32310
/priser-og-prisindekser/statistikker/kpi/arkiv
32310
Stor nedgang i KPI
statistikk
2009-08-10T10:00:00.000Z
Priser og prisindekser;Inntekt og forbruk
no
kpi, Konsumprisindeksen, KPI, inflasjon, prisutvikling, prisvekst, KPI-JAE, indeksregulering, deflasjon, deflator, varegrupper, tjenestegrupper, priskalkulator, indeksKonsumpriser, Forbruk, Inntekt og forbruk, Priser og prisindekser
false

Konsumprisindeksen15. juli 2009

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Stor nedgang i KPI

KPI falt med 0,6 prosent fra juni til juli 2009. Prisfall på klær og skotøy samt flyreiser bidro mest til nedgangen. Tolvmånedersveksten i KPI var 2,2 prosent i juli, ned fra 3,4 prosent i juni. KPI-JAE steg med 2,5 prosent fra juli 2008 til juli 2009.

Konsumprisindeksen. 1998=100

Konsumprisindeksen (KPI) var 125,7 (1998=100) per juli 2009 mot 123,0 i samme måned i fjor. Det tilsvarer en tolvmånedersvekst på 2,2 prosent i juli, mot 3,4 prosent i juni. Tolvmånedersveksten i KPI justert for avgiftsendringer og uten energivarer (KPI-JAE) var 2,5 prosent i juli i år, mot 3,3 prosent i juni.

Prisfall på 0,6 prosent

KPI falt med 0,6 prosent fra juni til juli 2009. Den viktigste faktoren til nedgangen i KPI var et sesongmessig prisfall på klær og skotøy på 5,1 prosent i juli. Det var kraftigere prisfall på dame- og herreklær enn barne- og ungdomsklær. Prisene på flyreiser falt med 22,3 prosent i juli etter en kraftig oppgang i juni. Det var hovedsakelig prisene på utenlandsreiser som bidro til nedgangen, men også prisene på innenlandsreiser falt noe.

Prisene på frisk frukt og friske grønnsaker gikk ned med henholdsvis 8,2 prosent og 5,2 prosent fra juni til juli og var også viktige bidragsytere til nedgangen i KPI. Prisene på hotelltjenester falt med 12,9 prosent i juli, noe som kan forklares med sommertilbud. Også drivstoffprisene gikk noe ned.

Tolvmånedersvekst i KPI på 2,2 prosent

KPI steg med 2,2 prosent de siste tolv månedene. Beregnet husleie for selveiere steg med 3,4 prosent og var den viktigste bidragsyteren til tolvmånedersveksten i KPI. Prisene på matvarer og alkoholfrie drikkevarer og prisene på elektrisitet inkludert nettleie hadde en oppgang på henholdsvis 3,5 og 4,8 prosent fra juli 2008 til juli 2009. Andre bidragsytere til veksten i KPI de siste tolv månedene var økte priser på tjenester innenfor restaurant, kultur og fritid, transport og helse.

Prisene på drivstoff og smøremidler bidro mest til å dempe veksten i KPI de siste tolv månedene, med en prisnedgang på 10,4 prosent. I samme retning bidro også prisfall på teletjenester samt klær og skotøy, med henholdsvis 11,6 og 2,5 prosent fra juli 2008 til juli 2009.

Tolvmånedersveksten i KPI ned 1,2 prosentpoeng

Tolvmånedersveksten i KPI falt fra 3,4 prosent i juni til 2,2 prosent i juli. Prisutviklingen på elektrisitet samt matvarer og alkoholfrie drikkevarer var de viktigste årsakene til lavere tolvmånedersvekst. Prisene på elektrisitet inkludert nettleie steg med 9,6 prosent fra juni til juli 2008, mens prisene falt med 0,4 prosent fra juni til juli 2009. Prisene for matvarer og alkoholfrie drikkevarer steg 2,2 prosent fra juni til juli i fjor, mens de steg med kun 0,1 prosent fra juni til juli i år. Dette kan ses i sammenheng med jordbruksoppgjørene med virkning fra 1. juli og større målprisøkninger i fjor enn i år. Andre viktige bidragsytere til lavere tolvmånedersvekst i KPI var prisutviklingen på flyreiser, teleutstyr og drivstoff.

Tolvmånedersveksten i KPI-JAE falt fra 3,3 prosent i juni til 2,5 prosent i juli.

Konsumprisindeksen. 1998=100
  Vekter Indeks Endring i prosent
  August 2008-
juli 2009
Juli 2009 Juni 2009-
Juli 2009
Juli 2008-
juli 2009
Januar-juli 2008-
januar-juli 2009
KPI totalindeks 1 000,0  125,7 -0,6 2,2 2,7
Matvarer og alkoholfrie drikkevarer  111,8  123,3 0,1 3,5 4,8
Alkoholholdige drikkevarer og tobakk 26,8  143,0 0,1 4,5 5,5
Klær og skotøy 59,1 57,7 -5,1 -2,5 -4,3
Bolig, lys og brensel  295,0  150,9 - 2,9 3,4
Møbler og husholdningsartikler mv. 63,3  107,0 0,2 3,5 4,0
Helsepleie 27,4  147,4 0,8 3,9 3,0
Transport  178,8  134,9 -1,7 0,5 1,4
Post- og teletjenester 20,9 73,2 -0,1 -9,5 -4,3
Kultur og fritid  120,2  113,7 0,4 3,2 3,0
Utdanning 2,7  157,9 - 4,6 4,6
Hotell- og restauranttjenester 34,4  144,5 -1,6 4,0 4,1
Andre varer og tjenester 59,6  133,2 0,4 4,0 4,0
           
KPI-JE    121,3 -0,5 2,6 2,9
KPI-JA    122,6 -0,6 2,1 2,7
KPI-JAE    118,3 -0,6 2,5 2,9
KPI-JAE sesongjustert    118,6 -0,1    

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB