Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Type

 • Artikkel (100+)

Vis alle

Statistikk

 • Befolkning (100+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 841 treff for "befolkning" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Fortsatt positive holdninger til innvandrere

   Publisert:

   å så langt som mulig gi et statistisk representativt utvalg av hele befolkningen i alderen 16-79 år

   Artikkel
  • Foreløpige tall på 250m-ruter

   Publisert:

   både til analyse av befolkningens geografiske spredning og endringer i denne. Eksempler på dette er analyser som ser: Befolkning, Statistisk sentralbyrå. Tabellen over viser hvordan antall ruter fordeler seg på

   Artikkel
  • Fleire fødde bidrog til folkevekst i 3. kvartal

   Publisert:

   Fleire fødde bidrog til folkevekst i 3. kvartal Befolkninga vaks med 13 000 personar i 3. kvartal. Det viser dei nye tala frå statistikken Befolkning. Også talet på døde auka i 3. kvartal. Det kan du lese meir om her

   Artikkel
  • Flere døde i 3. kvartal

   Publisert:

   første er at antallet eldre i befolkningen stadig øker. – Når det er flere eldre vil også antallet døde dødeligheten i befolkningen, altså hvor mange som dør i forhold til hvor mange vi er, sier Ane Tømmerås

   Artikkel
  • Origin and residential influences on the first partnership choices of the children of immigrants in Norway

   Publisert:

   betydningen av lokale partnermarkeder, det vil si andelen av befolkningen i bostedsfylket som har samme landbakgrunn

   Artikkel
  • Lavere befolkningsnedgang utenfor tettstedene i 2020

   Publisert:

   . Utenfor tettstedene ble imidlertid nedgangen i folketallet mindre i 2020 enn årene før. Andelen av landets befolkning som bor i tettsteder En hussamling skal: Tettsteders befolkning og areal, Statistisk sentralbyrå. Hvordan endres tettstedene Det er flere forhold som gir endringer i størrelsen på

   Artikkel
  • Rekordmange innbyggere

   Publisert:

   år har holdt seg rimelig stabilt det siste 10-året. Siden befolkningen har økt, synker likevel andelen barn og unge. Antallet barn i år i Longyearbyen. 1.1.2009-1.7.2021 Vis som figur Vis som tabell Kilde: Befolkningen på Svalbard, Statistisk

   Artikkel
  • Lengst pappaperm blant lærere, men langt fra en likedeling

   Publisert:

   ://www.ssb.no/befolkning/artikler-og-publikasjoner/_attachment/269745?_ts=1554ec73cc0 Oppdragsgiver: Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)

   Artikkel
  • Nå er vi over 5,4 millionar

   Publisert:

   Nå er vi over 5,4 millionar Befolkninga auka med nesten 3 400 personar i 2. kvartal. Det var nok til at vi passerte 5,4 millionar innbyggjarar frå statistikken Befolkning. Talet på utvandringar var svært høgt, men dette skuldast i stor grad etterregistreringar av utvandringar som eigentleg har skjedd i tidlegare kvartal

   Artikkel
  • Forskjellen i ledighet mellom innvandrere og befolkningen ellers er lite endret

   Publisert:

   Forskjellen i ledighet mellom innvandrere og befolkningen ellers er lite endret Befolkningen utenom innvandrerne hadde sterkest vekst i ledigheten i 2. og 3. kvartal 2020. I 4 øvrige befolkningen er omtrent som før pandemien. Vi tar i denne artikkelen for oss utviklingen i den registrerte ledigheten gjennom pandemiåret 2020 og ser på

   Artikkel
  • Mer bofaste flyktninger

   Publisert:

   får oppholdstillatelse her i landet, blir ofte bosatt mindre sentralt enn slik befolkningen generelt bor, Harald (2021): Store inntektsforskjeller blant enslige mindreårige flyktninger. Statistisk sentralbyrå. Hentet fra: https://www.ssb.no/befolkning/artikler

   Artikkel
  • Nå bor over 1 million nordmenn alene

   Publisert:

   . Det tilsvarer 18,8 prosent av befolkningen, og er en økning på 0,5 prosentpoeng fra i fjor. Ved større andel av befolkningen er blant de eldre, og det bidrar også til økningen i tallet på aleneboende. Ved inngangen til 2021 var det 10 000 flere eldre aleneboende enn i fjor

   Artikkel
  • Ingen vekst i antall personer med asylbakgrunn

   Publisert:

   0,1 prosentpoeng fra 2020. Av hele befolkningen utgjorde personer med flyktningbakgrunn 4,5 prosent, nokså likt som i fjor. Få

   Artikkel
  • Koronapandemien la en sterk demper på innvandringen i fjor

   Publisert:

   ://www.ssb.no/befolkning/statistikker/flyktninger/aar). Mange flytter ut av landet igjen Mange av dem som innvandrer til Norge, flytter ut igjen av ulike årsaker

   Artikkel
  • Overraskende økning i fruktbarheten

   Publisert:

   født 13 700 barn i Norge. Det er nesten 700 flere barn enn i 1. kvartal 2020, viser nye kvartalstall fra statistikken Befolkning

   Artikkel