125818
125818
omssb
2013-06-26T08:34:00.000Z
no

Utlevering av individdata fra Virksomhets- og foretaksregisteret

Vi kan levere ut grunndata om foretak og bedrifter for å etablere og supplere registre hos andre i både privat og offentlig sektor.

Dette kan være registre for blant annet kommersielle formål som kredittopplysnings- og adresseringsvirksomhet, planleggingsformål som areal- og transportplanlegging og administrative formål som ulike former for tilsynsvirksomhet.

Forskningsformål og offentlig planlegging

I tillegg til å levere ut grunndata kan vi også levere ut data til forskningsformål og offentlig planlegging på spesielle vilkår. Da kan data utover grunndata leveres ut, og dataene skal primært være anonymisert.

Organisasjonsnummer

Andre tjenester som vi utfører vil være å påføre organisasjonsnummer på registre på grunnlag av for eksempel navn og adresse.

Utlevering av individdata skjer med utgangspunkt i statistikkloven.