Søkeresultat

Hopp til søkeresultater
Nettstedsøk

Fant 2070 treff for "befolkning" på nettstedet

Sorter etter:
 • 15 prosent av befolkningen snuser daglig

  Publisert:

  15 prosent av befolkningen snuser daglig Andelen som snuser daglig har nesten doblet seg de siste ti øker stadig i de yngre aldersgruppene. Statistikken Røyk, alkohol og andre rusmidler viser at 15 prosent av befolkningen i alderen 16–74

  Artikkel
 • Ingen vekst i antall personer med asylbakgrunn

  Publisert:

  0,1 prosentpoeng fra 2020. Av hele befolkningen utgjorde personer med flyktningbakgrunn 4,5 prosent, nokså likt som i fjor. Få

  Artikkel
 • Kvinner inntar Svalbard

  Publisert:

  Kvinner inntar Svalbard Publisert: 4. mai 2021 Befolkningen i bosettingene Longyearbyen og Ny-Ålesund: Vilni Verner Holst Bloch Befolkningen i bosettingene Longyearbyen og Ny-Ålesund økte med 31 personer i løpet av 2020. Økningen var størst blant kvinner

  Artikkel
 • Store inntektsforskjeller blant enslige mindreårige flyktninger

  Publisert:

  inkludere de som har forholdsvis lang botid, og er i aldersgruppen 30-39 år i denne analysen. Som sammenligningsgrupper benytter vi befolkningen i tilsvarende aldergrupper, samt personer med flyktningbakgrunn sammenligning var det tilsvarende tallet noe lavere for andre mindreårige flyktninger med 78 prosent, og noe høyere i befolkningen i samme alder med 86 prosent (se

  Artikkel
 • Koronaflytting og andre flyttinger i 2020 - Flytting mellom kommuner etter fra-sentralitet og til-sentralitet. 2020. Prosent- SSB

  Publisert:

  : Statistisk sentralbyrå Befolkningen Statistikk om koronakrisen Even Høydahl even.hoydahl@ssb.no 95 77 79 06 SSBs informasjonstjeneste informasjon

  Artikkel
 • Koronaflytting og andre flyttinger i 2020

  Publisert:

  øysamfunn uten veiforbindelse, til kommunesenteret. Og hovedtrenden er at utkantene i kommunene tynnes ut, mens befolkningen i økende grad samles i og rundt kommunesenteret. Befolkningen Statistikk om koronakrisen Even Høydahl even.hoydahl

  Artikkel
 • Laveste økning i bosatte innvandrere siden 2002

  Publisert:

  . Dette er 9 600 flere enn året før, noe som gir den laveste veksten siden 2002. Innvandrerne utgjør nå 14,8 prosent av befolkningen. Dette er 9 600 flere enn året før, noe som gir den laveste veksten siden 2002. Innvandrerne utgjør nå 14,8 prosent av befolkningen

  Artikkel
 • Nok en gang rekordlav fruktbarhet

  Publisert:

  . – Fruktbarheten til innvandrere har tradisjonelt ligget høyere enn blant den øvrige befolkningen. De siste årene har fruktbarheten til innvandrerkvinner imidlertid sunket i omtrent samme takt som befolkningen for 1.85 1.79 1.57 1.71 2017 1.78 1.75 1.49 1.62 2018 1.76 1.73 1.41 1.56 2019 1.71 1.70 1.35 1.53 2020 1.66 1.67 1.37 1.48 Befolkningen Espen Andersen

  Artikkel
 • Lågaste folkeauke sidan 2001

  Publisert:

  frå statistikken Befolkning. Spesielt låg innvandring våren 2020 Det var 38 100 innvandringar i 2020, noko som er det lågaste sidan 2004. Til samanlikning 27 100 innbyggjarar i byrjinga av året, mot 5 300 i kommunane med nedgang. – Fleirtalet av kommunane hadde nedgang i folketalet, men fleirtalet av befolkninga bur i kommunar med folkeauke, kommenterer Haug. Ein kan òg sjå

  Artikkel
 • Døtre av innvandrere får sitt første barn senere enn kvinner i resten av befolkningen

  Publisert:

  Døtre av innvandrere får sitt første barn senere enn kvinner i resten av befolkningen Publisert: 28. januar 2019: Lars Dommermuth Norskfødte med innvandrerforeldre utgjorde litt over 3 prosent av befolkningen i Norge per 1. januar 2018

  Artikkel
 • Overgang til norsk statsborgerskap påvirkes av familiemedlemmene

  Publisert:

  norsk statsborgerskap. I de 15 årene fra 2005 til 2019 ble befolkningen i Norge tilført 855 400 nye utenlandske statsborgere (altså gått ut av befolkningen ved utvandring (234 000) eller død (3 380). Blant de som hadde blitt norske, var andelen fortsatt bosatt vesentlig høyere (95 prosent). Norskfødte vil nødvendigvis være barn i mange år For å ha bli

  Artikkel
 • Økt tillit til innvandrere

  Publisert:

  løpet av perioden som undersøkelsen har pågått har andelen innvandrere i befolkningen

  Artikkel
 • Innvandringa opp att i tredje kvartal

  Publisert:

  Innvandringa opp att i tredje kvartal Publisert: 23. november 2020 Befolkninga i Noreg vaks med 9 800 personar i tredje kvartal låg, bidrog ein auke i innvandringa i tredje kvartal til oppgangen. Forfattar: Ane Margrete Tømmerås Befolkninga i Noreg vaks med 9 800 personar i tredje kvartal

  Artikkel
 • Nær halvparten av overføringsflyktningene har vedvarende lavinntekt

  Publisert:

  . Vi sammenligner overføringsflyktninger med andre personer med flyktningbakgrunn, innvandrere og hele befolkningen befolkningen (36 prosent) og noe mindre enn for alle innvandrere samlet (48 prosent). Lavest andel er bosatt i Nordland og Møre og Romsdal (4 prosent hver). 5

  Artikkel
 • Færre familieinnvandringer i 2019 - Familieetablering, etter familieinnvandrerens innvandringsår, referansepersonen innvandringsbakgrunn.Referansepersonen er 18-23 år. 1990-2019. Absolutte tall

  Publisert:

  . Referansepersonen er 18-23 år. 1990-2019. Absolutte tall Ialt I alt Innvandrer Øvrig befolkning øvrig befolkning Menn til øvrig befolkning Kvinner til øvrig befolkning I alt til

  Artikkel