Utvinning av råolje og naturgass steg samlet med nærmere 8 prosent i mai, med størst prisoppgang på naturgass. På kontinentet var det i mai kjøligere vær enn normalt og siden gass er en vanlig varmekilde førte den økte etterspørselen til en kraftig prisoppgang på naturgass eksportert fra Norge. Flytende gass er også mye brukt i Asia, spesielt i Kina, noe som er med på å dra gassprisene opp på verdensmarkedet.

Kald mai bidro til høyere kraftpriser

Indeksen for kraftforsyning gikk opp med 7 prosent fra april til mai, en litt uvanlig prisoppgang på denne tiden av året. I mai var temperaturene i Norge lave og dette gjorde i sin tur at tilsigene til norske vannmagasiner var lavere enn normalt i enkelte uker i mai, viser NVE sine ukesrapporter. I tillegg skriver NVE at på grunn av rekordoppganger i prisen på CO2-kvoter og en gradvis oppgang i kull- og gasspriser, så bidro dette til å heve prisnivået på kraft i landene vi handler med. Så lenge Europa fortsatt er avhengig av gass og andre fossile energikilder for å dekke opp for hele strømforbruket, så vil gassprisen og CO2-prisen påvirke strømprisene også i Norge og Norden.

Det var også rapportert om mindre vindkraftproduksjon på kontinentet i enkelte uker av mai, noe som også førte til høyere etterspørsel etter norsk kraft og dermed høyere priser. Det var energivarene som særlig drev utviklingen i PPI i mai. hadde en mer beskjeden endring fra april til mai, med en oppgang på 0,8 prosent.

Metallprisene fortsetter oppover

Metallmarkedet har vært preget av økende priser og lengre leveringstider (ledetider) de siste månedene. I mai steg prisene i metallindustrien med 4,3 prosent. Fra september i fjor til mai i år har prisene steget med rundt 18 prosent.

Grunnen til prisoppgangen er den høye etterspørselen fra hovedsakelig bilindustrien og hvitevareprodusentene, der aktiviteten begynte å ta seg opp igjen på høsten i fjor. Dette ser vi også tydelig i indeksen for blant annet jern og stål og ikke-jernholdige metaller. Veksten i fjor høst kom raskere og i større omfang enn forventet, og for stålverk tar det lang tid og er kostbart å starte opp igjen nedstengte fabrikker.

Trelast og trevareindustrien fortsatte også prisoppgangen i mai, opp 1,9 prosent siste måned.

Industrinæringen som hovedsakelig er med på å dempe oppgangen i PPI totalt i mai er petroleums- og kullvareindustrien, der prisene falt med rundt 4 prosent i mai.