121274
121274
omssb
2013-06-06T16:05:00.000Z
no

Informasjon om virksomheter

Virksomhets- og foretaksregisteret (VoF) er Statistisk sentralbyrås register over  alle foretak og virksomheter i offentlig og privat sektor i Norge. Vi kan utlevere grunndata om enkeltenheter til etablering og vedlikehold av egne registre og til forsknings- og planleggingsformål.

På hver enhet i VoF er det registrert data som blant annet beskriver hvor virksomheten holder til (post- og forretningsadresse, grunnkrets og koordinater), hva den gjør (næringskode) og hvor mange ansatte den har. Disse opplysningene kaller vi grunndata .

Vi samarbeider med Brønnøysundregistrene (BR), blant annet om Enhetsregisteret (ER), for å kunne tilby et heldekkende og kvalitetssikret register. SSB har spesielt ansvar for oppdateringen av utvalgte enhetstyper og kjennemerker i ER. VoF oppdateres døgnkontinuerlig med endringer i ER.

Samarbeidet mellom BR og andre registeransvarlige miljøer utenfor SSB bidrar blant annet til redusert oppgavebyrde for næringslivet gjennom gjenbruk av data. En viktig oppgave er å sikre at enheter, struktur og datainformasjonen i VoF/ER blir brukt av andre aktører. VoF kan derfor utlevere grunndata om enkeltenheter  til etablering og vedlikehold av egne registre og til forsknings- og planleggingsformål.

Kontakt