Søkeresultat

Hopp til søkeresultater
Nettstedsøk

Fant 2126 treff for "befolkning" på nettstedet

Sorter etter:
 • Færre ikke-vestlige innvandrere med lav inntekt

  Publisert:

  under lavinntektsgrensen i 1998 sammenlignet med en vestlig innvandrer. I forhold til den øvrige befolkningen i yrkesaktiv alder var sannsynligheten nesten seks ganger under lavinntektsgrensen i 1998 sammenlignet med en vestlig innvandrer. I forhold til den øvrige befolkningen i yrkesaktiv alder var sannsynligheten nesten seks ganger

  Artikkel
 • Hvor stor er innvandringen til Norge?

  Publisert:

  Samfunnsspeilet, 2001/2 Hvor stor er innvandringen til Norge? Publisert: 2. mai 2001 I 2000 flyttet 36 500 personer til Norge, og 26 600 personer ble registrert som utflyttet. Innflyttingsoverskuddet

  Artikkel
 • Myter og fakta

  Publisert:

  Samfunnsspeilet, 2001/2 Fruktbarhet blant innvandrerkvinner Myter og fakta Publisert: 2. mai 2001 Det er mange myter om innvandrerkvinner i Norge og hvor mange barn de får: Som myten at fruktbarheten

  Artikkel
 • Med utdanning i bagasjen?

  Publisert:

  . Befolkningen i Norge består ikke bare av personer som både er født, oppvokst og utdannet i Norge. Befolkningen i Norge består ikke bare av personer som både er født, oppvokst og utdannet i Norge

  Artikkel
 • Nordmenn lytter mindre på radionyhetene

  Publisert:

  : 11. mai 2001 I 1991 hørte 41 prosent av Norges befolkning på radionyheter på en gjennomsnittsdag. Sportsprogrammene og program med populærmusikk holder fortsatt stand. Forfatter: Odd Vaage I 1991 hørte 41 prosent av Norges befolkning

  Artikkel
 • Eget hus og hage

  Publisert:

  ), har betydelig lavere andel eiere. Eierandelen er høy i Norge særlig når en tar i betraktning at en betydelig del av befolkningen bor alene sammenlignet med resten av Europa

  Artikkel
 • Mest for ettertiden?

  Publisert:

  bearbeide materialet på nytt. For historikere og demografer som har vært interessert i å studere den norske befolkningen. Unntatt denne regelen var befolkningen som hørte til festningene, disse skulle opptelles sentralt fra kollegiene i København

  Artikkel
 • Tallenes trollmann

  Publisert:

  Odd Aukrust, forskningssjef i Statistisk sentralbyrå 1953 1984 Tallenes trollmann Publisert: 31. mai 2001 Odd Aukrust har preget Statistisk sentralbyrå i nesten 50 år fra han ble ansatt som byråsjef v

  Artikkel
 • Gratulerer!

  Publisert:

  SSB 125 år Gratulerer! Publisert: 8. juni 2001 Statistisk sentralbyrås 125 års jubileum ble markerte 8. juni med feiring i Oslo Konserthus. På programmet sto blant annet tale ved statsminister Jens St

  Artikkel
 • Over 900 feiret bursdag

  Publisert:

  . Bare politiet slo SSB når det gjelder å ha svært stor tillit i befolkningen. - Med så gode skussmål kan vi se tilbake med tilfredshet

  Artikkel
 • Fakta og fortolkning i statistikkens historie

  Publisert:

  . Bestemte forhold ved naturgrunnlag, økonomi og befolkning ble studert på mer standardiserte måter. Denne måten å lage statistikk på Kiær befolkning var at befolkning og samfunnsliv ble gjort til forskningsfelt på en ny måte. I tidligere forestillinger var

  Artikkel
 • Kriminalitetskontroll som industri

  Publisert:

  vært over 2,5 millioner fanger i Sovjetsamveldet den gang, på en befolkning rundt 200 millioner fangetallet for 1999 med antall voksne i befolkningen. Vi ser da at fangetallet pr. 100 000 voksne stiger til 956, altså nesten 1 prosent. USA holder også god

  Artikkel
 • Otium og negotium på 78 grader nord

  Publisert:

  selvfølgelig om Longyearbyen på Svalbard. Denne artikkelen handler om befolkningens holdninger til går inn for at det innføres lokaldemokrati i Longyearbyen " (St.meld. nr. 9 1999-2000:122). Nå gjenstår spørsmålet om befolkningen

  Artikkel
 • Barn bor med far når far bor med mor

  Publisert:

  Samfunnsspeilet, 2001/3 Barn bor med far når far bor med mor Publisert: 19. juni 2001 Barns familier har gjennomgått store endringer de siste tiårene. Færre barn har gifte foreldre og færre lever i kj

  Artikkel
 • Hvor lenge kan jeg leve?

  Publisert:

  Samfunnsspeilet, 2001/3 Hvor lenge kan jeg leve? Publisert: 19. juni 2001 Det tenker jeg på når jeg er i det filosofiske hjørnet eller jeg ser døden i øynene. Ingen vet svaret. Jeg kan leve til jeg er

  Artikkel