125594
125594
omssb
2013-06-25T13:31:00.000Z
no

Grunndatabegrepet og om oppdateringen av VoF

Virksomhets-og foretaksregisteret (VoF) inneholder enhetstypene foretak og virksomhet (avdelinger/funksjonell enhet). VoF oppdateres døgnkontinuerlig med endringer i Enhetsregisteret (ER). Ajourholdet av registeret er blant annet basert på meldinger fra enhetene selv direkte til ER på samordnet registermelding. Det er kontakt med samtlige registrerte enheter i VoF minst én gang i året.

SSB har videre utviklet et overvåkingssystem som følger opp om enhetene har aktivitet eller ikke, gjennom å sette sammen informasjon fra en rekke administrative datakilder. Slik sett er det mulig å skille mellom foretak med aktivitet og foretak uten aktivitet. I tillegg har SSB en rekke utleverings-/oppdateringsavtaler med ulike brukere i privat og offentlig sektor, der det er utviklet systemer (ad-hoc) for tilbakemeldinger av feil og mangler.

Kjennemerker som er særlig viktig som et grunnlag for den økonomiske og næringsmessige statistikken

Kjernen av slike kjennemerker kaller vi grunndata som består av:

Foretak:

Organisasjonsnummer, offisielt navn, redigert navn, postadresse, forretningsadresse, telefonnummer, telefaksnummer, e-post, hjemmeside, stiftelsesdato/registreringsdato, næringskode, organisasjonsform, institusjonell sektorkode, status (slettet/ikke-slettet), antall ansatte, konserntilknytning, aksjekapital/ansvarlig kapital og rolletyper.

Virksomhet/avdeling i foretak med flere virksomheter:

Organisasjonsnummer, offisielt navn, redigert navn, avdelingsbetegnelse, postadresse, beliggenhetssadresse, numerisk adresse, grunnkrets, koordinater, telefonnummer, telefaksnummer, oppstartsdato, næringskode, status og antall ansatte.

I tillegg har vi også opplysninger om omsetning, sysselsetting og roller fra ER i Brønnøysund og momsdata fra MVA-systemet. Slike opplysninger kan på spesielle vilkår leveres ut til forsknings- og planleggingsformål.