400040
400040
faktaside
2020-03-24T08:00:00.000Z
no

Indikatorer for

Bærekraftsmålene

Innhold på siden

Bærekraftsmålene ble vedtatt av FNs medlemsland i 2015 og består av 17 mål og 169 delmål som ser miljø, økonomi og sosial utvikling i sammenheng i en felles plan for utvikling frem mot 2030 (A/RES/70/1). Denne faktasiden viser utviklingen for Norge innen utvalgte indikatorer som er bestemt på globalt nivå for å følge utviklingen for bærekraftsmålene.

1. Utrydde fattigdom

Delmål 1.2: Halvere relativ fattigdom

Nøkkeltall

Andel personer med vedvarende lavinntekt (1.2.2)

Andel personer med vedvarende lavinntekt (1.2.2)

9.8  %

[ 2016-2018 ]

1.6 prosentpoeng

endring fra ti år før

Andel personer med vedvarende lavinntekt (1.2.2)

Andel personer med vedvarende lavinntekt
Andel personer med vedvarende lavinntekt
1996-1998 8.9
1997-1999 8.1
1998-2000 8.2
1999-2001 7.8
2000-2002 8.1
2001-2003 7.9
2002-2004 8.5
2003-2005 7.9
2004-2006 7.9
2005-2007 8.1
2006-2008 8.2
2007-2009 8.1
2008-2010 7.9
2009-2011 7.7
2010-2012 7.9
2011-2013 8.6
2012-2014 9.0
2013-2015 9.3
2014-2016 9.4
2015-2017 9.6
2016-2018 9.8
Andel personer med vedvarende lavinntekt (1.2.2)
Andel personer med vedvarende lavinntekt
1996-1998 8.9
1997-1999 8.1
1998-2000 8.2
1999-2001 7.8
2000-2002 8.1
2001-2003 7.9
2002-2004 8.5
2003-2005 7.9
2004-2006 7.9
2005-2007 8.1
2006-2008 8.2
2007-2009 8.1
2008-2010 7.9
2009-2011 7.7
2010-2012 7.9
2011-2013 8.6
2012-2014 9.0
2013-2015 9.3
2014-2016 9.4
2015-2017 9.6
2016-2018 9.8

Det er ingen offisiell definisjon av fattigdom i Norge. Dette må belyses indirekte ved hjelp av relaterte indikatorer. Andel personer med vedvarende lavinntekt er en slik indirekte indikator som angir hvor stor andel av befolkningen som lever i husholdninger med relativt lave inntekter over tid. Det trenger ikke å bety at de er fattige, men heller at de har en forhøyet risiko for fattigdom. For ytterligere informasjon se metadatadokumentet nederst på siden.

Delmål 1.3: Innføre nasjonalt tilpassede sosiale velferdsordninger

Nøkkeltall

Andel av befolkningen, 67-74 år, som får alderspensjon (1.3.1)

Andel av befolkningen, 67-74 år, som får alderspensjon (1.3.1)

98.0  %

[ 2019 ]

Nøkkeltall

Andel av befolkningen, 75 år og eldre, som får alderspensjon (1.3.1)

Andel av befolkningen, 75 år og eldre, som får alderspensjon (1.3.1)

99.5  %

[ 2019 ]

Antall som mottar sosialhjelp (1.3.1)

Sosialhjelpsmottakere Sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp som hovedinntekt
Sosialhjelpsmottakere Sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp som hovedinntekt
2009 117653 50323
2010 119444 48784
2011 118009 46658
2012 114804 46046
2013 120775 49152
2014 125407 51724
2015 127372 52655
2016 130405 53155
2017 132659 53620
2018 133140 54920
2019 129894 53294
Antall som mottar sosialhjelp (1.3.1)
Sosialhjelpsmottakere Sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp som hovedinntekt
2009 117653 50323
2010 119444 48784
2011 118009 46658
2012 114804 46046
2013 120775 49152
2014 125407 51724
2015 127372 52655
2016 130405 53155
2017 132659 53620
2018 133140 54920
2019 129894 53294

Delmål 1.5: Bygge opp motstandskraft hos fattige og personer i utsatte situasjoner

Nøkkeltall

Implementering av nasjonale strategier for reduksjon av katastroferisiko i tråd med Sendai-rammeverket. Gjennomføringsnivå: 0,0 lavest - 1,0 høyest (1.5.3)

Implementering av nasjonale strategier for reduksjon av katastroferisiko i tråd med Sendai-rammeverket. Gjennomføringsnivå: 0,0 lavest - 1,0 høyest (1.5.3)

0.975

[ 2019 ]

For kilde og begrunnelse se metadatadokumentet nederst på siden

Nøkkeltall

Andel av lokale myndigheter som vedtar og gjennomfører lokale strategier for katastrofeberedskap i tråd med tilsvarende nasjonale strategier (1.5.4)

Andel av lokale myndigheter som vedtar og gjennomfører lokale strategier for katastrofeberedskap i tråd med tilsvarende nasjonale strategier (1.5.4)

98.000  %

[ 2019 ]

For kilde og begrunnelse se metadatadokumentet nederst på siden

Delmål 1.a: Mobilisere ressurser for å avskaffe fattigdom

Nøkkeltall

Andel av offentlig forvaltnings totale utgifter til viktige tjenester, utdanning, helse og sosial beskyttelse (1.a.2)

Andel av offentlig forvaltnings totale utgifter til viktige tjenester, utdanning, helse og sosial beskyttelse (1.a.2)

66.6 %

[ 2019 ]

0 prosentpoeng

endring fra ti år før

Andel av offentlig forvaltnings totale utgifter til viktige tjenester, utdanning, helse og sosial beskyttelse (1.a.2)

Andel av offentlig forvaltnings totale utgifter til viktige tjenester, utdanning, helse og sosial beskyttelse
Andel av offentlig forvaltnings totale utgifter til viktige tjenester, utdanning, helse og sosial beskyttelse
1997 64
1998 65
1999 66
2000 66
2001 67
2002 68
2003 68
2004 68
2005 68
2006 66
2007 66
2008 66
2009 67
2010 67
2011 67
2012 68
2013 68
2014 68
2015 68
2016 68
2017 68
2018 67
2019 67
Andel av offentlig forvaltnings totale utgifter til viktige tjenester, utdanning, helse og sosial beskyttelse (1.a.2)
Andel av offentlig forvaltnings totale utgifter til viktige tjenester, utdanning, helse og sosial beskyttelse
1997 64
1998 65
1999 66
2000 66
2001 67
2002 68
2003 68
2004 68
2005 68
2006 66
2007 66
2008 66
2009 67
2010 67
2011 67
2012 68
2013 68
2014 68
2015 68
2016 68
2017 68
2018 67
2019 67

Offentlig forvaltnings totale utgifter (1.a.2)

Helse Utdanning Sosial beskyttelse Andre formål
Helse Utdanning Sosial beskyttelse Andre formål
1997 77501 68747 186123 184009
1998 87150 71906 200687 193684
1999 94727 74256 217346 199616
2000 101467 78474 233497 210226
2001 110085 85303 256849 224733
2002 121247 89820 276277 234498
2003 130154 99083 294788 249748
2004 135089 100558 311265 253251
2005 142106 103365 321276 267664
2006 150002 108646 339813 302163
2007 158442 113758 362924 332064
2008 167904 121437 396086 357095
2009 177474 131006 432663 371228
2010 186388 135806 456685 379819
2011 195114 139621 484817 396179
2012 206914 144271 511230 402421
2013 221055 150141 541345 430348
2014 237234 160392 571316 460986
2015 250097 169455 607147 482149
2016 260318 174430 635611 500265
2017 270455 183168 655557 526550
2018 283777 190923 674564 557434
2019 302526 199043 702303 603396
Offentlig forvaltnings totale utgifter (1.a.2)
Helse Utdanning Sosial beskyttelse Andre formål
1997 77501 68747 186123 184009
1998 87150 71906 200687 193684
1999 94727 74256 217346 199616
2000 101467 78474 233497 210226
2001 110085 85303 256849 224733
2002 121247 89820 276277 234498
2003 130154 99083 294788 249748
2004 135089 100558 311265 253251
2005 142106 103365 321276 267664
2006 150002 108646 339813 302163
2007 158442 113758 362924 332064
2008 167904 121437 396086 357095
2009 177474 131006 432663 371228
2010 186388 135806 456685 379819
2011 195114 139621 484817 396179
2012 206914 144271 511230 402421
2013 221055 150141 541345 430348
2014 237234 160392 571316 460986
2015 250097 169455 607147 482149
2016 260318 174430 635611 500265
2017 270455 183168 655557 526550
2018 283777 190923 674564 557434
2019 302526 199043 702303 603396

2. Utrydde sult

Delmål 2.5: Opprettholde det genetiske mangfoldet av frø, kulturplanter og husdyr samt beslektede ville arter

Nøkkeltall

Antall aksesjoner av norske kulturplanter lagret i genbanker (2.5.1)

Antall aksesjoner av norske kulturplanter lagret i genbanker (2.5.1)

4363.000

[ 2018 ]

Plantemangfold bevart i genbanker beskrives ofte som en aksesjon, i betydningen: En genetisk unik enhet av en plantegenetisk ressurs.

