nordmenn har mange slags forventninger til sine barn: Øns

  Artikkel
 • Sakker akterut, tross forbedringer

  Publisert:

  områder har forbedringene vært enda større for den delen av befolkningen som ikke er funksjonshemmet. Forfatter større for den delen av befolkningen som ikke er funksjonshemmet. Forfatter: Karl-Gerhard Hem / Arne H

  Artikkel