204989
204989
omssb
2014-11-07T13:05:00.000Z
no

Seminar

Wealth-income ratios in a small, late-industrializing, welfare-state economy: Sweden, 1810–2010”

Foredragsholder
Daniel Waldenstrøm (Uppsala U)
Dato
11. november 2014
Når
11:45 - 12:45
Hvor
SSB, Anders Kiærs Auditorium, Akersveien 26
Påmelding
Send e-post til auw@ssb.no
Påmeldingsfrist
10. november 2014

Innhold

SSBs forskningsseminar er en foredragsserie over aktuell økonomisk forskning. Seminaret arrangeres av forskningsavdelingen i SSB.

Praktisk informasjon

Servering av kaffe og baguetter fra kl. 11:30