En plantesort kan være en aksesjon. En landrase/landsort kan være en aksesjon. Derfor kan det også finnes flere aksesjoner av samme sort.

kilde: NIBIO

Nøkkeltall

Andel nasjonale husdyrraser sikret i genbanker eller bevaringsbesetninger (2.5.1)

Andel nasjonale husdyrraser sikret i genbanker eller bevaringsbesetninger (2.5.1)

80.85 %

[ 2019 ]

Andel av lokale arter klassifisert som utrydningstruet, ikke utrydningstruet eller der faren for utrydning ikke er kjent, prosent (2.5.2)

Andel av lokale arter klassifisert som ikke utrydningstruet Andel av lokale arter klassifisert som utrydningstruet Andel av lokale arter der faren for utrydning ikke er kjent
Andel av lokale arter klassifisert som ikke utrydningstruet Andel av lokale arter klassifisert som utrydningstruet Andel av lokale arter der faren for utrydning ikke er kjent
2018 21.3 53.2 25.5
Andel av lokale arter klassifisert som utrydningstruet, ikke utrydningstruet eller der faren for utrydning ikke er kjent, prosent (2.5.2)
Andel av lokale arter klassifisert som ikke utrydningstruet Andel av lokale arter klassifisert som utrydningstruet Andel av lokale arter der faren for utrydning ikke er kjent
2018 21.3 53.2 25.5

3. God helse og livskvalitet

Delmål 3.2: Redde alle barn under fem år fra å dø, hvis det kan forhindres

Nøkkeltall

Dødelighet blant jenter under fem år (3.2.1)

Dødelighet blant jenter under fem år (3.2.1)

3.04 per 1 000 barn

[ 2013 ]

65.4 %

endring fra 25 år før

Nøkkeltall

Dødelighet blant gutter under fem år (3.2.1)

Dødelighet blant gutter under fem år (3.2.1)

2.75 per 1 000 barn

[ 2013 ]

75.2 %

endring fra 25 år før

Dødelighet blant barn under fem år (3.2.1)

Dødelighet per 1 000 barn for jenter under fem år Dødelighet per 1 000 barn for gutter under fem år
Dødelighet per 1 000 barn for jenter under fem år Dødelighet per 1 000 barn for gutter under fem år
1967 15.48 20.55
1968 15.05 18.18
1969 14.23 19.39
1970 12.70 18.98
1971 12.92 18.35
1972 12.16 17.10
1973 11.95 15.78
1974 10.21 15.57
1975 11.21 14.95
1976 10.48 12.78
1977 9.27 13.13
1978 9.69 11.42
1979 8.58 12.88
1980 8.55 10.91
1981 8.52 11.29
1982 9.13 10.27
1983 9.34 10.89
1984 9.18 11.19
1985 8.00 12.38
1986 9.00 10.32
1987 8.91 11.07
1988 8.78 11.08
1989 8.44 10.77
1990 6.89 9.28
1991 6.85 7.49
1992 6.09 7.53
1993 5.37 7.20
1994 5.27 6.71
1995 4.28 6.27
1996 4.64 5.90
1997 4.87 5.49
1998 4.60 6.34
1999 4.26 5.73
2000 4.12 5.18
2001 4.58 5.34
2002 3.95 4.58
2003 3.93 4.59
2004 3.54 3.96
2005 3.22 3.72
2006 3.65 4.66
2007 3.07 4.13
2008 3.03 3.71
2009 3.05 4.09
2010 2.96 3.23
2011 2.06 3.46
2012 2.59 3.25
2013 3.04 2.75
Dødelighet blant barn under fem år (3.2.1)
Dødelighet per 1 000 barn for jenter under fem år Dødelighet per 1 000 barn for gutter under fem år
1967 15.48 20.55
1968 15.05 18.18
1969 14.23 19.39
1970 12.70 18.98
1971 12.92 18.35
1972 12.16 17.10
1973 11.95 15.78
1974 10.21 15.57
1975 11.21 14.95
1976 10.48 12.78
1977 9.27 13.13
1978 9.69 11.42
1979 8.58 12.88
1980 8.55 10.91
1981 8.52 11.29
1982 9.13 10.27
1983 9.34 10.89
1984 9.18 11.19
1985 8.00 12.38
1986 9.00 10.32
1987 8.91 11.07
1988 8.78 11.08
1989 8.44 10.77
1990 6.89 9.28
1991 6.85 7.49
1992 6.09 7.53
1993 5.37 7.20
1994 5.27 6.71
1995 4.28 6.27
1996 4.64 5.90
1997 4.87 5.49
1998 4.60 6.34
1999 4.26 5.73
2000 4.12 5.18
2001 4.58 5.34
2002 3.95 4.58
2003 3.93 4.59
2004 3.54 3.96
2005 3.22 3.72
2006 3.65 4.66
2007 3.07 4.13
2008 3.03 3.71
2009 3.05 4.09
2010 2.96 3.23
2011 2.06 3.46
2012 2.59 3.25
2013 3.04 2.75

Dødelighet blant nyfødte (3.2.2)

Spedbarnsdødelighet. Neonatalt døde per 1000 levendefødte, jenter Spedbarnsdødelighet. Neonatalt døde per 1000 levendefødte, gutter
Spedbarnsdødelighet. Neonatalt døde per 1000 levendefødte, jenter Spedbarnsdødelighet. Neonatalt døde per 1000 levendefødte, gutter
1968 9.21 10.94
1969 9.07 11.73
1970 7.56 11.33
1971 7.34 11.51
1972 7.78 10.04
1973 6.69 10.20
1974 5.83 8.95
1975 5.89 8.67
1976 6.18 7.78
1977 5.26 7.62
1978 5.10 5.97
1979 4.75 6.12
1980 4.30 5.89
1981 3.79 5.16
1982 4.20 5.12
1983 4.19 5.41
1984 4.10 4.74
1985 3.31 5.79
1986 3.89 4.48
1987 4.12 5.21
1988 3.93 5.22
1989 3.99 4.07
1990 2.80 5.12
1991 3.66 3.71
1992 3.42 4.18
1993 2.96 4.12
1994 3.06 4.18
1995 1.89 3.52
1996 2.32 2.84
1997 2.66 2.97
1998 2.30 3.45
1999 2.28 3.21
2000 2.04 3.31
2001 2.45 3.29
2002 2.52 2.13
2003 2.05 2.82
2004 1.93 2.47
2005 1.97 2.05
2006 1.98 2.74
2007 2.02 2.05
2008 1.62 2.35
2009 1.61 2.85
2010 1.64 1.66
2011 1.18 2.07
2012 1.58 1.98
2013 1.78 1.54
2014 1.89 1.99
2015 1.45 1.53
2016 1.38 1.49
2017 1.51 1.69
2018 1.33 1.81
Dødelighet blant nyfødte (3.2.2)
Spedbarnsdødelighet. Neonatalt døde per 1000 levendefødte, jenter Spedbarnsdødelighet. Neonatalt døde per 1000 levendefødte, gutter
1968 9.21 10.94
1969 9.07 11.73
1970 7.56 11.33
1971 7.34 11.51
1972 7.78 10.04
1973 6.69 10.20
1974 5.83 8.95
1975 5.89 8.67
1976 6.18 7.78
1977 5.26 7.62
1978 5.10 5.97
1979 4.75 6.12
1980 4.30 5.89
1981 3.79 5.16
1982 4.20 5.12
1983 4.19 5.41
1984 4.10 4.74
1985 3.31 5.79
1986 3.89 4.48
1987 4.12 5.21
1988 3.93 5.22
1989 3.99 4.07
1990 2.80 5.12
1991 3.66 3.71
1992 3.42 4.18
1993 2.96 4.12
1994 3.06 4.18
1995 1.89 3.52
1996 2.32 2.84
1997 2.66 2.97
1998 2.30 3.45
1999 2.28 3.21
2000 2.04 3.31
2001 2.45 3.29
2002 2.52 2.13
2003 2.05 2.82
2004 1.93 2.47
2005 1.97 2.05
2006 1.98 2.74
2007 2.02 2.05
2008 1.62 2.35
2009 1.61 2.85
2010 1.64 1.66
2011 1.18 2.07
2012 1.58 1.98
2013 1.78 1.54
2014 1.89 1.99
2015 1.45 1.53
2016 1.38 1.49
2017 1.51 1.69
2018 1.33 1.81

Delmål 3.6: Redusere antall dødsfall og skader forårsaket av trafikkulykker

Drepte og hardt skadde i trafikkulykker (3.6.1)

Drepte Hardt skadde
Drepte Hardt skadde
1946 5.1 21.5
1947 3.0 20.1
1948 4.9 24.1
1949 4.2 31.7
1950 4.1 31.9
1951 5.3 33.3
1952 4.7 36.0
1953 4.8 40.8
1954 5.1 48.5
1955 6.2 54.2
1956 8.3 58.2
1957 8.4 61.1
1958 7.6 71.2
1959 8.6 77.8
1960 8.6 82.0
1961 10.1 92.1
1962 9.6 88.9
1963 10.1 96.5
1964 10.4 94.9
1965 11.3 91.5
1966 11.8 98.7
1967 12.6 111.0
1968 12.5 107.1
1969 12.8 111.0
1970 14.4 117.1
1971 13.6 103.9
1972 12.4 101.9
1973 12.9 93.3
1974 12.7 88.5
1975 13.4 88.3
1976 11.7 81.0
1977 10.9 69.7
1978 10.7 65.3
1979 10.7 55.2
1980 8.8 47.6
1981 8.2 48.7
1982 9.7 45.0
1983 9.9 43.9
1984 9.8 46.3
1985 9.7 45.4
1986 10.8 49.0
1987 9.5 42.1
1988 9.0 37.9
1989 9.0 39.2
1990 7.8 38.5
1991 7.6 34.1
1992 7.6 32.7
1993 6.5 31.7
1994 6.5 30.0
1995 7.0 30.8
1996 5.8 31.0
1997 6.9 30.4
1998 7.9 29.9
1999 6.8 25.6
2000 7.6 28.1
2001 6.1 23.1
2002 6.8 25.3
2003 6.1 21.7
2004 5.6 21.3
2005 4.8 21.1
2006 5.2 20.1
2007 4.9 18.6
2008 5.3 18.1
2009 4.4 15.5
2010 4.3 14.7
2011 3.4 13.8
2012 2.9 14.0
2013 3.7 13.9
2014 2.9 13.2
2015 2.3 13.4
2016 2.6 12.6
2017 2.0 12.6
2018 2.0 11.4
2019 2.0 10.6
Drepte og hardt skadde i trafikkulykker (3.6.1)
Drepte Hardt skadde
1946 5.1 21.5
1947 3.0 20.1
1948 4.9 24.1
1949 4.2 31.7
1950 4.1 31.9
1951 5.3 33.3
1952 4.7 36.0
1953 4.8 40.8
1954 5.1 48.5
1955 6.2 54.2
1956 8.3 58.2
1957 8.4 61.1
1958 7.6 71.2
1959 8.6 77.8
1960 8.6 82.0
1961 10.1 92.1
1962 9.6 88.9
1963 10.1 96.5
1964 10.4 94.9
1965 11.3 91.5
1966 11.8 98.7
1967 12.6 111.0
1968 12.5 107.1
1969 12.8 111.0
1970 14.4 117.1
1971 13.6 103.9
1972 12.4 101.9
1973 12.9 93.3
1974 12.7 88.5
1975 13.4 88.3
1976 11.7 81.0
1977 10.9 69.7
1978 10.7 65.3
1979 10.7 55.2
1980 8.8 47.6
1981 8.2 48.7
1982 9.7 45.0
1983 9.9 43.9
1984 9.8 46.3
1985 9.7 45.4
1986 10.8 49.0
1987 9.5 42.1
1988 9.0 37.9
1989 9.0 39.2
1990 7.8 38.5
1991 7.6 34.1
1992 7.6 32.7
1993 6.5 31.7
1994 6.5 30.0
1995 7.0 30.8
1996 5.8 31.0
1997 6.9 30.4
1998 7.9 29.9
1999 6.8 25.6
2000 7.6 28.1
2001 6.1 23.1
2002 6.8 25.3
2003 6.1 21.7
2004 5.6 21.3
2005 4.8 21.1
2006 5.2 20.1
2007 4.9 18.6
2008 5.3 18.1
2009 4.4 15.5
2010 4.3 14.7
2011 3.4 13.8
2012 2.9 14.0
2013 3.7 13.9
2014 2.9 13.2
2015 2.3 13.4
2016 2.6 12.6
2017 2.0 12.6
2018 2.0 11.4
2019 2.0 10.6

Delmål 3.7: Sikre allmenn tilgang til tjenester knyttet til seksuell og reproduktiv helse, herunder familieplanlegging

Nøkkeltall

Fødselstall blant unge jenter, 15-19 år, per 1 000 kvinner i den aktuelle aldersgruppen (3.7.2)

Fødselstall blant unge jenter, 15-19 år, per 1 000 kvinner i den aktuelle aldersgruppen (3.7.2)

2.3  per 1 000 kvinner

[ 2019 ]

84.3 %

endring fra 25 år før

Fødselstall blant unge jenter, 15-19 år, per 1 000 kvinner i den aktuelle aldersgruppen (3.7.2)

Levendefødte per 1 000 kvinner
Levendefødte per 1 000 kvinner
1986 18.2
1987 17.7
1988 18.2
1989 17.7
1990 17.1
1991 16.7
1992 16.0
1993 15.0
1994 14.4
1995 13.5
1996 13.5
1997 12.7
1998 12.4
1999 11.7
2000 11.7
2001 11.0
2002 10.1
2003 9.1
2004 8.2
2005 8.0
2006 8.7
2007 9.1
2008 9.3
2009 9.5
2010 8.4
2011 7.1
2012 6.0
2013 5.6
2014 5.0
2015 4.6
2016 3.9
2017 3.0
2018 2.5
2019 2.3
Fødselstall blant unge jenter, 15-19 år, per 1 000 kvinner i den aktuelle aldersgruppen (3.7.2)
Levendefødte per 1 000 kvinner
1986 18.2
1987 17.7
1988 18.2
1989 17.7
1990 17.1
1991 16.7
1992 16.0
1993 15.0
1994 14.4
1995 13.5
1996 13.5
1997 12.7
1998 12.4
1999 11.7
2000 11.7
2001 11.0
2002 10.1
2003 9.1
2004 8.2
2005 8.0
2006 8.7
2007 9.1
2008 9.3
2009 9.5
2010 8.4
2011 7.1
2012 6.0
2013 5.6
2014 5.0
2015 4.6
2016 3.9
2017 3.0
2018 2.5
2019 2.3

Delmål 3.a: Styrke gjennomføringen av Verdens helseorganisasjons rammekonvensjon om forebygging av tobakksskader

Nøkkeltall

Andel dagligrøykere, kvinner 16-74 år (3.a.1)

Andel dagligrøykere, kvinner 16-74 år (3.a.1)

9  %

[ 2019 ]

73 %

endring fra 25 år før

Nøkkeltall

Andel dagligrøykere, menn 16-74 år (3.a.1)

Andel dagligrøykere, menn 16-74 år (3.a.1)

9  %

[ 2019 ]

73.8 %

endring fra 25 år før

Andel røykere i befolkningen, 16-74 år (3.a.1)

Andel dagligrøykere (kvinner) Andel dagligrøykere (menn) Andel av-og-til-røykere (kvinner) Andel av-og-til-røykere (menn)
Andel dagligrøykere (kvinner) Andel dagligrøykere (menn) Andel av-og-til-røykere (kvinner) Andel av-og-til-røykere (menn)
1973 32 52 10 9
1974 32 51 9 9
1975 32 50 9 8
1976 31 47 10 9
1977 31 46 10 10
1978 31 44 10 10
1979 31 44 10 9
1980 31 42 9 9
1981 32 40 10 8
1982 32 41 9 9
1983 33 41 9 8
1984 33 42 9 8
1985 32 41 9 9
1986 32 40 10 9
1987 33 40 10 9
1988 34 40 9 9
1989 34 38 9 9
1990 33 37 9 9
1991 33 37 9 10
1992 33 37 9 10
1993 33 37 10 11
1994 32 35 12 13
1995 32 34 12 13
1996 32 34 12 13
1997 33 34 12 12
1998 32 34 12 11
1999 32 32 11 11
2000 31 31 11 11
2001 31 30 10 12
2002 28 29 11 12
2003 27 28 11 12
2004 25 27 11 11
2005 24 26 11 11
2006 24 23 10 11
2007 22 22 9 10
2008 21 21 9 10
2009 20 21 8 10
2010 19 19 9 11
2011 18 17 10 11
2012 16 16 9 11
2013 14 15 7 10
2014 13 14 8 11
2015 13 13 8 10
2016 11 13 7 10
2017 10 12 6 10
2018 11 12 8 10
2019 9 9 8 11
Andel røykere i befolkningen, 16-74 år (3.a.1)
Andel dagligrøykere (kvinner) Andel dagligrøykere (menn) Andel av-og-til-røykere (kvinner) Andel av-og-til-røykere (menn)
1973 32 52 10 9
1974 32 51 9 9
1975 32 50 9 8
1976 31 47 10 9
1977 31 46 10 10
1978 31 44 10 10
1979 31 44 10 9
1980 31 42 9 9
1981 32 40 10 8
1982 32 41 9 9
1983 33 41 9 8
1984 33 42 9 8
1985 32 41 9 9
1986 32 40 10 9
1987 33 40 10 9
1988 34 40 9 9
1989 34 38 9 9
1990 33 37 9 9
1991 33 37 9 10
1992 33 37 9 10
1993 33 37 10 11
1994 32 35 12 13
1995 32 34 12 13
1996 32 34 12 13
1997 33 34 12 12
1998 32 34 12 11
1999 32 32 11 11
2000 31 31 11 11
2001 31 30 10 12
2002 28 29 11 12
2003 27 28 11 12
2004 25 27 11 11
2005 24 26 11 11
2006 24 23 10 11
2007 22 22 9 10
2008 21 21 9 10
2009 20 21 8 10
2010 19 19 9 11
2011 18 17 10 11
2012 16 16 9 11
2013 14 15 7 10
2014 13 14 8 11
2015 13 13 8 10
2016 11 13 7 10
2017 10 12 6 10
2018 11 12 8 10
2019 9 9 8 11

4. God utdanning

Delmål 4.1: Sikre at alle jenter og gutter fullfører gratis og likeverdig grunnskole og videregående opplæring av høy kvalitet

Nøkkeltall

Andel barn som har oppnådd grunnleggende kompetanse i lesing ved utgangen av grunnskolen (4.1.1)

Andel barn som har oppnådd grunnleggende kompetanse i lesing ved utgangen av grunnskolen (4.1.1)

80.7 %

[ 2018 ]

Nøkkeltall

Andel barn som har oppnådd grunnleggende kompetanse i regning ved utgangen av grunnskolen (4.1.1)

Andel barn som har oppnådd grunnleggende kompetanse i regning ved utgangen av grunnskolen (4.1.1)

81.1 %

[ 2018 ]

Andel barn som har oppnådd grunnleggende kompetanse ved utgangen av grunnskolen (4.1.1)

Lesing (jenter)

87.8 %

[ 2018 ]

Lesing (gutter)

73.7 %

[ 2018 ]

Regning (jenter)

83.4 %

[ 2018 ]

Regning (gutter)

81.1 %

[ 2018 ]

Andel barn som har oppnådd grunnleggende kompetanse ved utgangen av grunnskolen (4.1.1)

Elever i 10.trinn som har oppnådd minimum leseferdighet (prosent) Jenter i 10.trinnsom har oppnådd minimum leseferdighet (prosent) Gutter i 10.trinn som har oppnådd minimum leseferdighet (prosent) Elever i 10.trinn som har oppnådd minimum ferdighet i regning (prosent) Jenter i 10.trinn som har oppnådd minimum ferdighet i regning (prosent) Gutter i 10.trinn som har oppnådd minimum ferdighet i regning (prosent)
Elever i 10.trinn som har oppnådd minimum leseferdighet (prosent) Jenter i 10.trinnsom har oppnådd minimum leseferdighet (prosent) Gutter i 10.trinn som har oppnådd minimum leseferdighet (prosent) Elever i 10.trinn som har oppnådd minimum ferdighet i regning (prosent) Jenter i 10.trinn som har oppnådd minimum ferdighet i regning (prosent) Gutter i 10.trinn som har oppnådd minimum ferdighet i regning (prosent)
2003 81.9 88.7 75.2 79.2 78.9 79.4
2006 77.6 85.1 70.6 77.8 77.6 77.9
2009 85.0 91.7 78.6 81.8 81.6 82.0
2012 83.8 90.4 77.5 77.7 78.0 77.4
2015 85.1 90.8 79.5 82.9 84.7 81.2
2018 80.7 87.8 73.7 81.1 83.4 81.1
Andel barn som har oppnådd grunnleggende kompetanse ved utgangen av grunnskolen (4.1.1)
Elever i 10.trinn som har oppnådd minimum leseferdighet (prosent) Jenter i 10.trinnsom har oppnådd minimum leseferdighet (prosent) Gutter i 10.trinn som har oppnådd minimum leseferdighet (prosent) Elever i 10.trinn som har oppnådd minimum ferdighet i regning (prosent) Jenter i 10.trinn som har oppnådd minimum ferdighet i regning (prosent) Gutter i 10.trinn som har oppnådd minimum ferdighet i regning (prosent)
2003 81.9 88.7 75.2 79.2 78.9 79.4
2006 77.6 85.1 70.6 77.8 77.6 77.9
2009 85.0 91.7 78.6 81.8 81.6 82.0
2012 83.8 90.4 77.5 77.7 78.0 77.4
2015 85.1 90.8 79.5 82.9 84.7 81.2
2018 80.7 87.8 73.7 81.1 83.4 81.1

Delmål 4.2: Sikre alle jenter og gutter tilgang til god og tidlig omsorg og førskole

Deltakelse i organisert læring ett år før offisiell skolestart (4.2.2)

