84747_not-searchable
/priser-og-prisindekser/statistikker/lmu/kvartal/arkiv
84747
Størst oppgang for toromsboliger
statistikk
2012-10-19T10:00:00.000Z
Priser og prisindekser;Bygg, bolig og eiendom
no
lmu, Leiemarkedsundersøkelsen, utleie, husleie, kvadratmeterpriser, boligtyper, utleierkategorier (for eksempel slekt, kommune, arbeidsgiver), boligstørrelseBoligpriser og boligprisindekser , Bolig og boforhold, Bygg, bolig og eiendom, Priser og prisindekser
true

Leiemarkedsundersøkelsen3. kvartal 2012

De kvartalsvise publiseringene av Leiemarkedsundersøkelsen legges ned fra og med 4. kvartal 2012.

Innhold

Publisert:

Størst oppgang for toromsboliger

Månedsleien for toromsboliger steg med 0,8 prosent fra 2. kvartal til 3. kvartal 2012.

Oslo og Bærum hadde en gjennomsnittlig månedsleie på 9 048 kroner i 3. kvartal 2012, dette tilsvarer en økning på 0,5 prosent fra 2. kvartal samme år. Husleieendringene i 3. kvartal varierte fra en nedgang på 0,1 prosent i regionen Akershus utenom Bærum, til en oppgang på 0,9 prosent i tettsteder med 20 000 innbyggere eller flere. Leiene i Bergen, Trondheim, Stavanger og Tromsø steg i samme periode med 0,7 prosent.

Leiemarkedsundersøkelsen (LMU) omfatter både etablerte og nye leiekontrakter. Resultatene fra LMU vil derfor ikke være direkte sammenlignbare med undersøkelser som utelukkende bygger på nye leiekontrakter (såkalt markedsleie). Årstallene i LMU blir framskrevet hvert kvartal, basert på utviklingen i indeksen for leie av bolig i konsumprisindeksen. Det vil ikke bli framskrevet leier per 4. kvartal 2012, da disse vil være basert på reelle leier fra den årlige leiemarkedsundersøkelsen med publisering i 2013.

Fordelt etter antall rom hadde toromsboliger den største endringen fra 2. kvartal til 3. kvartal 2012, med en økning i månedsleien på 0,8 prosent. Treroms- og femromsboliger økte henholdsvis 0,4 og 0,3 prosent, mens ettromsboliger økte med 0,5 prosent. For boliger med fire rom ble det registrert en nedgang i leien på 0,2 prosent.

Gjennomsnittlig månedlig og årlig leie, etter antall rom. Kroner
 
      Gjennomsnittlig månedlig leie.
3. kv. 2012
     Gjennomsnittlig årlig leie per kvm.
3. kv. 2012
 
1 rom 15 0482 048
2 rom5 8711 417
3 rom6 7371 166
4 rom7 103 952
5 rom eller flere7 477 847
 
1  Hybler, definert som uselvstendig boenhet uten egen låsbar inngangsdør, er utelatt.

Varsomhet knyttet til tolkning av gjennomsnittsleiene

Det norske leiemarkedet karakteriseres av store forskjeller i leien med hensyn til geografisk beliggenhet, fysiske kjennetegn ved boligen, relasjoner mellom leietaker og utleier samt leieforholdets lengde. Gjennomsnittsleiene i undersøkelsen må derfor tolkes med en viss varsomhet. Det er også viktig å merke seg at gjennomsnittsleiene ikke er direkte sammenlignbare mellom ulike årganger. Grunnen til dette er at hver årgang bygger på uavhengige utvalg. Utleieobjektene kan derfor være ulike fra ett år til det neste, med hensyn til variabler som er viktige for fastsettelse av leien.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB