SSBs publikasjoner

Treff (144)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
The economy of the North – ECONOR 2020 Statistiske analyser 167 Natur og miljø, Svalbard
Norsk mediebarometer 2020 Statistiske analyser 166 Kultur og fritid
Kulturstatistikk 2019 Statistiske analyser 165 Kultur og fritid
Norsk mediebarometer 2019 Statistiske analyser 164 Kultur og fritid
Kulturstatistikk 2018 Statistiske analyser 163 Kultur og fritid
Norsk industri 2018 og andre norske sekundærnæringer: Pilene peker oppover Statistiske analyser 162 Energi og industri, Bygg, bolig og eiendom
Norsk mediebarometer 2018 Statistiske analyser 161 Kultur og fritid
Kulturstatistikk 2017 Statistiske analyser 160 Kultur og fritid
Norsk industri 2017: Bunnen er nådd Statistiske analyser 159 Energi og industri
FoU, innovasjon og immaterielle rettigheter i norsk næringsliv 2016 Statistiske analyser 158 Teknologi og innovasjon
Norsk mediebarometer 2017 Statistiske analyser 157 Kultur og fritid
Kulturstatistikk 2016 Statistiske analyser 156 Kultur og fritid
Innvandrere i Norge 2017 Statistiske analyser 155 Befolkning, Innvandring og innvandrere, Sosiale forhold og kriminalitet
Norsk industri 2016: Et krevende år for industrien Statistiske analyser 154 Energi og industri
Norsk kulturbarometer 2016 Statistiske analyser 153 Kultur og fritid