Deltakelse i organisert utdanning året før obligatorisk skolestart, jenter (prosent) Deltakelse i organisert utdanning året før obligatorisk skolestart, gutter (prosent) Deltakelse i organisert utdanning året før obligatorisk skolestart (prosent)
Deltakelse i organisert utdanning året før obligatorisk skolestart, jenter (prosent) Deltakelse i organisert utdanning året før obligatorisk skolestart, gutter (prosent) Deltakelse i organisert utdanning året før obligatorisk skolestart (prosent)
2002 84.8
2003 85.7
2004 87.0
2005 91.2
2006 93.6
2007 93.0
2008 93.4
2009 97.5 97.6 97.5
2010 98.6 100.0 99.3
2011 98.7 99.0 98.9
2012 99.4 100.0 99.7
2013 98.6 98.8 98.7
2014 99.3 99.4 99.4
2015 99.9 99.6 99.7
2016 97.9 97.8 97.8
2017 96.5 96.0 96.2
2018 97.2 96.8 97.0
Deltakelse i organisert læring ett år før offisiell skolestart (4.2.2)
Deltakelse i organisert utdanning året før obligatorisk skolestart, jenter (prosent) Deltakelse i organisert utdanning året før obligatorisk skolestart, gutter (prosent) Deltakelse i organisert utdanning året før obligatorisk skolestart (prosent)
2002 84.8
2003 85.7
2004 87.0
2005 91.2
2006 93.6
2007 93.0
2008 93.4
2009 97.5 97.6 97.5
2010 98.6 100.0 99.3
2011 98.7 99.0 98.9
2012 99.4 100.0 99.7
2013 98.6 98.8 98.7
2014 99.3 99.4 99.4
2015 99.9 99.6 99.7
2016 97.9 97.8 97.8
2017 96.5 96.0 96.2
2018 97.2 96.8 97.0

Delmål 4.3: Sikre kvinner og menn lik tilgang til god teknisk og yrkesfaglig opplæring og høyere utdanning

Andel ungdommer (15-24 år) som tar teknisk eller yrkesfaglig utdanning (4.3.3)

Kvinner Menn Begge kjønn
Kvinner Menn Begge kjønn
2002 17.2 21.9 19.6
2003 17.6 22.6 20.2
2004 18.4 23.5 21.0
2005 18.7 24.0 21.4
2006 18.7 24.7 21.8
2007 17.8 24.8 21.4
2008 16.4 24.1 20.3
2009 15.5 23.1 19.4
2010 15.7 22.5 19.2
2011 15.3 21.6 18.5
2012 14.7 21.4 18.1
2013 15.0 22.6 18.9
2014 14.3 22.3 18.4
2015 13.8 22.0 18.0
2016 13.9 22.1 18.1
2017 13.5 21.8 17.8
2018 13.2 21.4 17.4
Andel ungdommer (15-24 år) som tar teknisk eller yrkesfaglig utdanning (4.3.3)
Kvinner Menn Begge kjønn
2002 17.2 21.9 19.6
2003 17.6 22.6 20.2
2004 18.4 23.5 21.0
2005 18.7 24.0 21.4
2006 18.7 24.7 21.8
2007 17.8 24.8 21.4
2008 16.4 24.1 20.3
2009 15.5 23.1 19.4
2010 15.7 22.5 19.2
2011 15.3 21.6 18.5
2012 14.7 21.4 18.1
2013 15.0 22.6 18.9
2014 14.3 22.3 18.4
2015 13.8 22.0 18.0
2016 13.9 22.1 18.1
2017 13.5 21.8 17.8
2018 13.2 21.4 17.4

5. Likestilling mellom kjønnene

Delmål 5.1: Stoppe alle former for diskriminering av jenter og kvinner

Rettslige rammer for å fremme, gjennomføre og overvåke likestilling og ikke-diskriminering på grunnlag av kjønn (5.1.1)

For kilde og begrunnelse se metadatadokumentet nederst på siden

Delmål 5.4: Verdsette ulønnet omsorgsarbeid og fremme delt ansvar i hjemmet

Tid brukt på ubetalt husholds- og omsorgsarbeid (5.4.1)

Kvinner Menn
Kvinner Menn
1970 5.55 2.13
1980 4.46 2.26
1990 4.22 2.36
2000 3.56 2.41
2010 3.50 3.00
Tid brukt på ubetalt husholds- og omsorgsarbeid (5.4.1)
Kvinner Menn
1970 5.55 2.13
1980 4.46 2.26
1990 4.22 2.36
2000 3.56 2.41
2010 3.50 3.00

Delmål 5.5: Sikre kvinner full deltakelse og like muligheter til ledende stillinger i det politiske, økonomiske og offentlige liv

Nøkkeltall

Andel kvinnelige stortingsrepresentanter (5.5.1)

Andel kvinnelige stortingsrepresentanter (5.5.1)

40.8 %

[ 2017 ]

4.5 prosentpoeng

endring fra 20 år før

Stortingsrepresentanter etter kjønn (5.5.1)

Kvinner Menn
Kvinner Menn
1945 4 108
1949 5 107
1953 7 143
1957 10 140
1961 12 138
1965 11 139
1969 14 136
1973 25 131
1977 37 118
1981 40 115
1985 54 103
1989 59 106
1993 65 100
1997 60 105
2001 60 105
2005 64 105
2009 67 102
2013 67 102
2017 69 100
Stortingsrepresentanter etter kjønn (5.5.1)
Kvinner Menn
1945 4 108
1949 5 107
1953 7 143
1957 10 140
1961 12 138
1965 11 139
1969 14 136
1973 25 131
1977 37 118
1981 40 115
1985 54 103
1989 59 106
1993 65 100
1997 60 105
2001 60 105
2005 64 105
2009 67 102
2013 67 102
2017 69 100

Nøkkeltall

Andel kvinnelige kommunestyrerepresentanter (5.5.1)

Andel kvinnelige kommunestyrerepresentanter (5.5.1)

40.5 %

[ 2019 ]

6.4 prosentpoeng

endring fra 20 år før

Kommunestyrerepresentanter etter kjønn (5.5.1)

Kvinner Menn
Kvinner Menn
1979 3140 10632
1983 3288 10518
1987 4260 9388
1991 3729 9344
1995 4143 8520
1999 4174 8079
2003 3954 7184
2007 4110 6842
2011 4115 6670
2015 4145 6476
2019 3779 5557
Kommunestyrerepresentanter etter kjønn (5.5.1)
Kvinner Menn
1979 3140 10632
1983 3288 10518
1987 4260 9388
1991 3729 9344
1995 4143 8520
1999 4174 8079
2003 3954 7184
2007 4110 6842
2011 4115 6670
2015 4145 6476
2019 3779 5557

Nøkkeltall

Andel kvinnelige ledere (5.5.2)

Andel kvinnelige ledere (5.5.2)

34.5 %

[ 2019 ]

0.9 prosentpoeng

endring fra året før

Sysselsatte i ledende stillinger (5.5.2)

Kvinner Menn
Kvinner Menn
2011 52000 112000
2012 54000 114000
2013 57000 113000
2014 67000 123000
2015 69000 126000
2016 78000 127000
2017 86000 139000
2018 84000 152000
2019 77000 146000
Sysselsatte i ledende stillinger (5.5.2)
Kvinner Menn
2011 52000 112000
2012 54000 114000
2013 57000 113000
2014 67000 123000
2015 69000 126000
2016 78000 127000
2017 86000 139000
2018 84000 152000
2019 77000 146000

Delmål 5.6: Sikre allmenn tilgang til seksuell og reproduktiv helse samt reproduktive rettigheter

Lover og regler som sikrer at kvinner og menn 15 år og eldre har full og likeverdig tilgang til tjenester, informasjon og opplæring knyttet til seksuell og reproduktiv helse (5.6.2)

For kilde og begrunnelse se metadatadokumentet nederst på siden

Delmål 5.a: Iverksette reformer for å gi kvinner lik rett til økonomiske ressurser samt tilgang til eierskap til og kontroll over jord og annen form for eiendom

Rettslige rammeverk sikrer at kvinner har lik rett til eierskap til og/eller kontroll over jord (5.a.2)

For kilde og begrunnelse se metadatadokumentet nederst på siden

Delmål 5.b: Styrke bruken av tilpasset teknologi for å styrke kvinners stilling

Andel innbyggere, 9-79 år, med egen mobiltelefon (5.b.1)

Andel innbyggere med egen mobiltelefon
Andel innbyggere med egen mobiltelefon
2000 68
2001 76
2002 82
2003 86
2004 90
2005 92
2006 94
2007 95
2008 96
2009 97
2010 97
2011 96
2012 98
2013 98
2014 98
2015 98
2016 98
2017 98
2018 99
2019 99
Andel innbyggere, 9-79 år, med egen mobiltelefon (5.b.1)
Andel innbyggere med egen mobiltelefon
2000 68
2001 76
2002 82
2003 86
2004 90
2005 92
2006 94
2007 95
2008 96
2009 97
2010 97
2011 96
2012 98
2013 98
2014 98
2015 98
2016 98
2017 98
2018 99
2019 99

Delmål 5.c: Vedta lovgivning som fremmer kjønnslikestilling

Systemer for å registrere og offentliggjøre bevilgninger som fremmer likestilling og styrker kvinners stilling (5.c.1)

For kilde og begrunnelse se metadatadokumentet nederst på siden

6. Rent vann og gode sanitærforhold

Delmål 6.1: Sørge for at alle har tilgang til rent drikkevann

Nøkkeltall

Andel av befolkningen med rent drikkevann - med hensyn til E.Coli (6.1.1 )

Andel av befolkningen med rent drikkevann - med hensyn til E.Coli (6.1.1 )

99.5  %

[ 2019 ]

Andel av befolkningen med rent drikkevann (6.1.1)

E.coli: Andel innbyggere tilknyttet kommunalt vannverk med tilfredsstillende prøveresultater (prosent) Intestinale enterokokker: Andel innbyggere tilknyttet kommunalt vannverk med tilfredsstillende prøveresultater (prosent) Farge: Andel innbyggere tilknyttet kommunalt vannverk med tilfredsstillende prøveresultater (prosent) PH: Andel innbyggere tilknyttet kommunalt vannverk med tilfredsstillende prøveresultater (prosent)
E.coli: Andel innbyggere tilknyttet kommunalt vannverk med tilfredsstillende prøveresultater (prosent) Intestinale enterokokker: Andel innbyggere tilknyttet kommunalt vannverk med tilfredsstillende prøveresultater (prosent) Farge: Andel innbyggere tilknyttet kommunalt vannverk med tilfredsstillende prøveresultater (prosent) PH: Andel innbyggere tilknyttet kommunalt vannverk med tilfredsstillende prøveresultater (prosent)
2016 99.2 99.1 98.8 96.9
2017 98.9 99.3 99.3 96.3
2018 98.9 99.0 99.4 98.5
2019 99.5 98.4 99.0 97.2
Andel av befolkningen med rent drikkevann (6.1.1)
E.coli: Andel innbyggere tilknyttet kommunalt vannverk med tilfredsstillende prøveresultater (prosent) Intestinale enterokokker: Andel innbyggere tilknyttet kommunalt vannverk med tilfredsstillende prøveresultater (prosent) Farge: Andel innbyggere tilknyttet kommunalt vannverk med tilfredsstillende prøveresultater (prosent) PH: Andel innbyggere tilknyttet kommunalt vannverk med tilfredsstillende prøveresultater (prosent)
2016 99.2 99.1 98.8 96.9
2017 98.9 99.3 99.3 96.3
2018 98.9 99.0 99.4 98.5
2019 99.5 98.4 99.0 97.2

Delmål 6.3: Bedre vannkvaliteten gjennom reduserte utslipp, økt rensing og gjenbruk av spillvann

Nøkkeltall

Andel av befolkningen som er tilknyttet kommunal avløpstjeneste (6.3.1)

Andel av befolkningen som er tilknyttet kommunal avløpstjeneste (6.3.1)

85.5  %

[ 2019 ]

0.2 prosentpoeng

endring fra året før

Andel av befolkningen tilknyttet kommunal avløpstjeneste (6.3.1)

Andel av befolkningen som er tilknyttet kommunal avløpstjeneste (prosent)
Andel av befolkningen som er tilknyttet kommunal avløpstjeneste (prosent)
2002 84.1
2003 84.3
2004 83.7
2005 83.5
2006 82.7
2007 83.9
2008 83.4
2009 83.6
2010 83.6
2011 84.1
2012 83.9
2013 84.2
2014 84.3
2015 84.2
2016 84.4
2017 84.9
2018 85.3
2019 85.5
Andel av befolkningen tilknyttet kommunal avløpstjeneste (6.3.1)
Andel av befolkningen som er tilknyttet kommunal avløpstjeneste (prosent)
2002 84.1
2003 84.3
2004 83.7
2005 83.5
2006 82.7
2007 83.9
2008 83.4
2009 83.6
2010 83.6
2011 84.1
2012 83.9
2013 84.2
2014 84.3
2015 84.2
2016 84.4
2017 84.9
2018 85.3
2019 85.5

Nøkkeltall

Andel vannforekomster med god vannkvalitet (6.3.2)

Andel vannforekomster med god vannkvalitet (6.3.2)

67.2 %

[ 2019 ]

Indikatoren gjelder ferskvann-kategoriene: Innsjø, elv og grunnvann

kilde: Vann-nett

Delmål 6.5: Gjennomføre en integrert forvaltning av vannressurser på alle nivåer

Nøkkeltall

Grad av gjennomføring av en integrert forvaltning av vannressurser (6.5.1)

Grad av gjennomføring av en integrert forvaltning av vannressurser (6.5.1)

68.0 %

[ 2020 ]

Nøkkeltall

Andel av ferskvannskilder over landegrensene, med praktiske ordninger for samarbeid om vannressurser  (6.5.2)

Andel av ferskvannskilder over landegrensene, med praktiske ordninger for samarbeid om vannressurser (6.5.2)

89.3 %

[ 2020 ]

7. Ren energi til alle

Delmål 7.2: Øke andelen fornybar energi i det samlede energiforbruket

Nøkkeltall

Andelen fornybar energi av det totale energiforbruket (7.2.1)

Andelen fornybar energi av det totale energiforbruket (7.2.1)

72.8  %

[ 2018 ]

10.7 prosentpoeng

endring fra ti år før

Andelen fornybar energi av det totale energiforbruket (7.2.1)

Fornybar-andel av det totale energiforbruket
Fornybar-andel av det totale energiforbruket
2005 60.1
2006 60.6
2007 60.4
2008 62.1
2009 65.1
2010 61.5
2011 64.7
2012 65.5
2013 66.7
2014 69.2
2015 69.2
2016 70.2
2017 71.6
2018 72.8
Andelen fornybar energi av det totale energiforbruket (7.2.1)
Fornybar-andel av det totale energiforbruket
2005 60.1
2006 60.6
2007 60.4
2008 62.1
2009 65.1
2010 61.5
2011 64.7
2012 65.5
2013 66.7
2014 69.2
2015 69.2
2016 70.2
2017 71.6
2018 72.8

Delmål 7.3: Doble energieffektivitetsraten på verdensbasis

Energiintensitet for norsk økonomisk aktivitet (7.3.1)

Energiintensitet for norsk økonomisk aktivitet (GWh/mrd. kr bruttoprodukt)
Energiintensitet for norsk økonomisk aktivitet (GWh/mrd. kr bruttoprodukt)
1991 134.23
1992 128.50
1993 126.01
1994 125.50
1995 122.82
1996 127.49
1997 127.14
1998 123.52
1999 118.37
2000 118.54
2001 122.49
2002 114.83
2003 111.91
2004 114.14
2005 109.03
2006 117.92
2007 111.43
2008 104.12
2009 101.68
2010 108.72
2011 114.14
2012 110.46
2013 110.14
2014 106.22
2015 113.77
2016 102.41
2017 104.83
2018 107.75
2019 105.78
Energiintensitet for norsk økonomisk aktivitet (7.3.1)
Energiintensitet for norsk økonomisk aktivitet (GWh/mrd. kr bruttoprodukt)
1991 134.23
1992 128.50
1993 126.01
1994 125.50
1995 122.82
1996 127.49
1997 127.14
1998 123.52
1999 118.37
2000 118.54
2001 122.49
2002 114.83
2003 111.91
2004 114.14
2005 109.03
2006 117.92
2007 111.43
2008 104.12
2009 101.68
2010 108.72
2011 114.14
2012 110.46
2013 110.14
2014 106.22
2015 113.77
2016 102.41
2017 104.83
2018 107.75
2019 105.78

8. Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Delmål 8.1: Skape bærekraftig økonomisk vekst

Nøkkeltall

Årlig vekstrate for BNP per innbygger (8.1.1)

Årlig vekstrate for BNP per innbygger (8.1.1)

0.2 %

[ 2019 ]

Årlig vekstrate for BNP per innbygger (8.1.1)

Årlig vekstrate for BNP per innbygger
Årlig vekstrate for BNP per innbygger
1991 2.6
1992 3.0
1993 2.2
1994 4.5
1995 3.6
1996 4.5
1997 4.7
1998 2.0
1999 1.3
2000 2.5
2001 1.6
2002 0.9
2003 0.3
2004 3.4
2005 1.9
2006 1.6
2007 1.9
2008 -0.8
2009 -3.0
2010 -0.5
2011 -0.3
2012 1.4
2013 -0.2
2014 0.8
2015 0.9
2016 0.2
2017 1.5
2018 0.5
2019 0.2
Årlig vekstrate for BNP per innbygger (8.1.1)
Årlig vekstrate for BNP per innbygger
1991 2.6
1992 3.0
1993 2.2
1994 4.5
1995 3.6
1996 4.5
1997 4.7
1998 2.0
1999 1.3
2000 2.5
2001 1.6
2002 0.9
2003 0.3
2004 3.4
2005 1.9
2006 1.6
2007 1.9
2008 -0.8
2009 -3.0
2010 -0.5
2011 -0.3
2012 1.4
2013 -0.2
2014 0.8
2015 0.9
2016 0.2
2017 1.5
2018 0.5
2019 0.2

Delmål 8.2: Øke den økonomiske produktiviteten gjennom diversifisering, teknologisk modernisering og innovasjon

Årlig vekstrate for BNP per sysselsatt (8.2.1)

Årlig vekstrate for BNP per sysselsatt
Årlig vekstrate for BNP per sysselsatt
1992 3.8
1993 2.1
1994 3.6
1995 2.0
1996 2.9
1997 2.3
1998 0.0
1999 1.1
2000 2.6
2001 1.4
2002 1.9
2003 2.5
2004 3.7
2005 1.5
2006 -0.8
2007 -0.8
2008 -2.6
2009 -1.4
2010 1.0
2011 -0.5
2012 0.6
2013 -0.1
2014 0.9
2015 1.5
2016 0.8
2017 1.1
2018 -0.5
2019 -0.8
Årlig vekstrate for BNP per sysselsatt (8.2.1)
Årlig vekstrate for BNP per sysselsatt
1992 3.8
1993 2.1
1994 3.6
1995 2.0
1996 2.9
1997 2.3
1998 0.0
1999 1.1
2000 2.6
2001 1.4
2002 1.9
2003 2.5
2004 3.7
2005 1.5
2006 -0.8
2007 -0.8
2008 -2.6
2009 -1.4
2010 1.0
2011 -0.5
2012 0.6
2013 -0.1
2014 0.9
2015 1.5
2016 0.8
2017 1.1
2018 -0.5
2019 -0.8

Delmål 8.6: Redusere andelen unge som verken er i arbeid eller under utdanning eller opplæring

Andel av unge (15-24 år) som verken er i arbeid eller under utdanning eller opplæring (8.6.1)

15-19 år 20-24 år
15-19 år 20-24 år
2006 2 7
2007 2 7
2008 3 6
2009 3 8
2010 2 8
2011 2 8
2012 2 8
2013 3 9
2014 2 8
2015 2 8
2016 2 8
2017 2 7
2018 2 7
2019 2 7
Andel av unge (15-24 år) som verken er i arbeid eller under utdanning eller opplæring (8.6.1)
15-19 år 20-24 år
2006 2 7
2007 2 7
2008 3 6
2009 3 8
2010 2 8
2011 2 8
2012 2 8
2013 3 9
2014 2 8
2015 2 8
2016 2 8
2017 2 7
2018 2 7
2019 2 7

Delmål 8.8: Beskytte arbeiderrettigheter og fremme et trygt og sikkert arbeidsmiljø for alle arbeidstakere

Antall arbeidsulykker med dødelig utfall (8.8.1)

Antall arbeidsulykker med dødelig utfall
Antall arbeidsulykker med dødelig utfall
2001 59
2002 64
2003 68
2004 67
2005 61
2006 42
2007 54
2008 62
2009 62
2010 58
2011 63
2012 47
2013 54
2014 61
2015 40
2016 45
2017 44
2018 36
2019 33
Antall arbeidsulykker med dødelig utfall (8.8.1)
Antall arbeidsulykker med dødelig utfall
2001 59
2002 64
2003 68
2004 67
2005 61
2006 42
2007 54
2008 62
2009 62
2010 58
2011 63
2012 47
2013 54
2014 61
2015 40
2016 45
2017 44
2018 36
2019 33

Rapporterte arbeidsulykker per 1 000 ansatte (8.8.1)

Kvinner Menn Begge kjønn
Kvinner Menn Begge kjønn
2015 8.3 9.5 8.9
2016 7.8 8.8 8.3
2017 7.4 8.5 8.0
2018 8.0 8.6 8.3
2019 7.4 8.0 7.7
Rapporterte arbeidsulykker per 1 000 ansatte (8.8.1)
Kvinner Menn Begge kjønn
2015 8.3 9.5 8.9
2016 7.8 8.8 8.3
2017 7.4 8.5 8.0
2018 8.0 8.6 8.3
2019 7.4 8.0 7.7

9. Industri, innovasjon og infrastruktur

Delmål 9.1: Bygge bærekraftig infrastruktur

Nøkkeltall

Innenlandsk persontransport (9.1.2)

Innenlandsk persontransport (9.1.2)

