Søkeresultat

Hopp til søkeresultater
Nettstedsøk

Fant 1825 treff for "befolkning" på nettstedet

Sorter etter:
 • Slik ser befolkningen i Norge ut

  Publisert:

  Slik ser befolkningen i Norge ut Publisert: 26. mai 2020 Befolkningspyramiden gir et bilde av en befolkning ut i fra alder og kjønn. Ved å sammenlikne befolkningspyramider over tid kan man se hvordan en befolkning har endret seg ved å for eksempel få

  Artikkel
 • Et historisk skifte: Snart flere eldre enn barn og unge

  Publisert:

  . Visualiseringen fungerer best på større skjermer, klikk her for fullversjon. Befolkningen Innvandring Henvendelser om nasjonale framskrivinger nasjfram@ssb.no Astri Syse astri.syse

  Artikkel
 • Svært svak folkevekst

  Publisert:

  statistikken Befolkning. Litt færre fødde, litt fleire døde Det vart fødd 13 000 born i første kvartal, og det registrerte utvandringar større enn det som er reelt i dette kvartalet. Befolkning Innvandring Magnus Haug magnus.haug

  Artikkel
 • Fortsatt svak vekst i antall personer med flyktningbakgrunn

  Publisert:

  0,5 prosentpoeng fra 2019. Av hele befolkningen i Norge utgjør personer med flyktningbakgrunn nå

  Artikkel
 • Økt arbeidsinnvandring i fjor

  Publisert:

  98.7 58.8 2017 87.7 91.9 99.0 67.0 2018 93.4 94.6 99.8 85.2 2019 98.5 99.2 100.0 98.4 Innvandring Befolkningen Mads Ivar Kirkeberg

  Artikkel
 • Oppgang i nettoinnvandringen

  Publisert:

  Oppgang i nettoinnvandringen Publisert: 28. april 2020 Nettoinnvandringen i 2019 var på 25 300, en økning på 7 200 fra året før. Dette er imidlertid nær en halvering siden toppen i 2012 på 47 300. For

  Artikkel
 • Halvparten av befolkningen dropper TV

  Publisert:

  Halvparten av befolkningen dropper TV Publisert: 19. mai 2020 Andelen som så på lineær-TV, inkludert direktesendt nett-TV i 2019, falt med 12 prosentpoeng fra befolkningen falt med hele 34 prosentpoeng i perioden fram til 2019, viser tall fra Norsk mediebarometer 2019

  Artikkel
 • Flere flytter til Svalbard

  Publisert:

  Flere flytter til Svalbard Publisert: 7. april 2020 Befolkningen i bosettingene Longyearbyen og Ny-Ålesund økte med 170 personer i løpet av 2019. Veksten skyldes i hovedsak endret flyttemønster. Forfatter: Vilni Verner Holst Bloch Befolkningen i bosettingene Longyearbyen og Ny

  Artikkel
 • Noen flere fikk norsk statsborgerskap i 2019

  Publisert:

  særlig med hensyn til kvinner som har kommet for å etablere seg med personer i den øvrige befolkningen

  Artikkel
 • Nesten 15 prosent er innvandrere

  Publisert:

  nær 800 000 innvandrere i Norge, noe som tilsvarer 14,7 prosent av befolkningen nær 800 000 innvandrere i Norge, noe som tilsvarer 14,7 prosent av befolkningen

  Artikkel
 • Me vart 39 400 fleire i 2019

  Publisert:

  fødde, ei aldrande befolkning og ei lang rekkje kommunar med minkande folketal. Det er nokre av tendensane som syner seg i dei nye års- og kvartalstala frå statistikken Befolkning, kor SSB for første gong publiserer befolkningsstatistikk for ei mengd nye kommunar

  Artikkel
 • Økt aksept for dagens flyktningpolitikk

  Publisert:

  Økt aksept for dagens flyktningpolitikk Publisert: 17. desember 2019 Flere gir uttrykk for at mulighetene for flyktninger og asylsøkere til å få opphold i Norge bør være uendret sammenlignet med i dag

  Artikkel
 • Befolkningens tilknytning til arbeidsmarkedet 2019

  Publisert:

  Befolkningens tilknytning til arbeidsmarkedet 2019 Publisert: 23. januar 2020 70,5 prosent av befolkningen mellom 15 og 74 70,5 prosent av befolkningen mellom 15 og 74 år var yrkesaktive i 2019. Forfatter: Tonje Køber / Ole Sandvik / Tor Petter

  Artikkel
 • Døtre av innvandrere får sitt første barn senere enn kvinner i resten av befolkningen

  Publisert:

  Døtre av innvandrere får sitt første barn senere enn kvinner i resten av befolkningen Publisert: 28. januar 2019: Lars Dommermuth Norskfødte med innvandrerforeldre utgjorde litt over 3 prosent av befolkningen i Norge per 1. januar 2018

  Artikkel
 • Flyttestrøm til Svalbard

  Publisert:

  Flyttestrøm til Svalbard Publisert: 2. oktober 2019 Befolkningen i Longyearbyen og Ny-Ålesund Befolkningen i Longyearbyen og Ny-Ålesund økte med 121 personer første halvår av 2019. Dette er den sterkeste veksten som er registrert siden 2009. Forfatter: Anders Sønstebø På tross av en

  Artikkel