37193
37193
friartikkel
2011-09-12T14:18:00.000Z
no

Om priskalkulatoren

Publisert:

Vil du vite hvor mye 1 000 kroner i 1930 tilsvarer i 2011-kroner - eller hva 5 000 kroner i dag tilsvarte i 1930? Hva var prisstigningen fra desember 1935 til oktober 1995?

Grunnlaget for beregningene er de månedlige konsumprisindeksene fra SSB, se Konsumprisindeksen, tabeller

Regneeksempler

 

Andre kalkulatorer

Kontakt