85.0 milliarder personkilometer

[ 2019 ]

15.4 %

endring fra ti år før

Innenlandsk persontransport (9.1.2)

Sjøtransport Jernbanetransport mv. Lufttransport Veitransport
Sjøtransport Jernbanetransport mv. Lufttransport Veitransport
1965 572 2020 280 14512
1970 631 1930 632 22631
1975 660 2271 1021 31353
1980 660 2751 1475 35819
1985 643 2567 2147 42299
1990 694 2430 2665 48092
1995 678 2681 3567 49206
2000 845 3353 4415 56358
2001 841 3272 4257 57548
2002 854 2989 4030 58710
2003 841 2896 3799 59149
2004 829 3092 4043 59745
2005 840 3203 4142 59509
2006 850 3300 4294 60397
2007 879 3445 5020 62158
2008 907 3631 5087 63363
2009 893 3601 5041 64062
2010 929 3683 5182 64029
2011 975 3644 5544 65105
2012 979 3703 5656 65934
2013 1000 3943 5845 66702
2014 1012 4148 5918 68786
2015 1000 4318 5753 70371
2016 1073 4527 5697 70856
2017 1141 4487 5812 72181
2018 1191 4680 5918 72763
2019 1098 4677 5776 73413
Innenlandsk persontransport (9.1.2)
Sjøtransport Jernbanetransport mv. Lufttransport Veitransport
1965 572 2020 280 14512
1970 631 1930 632 22631
1975 660 2271 1021 31353
1980 660 2751 1475 35819
1985 643 2567 2147 42299
1990 694 2430 2665 48092
1995 678 2681 3567 49206
2000 845 3353 4415 56358
2001 841 3272 4257 57548
2002 854 2989 4030 58710
2003 841 2896 3799 59149
2004 829 3092 4043 59745
2005 840 3203 4142 59509
2006 850 3300 4294 60397
2007 879 3445 5020 62158
2008 907 3631 5087 63363
2009 893 3601 5041 64062
2010 929 3683 5182 64029
2011 975 3644 5544 65105
2012 979 3703 5656 65934
2013 1000 3943 5845 66702
2014 1012 4148 5918 68786
2015 1000 4318 5753 70371
2016 1073 4527 5697 70856
2017 1141 4487 5812 72181
2018 1191 4680 5918 72763
2019 1098 4677 5776 73413

Nøkkeltall

Innenlandsk godstransport (9.1.2)

Innenlandsk godstransport (9.1.2)

73.6 milliarder tonnkilometer

[ 2019 ]

1.7 %

endring fra året før

Innenlandsk godstransport (9.1.2)

Lufttransport Jernbanetransport Veitransport Sjøtransport Transport norsk kontinentalsokkel - fastland
Lufttransport Jernbanetransport Veitransport Sjøtransport Transport norsk kontinentalsokkel - fastland
2011 16 1676 17167 16659 29099
2012 16 1728 18086 19287 29270
2013 13 1770 19712 19367 24824
2014 16 1696 20297 20634 28338
2015 16 1869 19730 22681 29241
2016 15 1984 19676 17642 30525
2017 16 2093 20075 19097 32948
2018 11 2032 19982 18848 31506
2019 10 2106 20526 19645 31313
Innenlandsk godstransport (9.1.2)
Lufttransport Jernbanetransport Veitransport Sjøtransport Transport norsk kontinentalsokkel - fastland
2011 16 1676 17167 16659 29099
2012 16 1728 18086 19287 29270
2013 13 1770 19712 19367 24824
2014 16 1696 20297 20634 28338
2015 16 1869 19730 22681 29241
2016 15 1984 19676 17642 30525
2017 16 2093 20075 19097 32948
2018 11 2032 19982 18848 31506
2019 10 2106 20526 19645 31313

Delmål 9.2: Fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering, og øke næringslivets andel av sysselsetting og bruttonasjonalprodukt

Bruttoprodukt for industrien som andel av total BNP og per innbygger (9.2.1)

Bruttoprodukt for industrien som andel av total BNP Bruttoprodukt for industrien per innbygger
Bruttoprodukt for industrien som andel av total BNP Bruttoprodukt for industrien per innbygger
1970 17.1
1975 15.4
1980 12.5
1985 11.1
1990 9.4 3.8
1995 8.1 3.8
2000 7.3 4.0
2005 7.3 4.3
2006 7.3 4.4
2007 7.3 4.5
2008 7.5 4.5
2009 7.0 4.2
2010 7.1 4.2
2011 7.2 4.2
2012 7.1 4.2
2013 7.3 4.3
2014 7.4 4.4
2015 6.9 4.1
2016 6.5 3.9
2017 6.4 3.9
2018 6.4 3.9
2019 6.5 4.0
Bruttoprodukt for industrien som andel av total BNP og per innbygger (9.2.1)
Bruttoprodukt for industrien som andel av total BNP Bruttoprodukt for industrien per innbygger
1970 17.1
1975 15.4
1980 12.5
1985 11.1
1990 9.4 3.8
1995 8.1 3.8
2000 7.3 4.0
2005 7.3 4.3
2006 7.3 4.4
2007 7.3 4.5
2008 7.5 4.5
2009 7.0 4.2
2010 7.1 4.2
2011 7.2 4.2
2012 7.1 4.2
2013 7.3 4.3
2014 7.4 4.4
2015 6.9 4.1
2016 6.5 3.9
2017 6.4 3.9
2018 6.4 3.9
2019 6.5 4.0

Nøkkeltall

Sysselsetting i industrien som andel av total sysselsetting (9.2.2)

Sysselsetting i industrien som andel av total sysselsetting (9.2.2)

7.8 %

[ 2019 ]

1.8 prosentpoeng

endring fra ti år før

Sysselsetting i industrien som andel av total sysselsetting (9.2.2)

Sysselsetting i industrien som andel av total sysselsetting
Sysselsetting i industrien som andel av total sysselsetting
2009 9.6
2010 9.0
2011 9.0
2012 8.9
2013 8.8
2014 8.7
2015 8.3
2016 8.0
2017 7.9
2018 7.8
2019 7.8
Sysselsetting i industrien som andel av total sysselsetting (9.2.2)
Sysselsetting i industrien som andel av total sysselsetting
2009 9.6
2010 9.0
2011 9.0
2012 8.9
2013 8.8
2014 8.7
2015 8.3
2016 8.0
2017 7.9
2018 7.8
2019 7.8

Delmål 9.4: Oppgradere infrastruktur og omstille næringslivet til mer bærekraftig bruk av ressurser og større anvendelse av rene og miljøvennlige teknologiformer

Klimagassutslipp - CO2-ekvivalenter per bruttoprodukt (9.4.1)

Klimagassutslipp - CO2-ekvivalenter per bruttoprodukt (tonn/millioner kr. faste 2015-priser)
Klimagassutslipp - CO2-ekvivalenter per bruttoprodukt (tonn/millioner kr. faste 2015-priser)
1991 34.7106
1992 31.7326
1993 31.2885
1994 31.0426
1995 30.1680
1996 31.9361
1997 31.2612
1998 29.9713
1999 28.8944
2000 28.9783
2001 29.8903
2002 27.5856
2003 26.3306
2004 26.5287
2005 25.0892
2006 27.3067
2007 25.8115
2008 22.8114
2009 21.7488
2010 22.9940
2011 24.8239
2012 24.0019
2013 23.8008
2014 22.8553
2015 24.8558
2016 21.4195
2017 21.6863
2018 22.5531
2019 21.9287
Klimagassutslipp - CO2-ekvivalenter per bruttoprodukt (9.4.1)
Klimagassutslipp - CO2-ekvivalenter per bruttoprodukt (tonn/millioner kr. faste 2015-priser)
1991 34.7106
1992 31.7326
1993 31.2885
1994 31.0426
1995 30.1680
1996 31.9361
1997 31.2612
1998 29.9713
1999 28.8944
2000 28.9783
2001 29.8903
2002 27.5856
2003 26.3306
2004 26.5287
2005 25.0892
2006 27.3067
2007 25.8115
2008 22.8114
2009 21.7488
2010 22.9940
2011 24.8239
2012 24.0019
2013 23.8008
2014 22.8553
2015 24.8558
2016 21.4195
2017 21.6863
2018 22.5531
2019 21.9287

Delmål 9.5: Styrke vitenskapelig forskning og oppgradere næringslivssektorenes teknologiske evne og kapasitet

Utgifter til forskning og utvikling som andel av BNP (9.5.1)

Forsknings- og utviklingsutgifter som andel av BNP
Forsknings- og utviklingsutgifter som andel av BNP
2004 1.77
2005 1.82
2006 1.81
2007 1.85
2008 1.83
2009 1.78
2010 1.64
2011 1.87
2012 1.85
2013 1.82
2014 1.82
2015 1.96
2016 2.02
2017 2.22
2018 2.35
2019 2.39
Utgifter til forskning og utvikling som andel av BNP (9.5.1)
Forsknings- og utviklingsutgifter som andel av BNP
2004 1.77
2005 1.82
2006 1.81
2007 1.85
2008 1.83
2009 1.78
2010 1.64
2011 1.87
2012 1.85
2013 1.82
2014 1.82
2015 1.96
2016 2.02
2017 2.22
2018 2.35
2019 2.39

Forskning og utviklingsarbeid (9.5.2)

Forskning og utviklingsarbeid (utførte årsverk per million innbyggere)
Forskning og utviklingsarbeid (utførte årsverk per million innbyggere)
1989 4903
1991 4864
1993 5216
1995 5583
1997 5734
1999 5792
2001 6016
2003 6339
2004 6403
2005 6550
2006 6784
2007 7253
2008 7584
2009 7619
2010 7526
2011 7606
2012 7664
2013 7729
2014 7978
2015 8301
2016 8502
2017 8867
2018 8863
2019 9300
Forskning og utviklingsarbeid (9.5.2)
Forskning og utviklingsarbeid (utførte årsverk per million innbyggere)
1989 4903
1991 4864
1993 5216
1995 5583
1997 5734
1999 5792
2001 6016
2003 6339
2004 6403
2005 6550
2006 6784
2007 7253
2008 7584
2009 7619
2010 7526
2011 7606
2012 7664
2013 7729
2014 7978
2015 8301
2016 8502
2017 8867
2018 8863
2019 9300

10. Mindre ulikhet

Delmål 10.4: Føre en finansiell politikk, som fremmer en gradvis utjevning av forskjeller

Nøkkeltall

Lønnskostnadenes andel av BNP, herunder lønn og overføringer til sosialhjelp (10.4.1)

Lønnskostnadenes andel av BNP, herunder lønn og overføringer til sosialhjelp (10.4.1)

48.6 %

[ 2019 ]

Lønnskostnadenes andel av BNP, herunder lønn og overføringer til sosialhjelp (10.4.1)

Arbeidskraftens andel av BNP, herunder lønn og overføringer til sosialhjelp
Arbeidskraftens andel av BNP, herunder lønn og overføringer til sosialhjelp
1971 49.5
1972 50.0
1973 49.7
1974 49.4
1975 51.4
1976 52.6
1977 53.0
1978 52.8
1979 50.0
1980 47.5
1981 46.9
1982 47.3
1983 46.1
1984 44.7
1985 44.6
1986 48.7
1987 50.2
1988 50.9
1989 48.4
1990 47.4
1991 47.1
1992 47.6
1993 46.4
1994 46.5
1995 45.9
1996 44.9
1997 45.0
1998 48.6
1999 47.7
2000 42.4
2001 43.3
2002 45.5
2003 45.1
2004 43.0
2005 40.9
2006 40.2
2007 42.0
2008 41.6
2009 45.9
2010 44.4
2011 43.8
2012 44.1
2013 45.0
2014 45.9
2015 47.8
2016 48.8
2017 47.3
2018 46.1
2019 48.6
Lønnskostnadenes andel av BNP, herunder lønn og overføringer til sosialhjelp (10.4.1)
Arbeidskraftens andel av BNP, herunder lønn og overføringer til sosialhjelp
1971 49.5
1972 50.0
1973 49.7
1974 49.4
1975 51.4
1976 52.6
1977 53.0
1978 52.8
1979 50.0
1980 47.5
1981 46.9
1982 47.3
1983 46.1
1984 44.7
1985 44.6
1986 48.7
1987 50.2
1988 50.9
1989 48.4
1990 47.4
1991 47.1
1992 47.6
1993 46.4
1994 46.5
1995 45.9
1996 44.9
1997 45.0
1998 48.6
1999 47.7
2000 42.4
2001 43.3
2002 45.5
2003 45.1
2004 43.0
2005 40.9
2006 40.2
2007 42.0
2008 41.6
2009 45.9
2010 44.4
2011 43.8
2012 44.1
2013 45.0
2014 45.9
2015 47.8
2016 48.8
2017 47.3
2018 46.1
2019 48.6

11. Bærekraftige byer og lokalsamfunn

Delmål 11.2: Gi tilgang for alle til billige og bærekraftige transportsystemer

Nøkkeltall

Andel av befolkningen som har enkel tilgang til offentlig transport (11.2.1)

Andel av befolkningen som har enkel tilgang til offentlig transport (11.2.1)

92.3 %

[ 2019 ]

For kilde og informasjon om hva enkel tilgang til offentlig transport innebærer – se metadatadokumentet nederst på siden

Delmål 11.3: Gjøre byene inkluderende og bærekraftige

Forholdet mellom arealforbruk og befolkningsvekst (11.3.1)

Forholdet mellom arealforbruk og befolkningsvekst
Forholdet mellom arealforbruk og befolkningsvekst
2013 0.483
2014 0.483
2015 0.483
2016 0.480
2017 0.480
2018 0.480
Forholdet mellom arealforbruk og befolkningsvekst (11.3.1)
Forholdet mellom arealforbruk og befolkningsvekst
2013 0.483
2014 0.483
2015 0.483
2016 0.480
2017 0.480
2018 0.480

Dette er et forholdstall mellom tettstedsvekst og befolkningsvekst. Hvis forholdstallet er 1 så er tettstedsareal-veksten like stor som befolkningsveksten.

Hvis over 1, så er arealveksten større enn befolkningsveksten (dette kan tolkes som uønsket utvikling). Hvis under 1, så er arealveksten mindre enn befolkningsveksten (dette kan tolkes som ønsket utvikling).

Delmål 11.6: Minimere byenes miljøpåvirkning

Gjenvinningsgrad for kommunalt avfall (11.6.1)

Gjenvinningsgrad for kommunalt avfall (prosent)
Gjenvinningsgrad for kommunalt avfall (prosent)
2005 39.3
2006 40.3
2007 42.6
2008 43.6
2009 43.0
2010 42.1
2011 39.9
2012 39.8
2013 39.2
2014 42.2
2015 42.8
2016 38.2
2017 38.8
2018 40.7
2019 40.9
Gjenvinningsgrad for kommunalt avfall (11.6.1)
Gjenvinningsgrad for kommunalt avfall (prosent)
2005 39.3
2006 40.3
2007 42.6
2008 43.6
2009 43.0
2010 42.1
2011 39.9
2012 39.8
2013 39.2
2014 42.2
2015 42.8
2016 38.2
2017 38.8
2018 40.7
2019 40.9

Delmål 11.7: Sørge for allmenn tilgang til trygge og inkluderende grøntområder og offentlige rom

Nøkkeltall

Gjennomsnittlig andel av det bebygde området i byer som er offentlig åpen plass tilgjengelig for alle (11.7.1)

Gjennomsnittlig andel av det bebygde området i byer som er offentlig åpen plass tilgjengelig for alle (11.7.1)

59 %

[ 2018 ]

Delmål 11.b: Føre politikk for inkludering, ressurseffektivitet og katastrofehåndtering

Nøkkeltall

Implementering av nasjonale strategier for reduksjon av katastroferisiko i tråd med Sendai-rammeverket. Gjennomføringsnivå: 0,0 lavest - 1,0 høyest (11.b.1)

Implementering av nasjonale strategier for reduksjon av katastroferisiko i tråd med Sendai-rammeverket. Gjennomføringsnivå: 0,0 lavest - 1,0 høyest (11.b.1)

0.975

[ 2019 ]

For kilde og begrunnelse se metadatadokumentet nederst på siden

Nøkkeltall

Andel av lokale myndigheter som vedtar og gjennomfører lokale strategier for katastrofeberedskap i tråd med tilsvarende nasjonale strategier (11.b.2)

Andel av lokale myndigheter som vedtar og gjennomfører lokale strategier for katastrofeberedskap i tråd med tilsvarende nasjonale strategier (11.b.2)

98.0 %

[ 2019 ]

For kilde og begrunnelse se metadatadokumentet nederst på siden

12. Ansvarlig forbruk og produksjon

Delmål 12.4: Håndtere kjemikalier og avfall ansvarlig, for størst mulig begrensning av skadevirkningene for mennesker og miljø

Nøkkeltall

Farlig avfall generert per innbygger (12.4.2.a)

Farlig avfall generert per innbygger (12.4.2.a)

293 kg per innbygger

[ 2018 ]

Farlig avfall generert per innbygger (12.4.2.a)

Farlig avfall generert per innbygger
Farlig avfall generert per innbygger
2012 251
2013 251
2014 291
2015 304
2016 305
2017 312
2018 290
Farlig avfall generert per innbygger (12.4.2.a)
Farlig avfall generert per innbygger
2012 251
2013 251
2014 291
2015 304
2016 305
2017 312
2018 290

Andel behandlet farlig avfall, etter behandlingstype (12.4.2.b)

Materialgjenvinning Forbrenning med energiutnyttelse Deponering og annen sluttbehandling
Materialgjenvinning Forbrenning med energiutnyttelse Deponering og annen sluttbehandling
2004 6 12 82
2005 5 13 82
2006 5 11 84
2007 11 8 80
2008 13 12 76
2009 14 13 73
2010 17 14 69
2011 18 12 70
2012 15 15 71
2013 18 19 63
2014 21 18 62
2015 12 16 72
2016 16 15 69
2017 18 16 67
2018 21 17 63
Andel behandlet farlig avfall, etter behandlingstype (12.4.2.b)
Materialgjenvinning Forbrenning med energiutnyttelse Deponering og annen sluttbehandling
2004 6 12 82
2005 5 13 82
2006 5 11 84
2007 11 8 80
2008 13 12 76
2009 14 13 73
2010 17 14 69
2011 18 12 70
2012 15 15 71
2013 18 19 63
2014 21 18 62
2015 12 16 72
2016 16 15 69
2017 18 16 67
2018 21 17 63

Delmål 12.5: Betydelig redusere avfallsmengden gjennom forbud, reduksjon, gjenvinning og ombruk

Nasjonal gjenvinningsgrad, tonn materiale gjenvunnet (12.5.1)

Biogassproduksjon Levert til kompostering Levert til forbrenning Levert til materialgjenvinning
Biogassproduksjon Levert til kompostering Levert til forbrenning Levert til materialgjenvinning
2013 77 447 3726 3646
2014 80 415 3353 3883
2015 289 311 3730 3626
2016 226 360 3815 3963
2017 194 279 3715 4027
2018 249 319 3713 3898
Nasjonal gjenvinningsgrad, tonn materiale gjenvunnet (12.5.1)
Biogassproduksjon Levert til kompostering Levert til forbrenning Levert til materialgjenvinning
2013 77 447 3726 3646
2014 80 415 3353 3883
2015 289 311 3730 3626
2016 226 360 3815 3963
2017 194 279 3715 4027
2018 249 319 3713 3898

Delmål 12.b: Utvikle og innføre metoder for å måle effekten av bærekraftig reiseliv som skaper arbeidsplasser og fremmer lokal kultur og lokale produkter

Nøkkeltall

Implementering av standard regnskapsverktøy for å overvåke de økonomiske og miljømessige aspektene ved bærekraftigheten i turisme - Antall tabeller av totalt 11 (12.b.1)

Implementering av standard regnskapsverktøy for å overvåke de økonomiske og miljømessige aspektene ved bærekraftigheten i turisme - Antall tabeller av totalt 11 (12.b.1)

8

[ 2018 ]

For kilde og begrunnelse se metadatadokumentet nederst på siden

13. Stoppe klimaendringene

Delmål 13.1: Styrke motstandskraften og tilpasningsevne til klimarelaterte farer

Nøkkeltall

Implementering av nasjonale strategier for reduksjon av katastroferisiko i tråd med Sendai-rammeverket. Gjennomføringsnivå: 0,0 lavest - 1,0 høyest (13.1.2)

Implementering av nasjonale strategier for reduksjon av katastroferisiko i tråd med Sendai-rammeverket. Gjennomføringsnivå: 0,0 lavest - 1,0 høyest (13.1.2)

0.975

[ 2019 ]

For kilde og begrunnelse se metadatadokumentet nederst på siden

Nøkkeltall

Andel av lokale myndigheter som vedtar og gjennomfører lokale strategier for katastrofeberedskap i tråd med tilsvarende nasjonale strategier (13.1.3)

Andel av lokale myndigheter som vedtar og gjennomfører lokale strategier for katastrofeberedskap i tråd med tilsvarende nasjonale strategier (13.1.3)

98.0 %

[ 2019 ]

For kilde og begrunnelse se metadatadokumentet nederst på siden

Delmål 13.2: Innarbeide tiltak mot klimaendringer i politikk, strategier og planlegging på nasjonalt nivå

