Betydelig vintersalg i KPI

Publisert:

Konsumprisindeksen (KPI) steg 1,6 prosent fra januar 2017 til januar 2018, mens KPI-JAE steg 1,1 prosent i samme periode. Fra desember 2017 til januar 2018 gikk KPI ned 0,1 prosent, mens KPI-JAE gikk ned 0,8 prosent.

Figur 1. Konsumprisindeks. Endring fra samme måned året før

KPI KPI-JAE
Jan. 2016 2.9 3.1
Feb. 2016 3.2 3.4
Mar. 2016 3.3 3.4
Apr. 2016 3.3 3.2
Mai 2016 3.4 3.2
Juni 2016 3.7 3.1
Juli 2016 4.4 3.7
Aug. 2016 4 3.3
Sep. 2016 3.6 3
Okt. 2016 3.7 3
Nov. 2016 3.6 2.6
Des. 2016 3.5 2.5
Jan. 2017 2.8 2.1
Feb. 2017 2.5 1.6
Mar. 2017 2.4 1.7
Apr. 2017 2.2 1.7
Mai 2017 2.1 1.6
Juni 2017 1.9 1.6
Juli 2017 1.5 1.2
Aug. 2017 1.3 0.9
Sep. 2017 1.6 1
Oct. 2017 1.2 1.1
Nov. 2017 1.1 1
Des. 2017 1.6 1.4
Jan. 2018 1.6 1.1

Fra desember 2017 til januar 2018 gikk KPI ned med 0,1 prosent. En betydelig nedgang i klesprisene og prisene på flyreiser bidro spesielt til nedgangen, mens matvarer, alkoholfrie drikkevarer og drivstoff trakk i motsatt retning. Tilbudsaktivitet på klær og skotøy er vanlig i januar, men prisnedgangene i år var noe større enn det vi har sett de siste årene. Tilbudene omfattet et bredt spekter av klær og sko.

Prisene på matvarer og alkoholfrie drikkevarer økte med 2,6 prosent fra desember til januar. Spesielt sjokolade og brus viste betydelig prisoppgang.  Prisøkningen må ses i sammenheng med økningen i sjokolade- og sukkervareavgiften og avgiften på alkoholfrie drikkevarer fra nyttår. Noe av økningen skyldes også oppgang etter juletilbud i desember.

KPI-JAE gikk betydelig mer ned enn KPI fra desember til januar. Konsumprisindeksen justert for avgifter og uten energivarer (KPI-JAE). Forskjellen skyldes både prisøkning på energivarer og avgiftsøkning. Elektrisitet inkludert nettleie samt drivstoff og smøremidler steg med hhv 3,3 og 6 prosent.

I tillegg til den nevnte avgiftsøkningen innen sukkervarer, var det også en generell økning i den laveste momssatsen som blant annet omfatter persontransport, overnatting, kringkastingsavgift, samt kino, museer, fornøyelsesparker og idrettsarrangementer. KPI justert for avgiftsendringer (KPI-JA) gikk ned 0,5 prosent. Dette viser at avgiftsendringer alene bidro med omtrent 0,4 prosentpoeng opp på månedsendringen.

Figur 2. Månedsendring i prosent. KPI, KPI-JAE, KPI etter hovedgrupper

Desember 2017 – januar 2018 Desember 2016 – januar 2017
Andre varer og tjenester 1 0.8
Hotell- og restauranttjenester 0.3 0.6
Utdanning 1.6 0
Kultur og fritid -0.6 -0.3
Post- og teletjenester -0.1 0
Transport 0.2 1.7
Helsepleie 0.1 -0.8
Møbler, husholdningsartikler og vedlikehold av innbo -2 -3.3
Bolig, lys og brensel 0.8 0.5
Klær og skotøy -12 -9.2
Alkoholholdige drikkevarer og tobakk 1 1.4
Matvarer og alkoholfrie drikkevarer 2.6 0.6
Totalindeks KPI - JAE -0.8 -0.5
Totalindeks KPI -0.1 -0.1

Uendret tolvmånedersvekst

Tolvmånedersveksten i KPI var 1,6 prosent i januar, uendret fra desember. Det var særlig prisene på elektrisitet, matvarer og biler som bidro til oppgang siste tolv måneder. Prisnedganger på klær, sko og flyreiser trakk prisveksten i motsatt retning. Tolvmånedersveksten for KPI-JAE var 1,1 prosent i januar 2018, en nedgang på 0,3 prosentpoeng fra desember.

Figur 3. 12-månedersendring i prosent. KPI, KPI-JAE, KPI etter hovedgrupper. Januar 2017 – Januar 2018

Januar 2017 – januar 2018
Andre varer og tjenester 2.2
Hotell- og restauranttjenester 2.4
Utdanning 6
Kultur og fritid 1.5
Post- og teletjenester 0.4
Transport 1.6
Helsepleie 0.8
Møbler, husholdningsartikler og vedlikehold av innbo -1
Bolig, lys og brensel 2.8
Klær og skotøy -4.4
Alkoholholdige drikkevarer og tobakk 2.1
Matvarer og alkoholfrie drikkevarer 2.6
Totalindeks KPI - JAE 1.1
Totalindeks KPI 1.6

Nytt vekt- og varegrunnlag  

Vektandelene i KPI oppdateres i januar hvert år på grunnlag av nasjonalregnskapets tall for konsum i husholdninger. Utvalget av varer og tjenester som inngår i KPI, blir også oppdatert i januar hvert år.

For informasjon om årsveksten i KPI i 2017, les Halvert årsvekst i KPI.