Delmål 13.2: Innarbeide tiltak mot klimaendringer i politikk, strategier og planlegging på nasjonalt nivå

For kilde og begrunnelse se metadatadokumentet nederst på siden

Nøkkeltall

Totalt klimagassutslipp per år (13.2.2)

Totalt klimagassutslipp per år (13.2.2)

50.3 million tonn CO2-ekvivalenter

[ 2019 ]

5.2 %

endring fra ti år før

Totalt klimagassutslipp per år¹ (13.2.2)

Utslipp til luft (1 000 tonn CO2-ekvivalenter)
Utslipp til luft (1 000 tonn CO2-ekvivalenter)
1990 51469
1991 49181
1992 47499
1993 49402
1994 51282
1995 51633
1996 54629
1997 54642
1998 54786
1999 55739
2000 55130
2001 56352
2002 55224
2003 55765
2004 56164
2005 55277
2006 55249
2007 56910
2008 55453
2009 53061
2010 55267
2011 54512
2012 54002
2013 53994
2014 53868
2015 54129
2016 53099
2017 52094
2018 52218
2019 50286
Totalt klimagassutslipp per år¹ (13.2.2)
Utslipp til luft (1 000 tonn CO2-ekvivalenter)
1990 51469
1991 49181
1992 47499
1993 49402
1994 51282
1995 51633
1996 54629
1997 54642
1998 54786
1999 55739
2000 55130
2001 56352
2002 55224
2003 55765
2004 56164
2005 55277
2006 55249
2007 56910
2008 55453
2009 53061
2010 55267
2011 54512
2012 54002
2013 53994
2014 53868
2015 54129
2016 53099
2017 52094
2018 52218
2019 50286

14. Livet i havet

Delmål 14.6: Stoppe fiskerisubsidier som bidrar til overkapasitet og overfiske

Nøkkeltall

Grad av gjennomføring av avtaler og konvensjoner som tar sikte på å bekjempe ulovlig, urapportert og uregulert fiske. Gjennomføringsnivå: 1=lavest - 5=høyest (14.6.1)

Grad av gjennomføring av avtaler og konvensjoner som tar sikte på å bekjempe ulovlig, urapportert og uregulert fiske. Gjennomføringsnivå: 1=lavest - 5=høyest (14.6.1)

4

[ 2018 ]

For kilde og begrunnelse se metadatadokumentet nederst på siden

15. Livet på land

Delmål 15.1: Bevare og gjenopprette økosystemer på land og i ferskvann

Nøkkeltall

Skogområder som andel av samlet landområde (15.1.1)

Skogområder som andel av samlet landområde (15.1.1)

39.8 %

[ 2020 ]

Delmål 15.6: Fremme en rettferdig fordeling av fordelene knyttet til bruk av genressurser

Lovgivning og administrative og politiske rammeverk for å sikre en rettferdig og likelig fordeling av goder ved utnyttelse av genetiske ressurser (15.6.1)

For kilde og begrunnelse se metadatadokumentet nederst på siden

16. Fred, rettferdighet og velfungerende institusjoner

Delmål 16.1: Oppnå en betydelig reduksjon i voldsbruk og andel voldsrelaterte dødsfall

Nøkkeltall

Andel av befolkningen som i den siste tiden er urolig for vold eller trusler på bostedet (16.1.4)

Andel av befolkningen som i den siste tiden er urolig for vold eller trusler på bostedet (16.1.4)

6.0  %

[ 2018 ]

Andel av befolkningen som i den siste tiden er urolig for vold eller trusler på bostedet (16.1.4)

Kvinner Menn Begge kjønn
Kvinner Menn Begge kjønn
1983 13.9 2.2 8.0
1987 14.2 2.7 8.6
1991 17.8 3.1 10.5
1995 15.7 3.3 9.6
1997 17.2 4.7 11.0
2001 12.8 2.8 7.9
2004 12.9 3.0 7.9
2007 10.7 2.7 6.7
2012 11.6 3.2 7.3
2015 8.7 2.4 5.6
2018 9.0 2.9 6.0
Andel av befolkningen som i den siste tiden er urolig for vold eller trusler på bostedet (16.1.4)
Kvinner Menn Begge kjønn
1983 13.9 2.2 8.0
1987 14.2 2.7 8.6
1991 17.8 3.1 10.5
1995 15.7 3.3 9.6
1997 17.2 4.7 11.0
2001 12.8 2.8 7.9
2004 12.9 3.0 7.9
2007 10.7 2.7 6.7
2012 11.6 3.2 7.3
2015 8.7 2.4 5.6
2018 9.0 2.9 6.0

Delmål 16.10: Sikre allmenn tilgang til informasjon og beskytte grunnleggende friheter

Konstitusjonelle, lovfestede og/eller politiske garantier om offentlig tilgang til informasjon (16.10.2)

For kilde og begrunnelse se metadatadokumentet nederst på siden

Delmål 16.a: Forebygge og bekjempe vold, terrorisme og kriminalitet

Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM). GANHRI akkreditering: A (16.a.1)

For kilde og begrunnelse se metadatadokumentet nederst på siden

Delmål 16.b: Fremme og håndheve ikke-diskriminerende lover og politikk

Andel av befolkningen som har følt seg diskriminert eller trakassert i løpet av de tolv siste månedene, 2019 (16.b.1)

Kvinner Menn Begge kjønn
Kvinner Menn Begge kjønn
Diskriminert siste 12 måneder 10 6 8
Diskriminert pga helseproblemer/nedsatt funksjonsevne siste 12 måneder 3 2 2
Andel av befolkningen som har følt seg diskriminert eller trakassert i løpet av de tolv siste månedene, 2019 (16.b.1)
Kvinner Menn Begge kjønn
Diskriminert siste 12 måneder 10 6 8
Diskriminert pga helseproblemer/nedsatt funksjonsevne siste 12 måneder 3 2 2

17. Samarbeid for å nå målene

Delmål 17.1: Styrke mobiliseringen av nasjonale ressurser ved forbedret evne innkreving av skatter og avgifter

Nøkkeltall

Offentlig forvaltnings totale inntekter som andel av BNP (17.1.1)

Offentlig forvaltnings totale inntekter som andel av BNP (17.1.1)

56.8 %

[ 2019 ]

0.8 prosentpoeng

endring fra ti år før

Offentlig forvaltnings totale inntekter som andel av BNP (17.1.1)

Offentlig forvaltnings totale inntekter som andel av BNP
Offentlig forvaltnings totale inntekter som andel av BNP
1995 52.2
2000 56.4
2005 56.7
2010 55.6
2011 56.9
2012 56.4
2013 54.4
2014 54.2
2015 54.5
2016 54.8
2017 54.6
2018 55.8
2019 56.8
Offentlig forvaltnings totale inntekter som andel av BNP (17.1.1)
Offentlig forvaltnings totale inntekter som andel av BNP
1995 52.2
2000 56.4
2005 56.7
2010 55.6
2011 56.9
2012 56.4
2013 54.4
2014 54.2
2015 54.5
2016 54.8
2017 54.6
2018 55.8
2019 56.8

Nøkkeltall

Andel av statsregnskapet som er finansiert av skatter og avgifter (17.1.2)

Andel av statsregnskapet som er finansiert av skatter og avgifter (17.1.2)

60.1 %

[ 2019 ]

13 prosentpoeng

endring fra ti år før

Andel av statsregnskapet som er finansiert av skatter og avgifter (17.1.2)

Andel finansiert av skatter og avgifter
Andel finansiert av skatter og avgifter
1986 61.5
1987 54.0
1988 50.0
1989 46.1
1990 47.0
1991 44.3
1992 41.6
1993 40.0
1994 42.0
1995 46.7
1996 50.1
1997 66.0
1998 62.6
1999 60.6
2000 70.6
2001 80.0
2002 70.6
2003 70.6
2004 72.0
2005 81.4
2006 89.0
2007 89.3
2008 92.4
2009 73.1
2010 72.8
2011 78.4
2012 79.1
2013 73.9
2014 67.5
2015 58.9
2016 52.9
2017 54.7
2018 58.9
2019 60.1
Andel av statsregnskapet som er finansiert av skatter og avgifter (17.1.2)
Andel finansiert av skatter og avgifter
1986 61.5
1987 54.0
1988 50.0
1989 46.1
1990 47.0
1991 44.3
1992 41.6
1993 40.0
1994 42.0
1995 46.7
1996 50.1
1997 66.0
1998 62.6
1999 60.6
2000 70.6
2001 80.0
2002 70.6
2003 70.6
2004 72.0
2005 81.4
2006 89.0
2007 89.3
2008 92.4
2009 73.1
2010 72.8
2011 78.4
2012 79.1
2013 73.9
2014 67.5
2015 58.9
2016 52.9
2017 54.7
2018 58.9
2019 60.1

Delmål 17.8: Øke kapasitetsoppbygging innenfor vitenskap, teknologi og innovasjon i de minst utviklede landene

Nøkkeltall

Andel av befolkningen i aldersgruppen 16 - 79 år som bruker internett (17.8.1)

Andel av befolkningen i aldersgruppen 16 - 79 år som bruker internett (17.8.1)

97  %

[ 2020 ]

6 prosentpoeng

endring fra ti år før

Andel av befolkningen i aldersgruppen 16 - 79 år som bruker internett (17.8.1)

Andel av befolkningen som bruker internett
Andel av befolkningen som bruker internett
2007 83
2008 87
2009 88
2010 91
2011 91
2012 93
2013 94
2014 95
2015 96
2016 96
2017 96
2018 96
2019 98
2020 97
Andel av befolkningen i aldersgruppen 16 - 79 år som bruker internett (17.8.1)
Andel av befolkningen som bruker internett
2007 83
2008 87
2009 88
2010 91
2011 91
2012 93
2013 94
2014 95
2015 96
2016 96
2017 96
2018 96
2019 98
2020 97

Delmål 17.18: Gi tilgang til bedre og mere pålitelige data til bruk i bærekraftig utviklingsarbeid

Nasjonal statistikklovgivning som oppfyller de grunnleggende prinsippene for offisiell statistikk (17.18.2)

For kilde og begrunnelse se metadatadokumentet nederst på siden

Nasjonal statistikkplan som er fullfinansiert og under innføring (17.18.3)

For kilde og begrunnelse se metadatadokumentet nederst på siden

Delmål 17.19: Finne bedre måter til måling av bærekraftig utvikling

Har utført minst én folke- og boligtelling i løpet av de ti siste årene (17.19.2)

For kilde og begrunnelse se metadatadokumentet nederst på siden

Har registrert 100 prosent av alle fødsler og 80 prosent av alle dødsfall (17.19.2)

For kilde og begrunnelse se metadatadokumentet nederst på siden

Les også